"ECZANE VE ECZACI İMAJININ TOPLUMDA GELİŞTİRİLMESİ" KONULU KISA FİLM YARIŞMASI - HABERLER

İçeriğe git

Ana menü:

Haberler"ECZANE VE ECZACI İMAJININ TOPLUMDA GELİŞTİRİLMESİ" KONULU KISA FİLM YARIŞMASI
Ankara Eczacı Odası

Kısa Film Yarışması Başvuru Koşulları ve Süreci
Günümüzde de en yakın sağlık danışmanı olan eczacılar, hastalıkların tedavisinde kullanılan yeni ilaçların geliştirilmesinden var olan ilaçların daha etkin hale getirilmesine, kullanım dozu ve şekli konusunda bilgilendirmelerden, koruyucu sağlık hizmetlerine kadar pek çok konuda halkımıza hizmet etmektedir.
Halkımıza 7 gün 24 saat aralıksız hizmet sunan serbest eczacılarımız, eczacılık mesleğinin geliştirilmesinde büyük öneme sahip kamu eczacılarımız ve yine eczacılık biliminin geliştirilmesi için bilimin ışığında sürekli çalışmalar yürüten akademisyenlerimiz, eczacılık mesleğini sürekli daha ileriye taşımak için büyük bir özveri ile çalışmaktadır.
Bu kısa film yarışmasının amacı; eczane ve eczacılık mesleğinin toplumdaki imajının daha da güçlendirilmesi ve konuyla ilgili farkındalığın artırılmasıdır.
Kısa Film Yarışması Başvuru Koşulları ve Süreci:
• Yarışma, Türkiye ve KKTC’de eğitim gören tüm eczacılık fakültesi öğrencileri, özel sektör, kamu ve akademide hizmet veren eczacılar ile tüm serbest eczacılarının katılımına açıktır. Katılımcılar 15 Nisan 2019’da 18 yaşını tamamlamış olmalıdır.
• Yapımcılardan veya yönetmenlerden en az birinin eczacı ya da eczacılık fakültesi öğrencisi olması gerekmektedir. Yönetmen/yapımcı eczacı ya da eczacılık fakültesi öğrencisinin adı mutlaka jenerikte yer almalıdır.
• Yapımcılardan veya yönetmenlerden en az birinin T.C. vatandaşı olması gerekmektedir.
• Yarışmaya katılacak filmlerin süresi en fazla 15 dakika uzunluğunda olmalıdır. Katılımcılar, bireysel ya da ekip olarak başvuru yapabilirler.
• Yarışma "Kurmaca" türündeki filmlere açıktır.
• Orijinal dili Türkçe olmayan filmler Türkçe altyazılı olmalıdır.
• Yarışmacılar birden fazla eserle yarışmaya başvurabilirler.
• Yarışmaya katılmak isteyenlerin, Ankara Eczacı Odası internet adresinde (www.aeo.org.tr) yer alan başvuru formunu 15 Nisan 2019 tarihine kadar eksiksiz ve okunaklı biçimde doldurarak online başvuru yapması gerekmektedir. Online başvuruyu tamamlayan katılımcılar ayrıca, www.aeo.org.tr adresinde yer alan şartnamenin (her sayfası imzalı) ve başvuru formunun ıslak imzalı bir kopyasını, bir adet zarfa koyarak kapalı halde elden ya da posta yolu ile Ankara Eczacı Odası'na en geç 15 Nisan 2019 tarihi saat 18.00'e kadar ulaştırmalıdır.
• Kısa filmler, gösterime uygun, .avi, .mpeg2 veya .mpeg4, h264, mov formatında, en az FULL HD çözünürlükte olmalıdır. Filmler Vimeo uygulamasına şifreli olarak yüklenmeli ve ilgili videolar şifreleri ile birlikte e-posta yolu aracılığıyla aşağıda belirtilen e-posta adresine 30 Nisan 2019 tarihi saat 18.00'e kadar gönderilmelidir ve belirlenen şifreler yarışma sonuçlanana kadar değiştirilmemelidir.
Adres: Ankara Eczacı Odası
Olgunlar Cad. No:32 Kızılay/Ankara
E-posta: kisafilm@aeo.org.tr
İletişim Sorumlusu: Merve Özcan - 0 312 425 07 08 / 141
• Kısa film yarışmasına katılacak olan filmler için, film sahipleri Ankara Eczacı Odası internet adresinde (www.aeo.org.tr) online başvuru yaptıktan sonra, katılımcılara kisafilm@aeo.org.tr adresinden başvurunun ulaştığına dair bilgilendirme e-postası gönderilecektir. Başvuru tarihinden sonra 3(üç) iş günü içinde onay e-postası eline ulaşmayan katılımcıların yukarıda belirtilen iletişim numaraları aracılığıyla sorumlu kişi ile iletişime geçmesi gerekmektedir. Bu sayede online olarak yapılacak başvuruların sorunsuzca tarafımıza ulaşması sağlanacaktır.
• Filmleri tamamlayan ve Vimeo uygulamasına şifreli olarak yükleyen katılımcılar ilgili videoların linkini şifreleri ile birlikte 30 Nisan 2019 saat 18.00'e kadar, kisafilm@aeo.org.tr adresine gönderilmelidir ve belirlenen şifreler yarışma sonuçlanana kadar değiştirilmemelidir. kisafilm@aeo.org.tr adresine gönderilen kısa filmlerin tarafımıza sorunsuz şekilde ulaştığına dair 3(üç) iş günü içinde bilgilendirme e-postası almayan katılımcıların yukarıda belirtilen iletişim numaraları aracılığıyla sorumlu kişi ile iletişime geçmesi gerekmektedir.
• Ulaşım sürecinde meydana gelebilecek olası bir gecikmeden kaynaklı, son başvuru tarihinden sonra ulaşan kısa filmler için, eser sahibi herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır.
• Şartname ve başvuru formu tam olarak doldurulmalıdır. Katılımcı, yarışmaya katılmak için kendisinden istenen bilgileri doğru olarak ibraz etmekle ve başvuru formunu eksiksiz olarak doldurmakla yükümlüdür. Başvuru formunda belirtilecek tüm bilgilerin doğruluğu, imza sahibini bağlar. Bu bilgiler nedeniyle doğabilecek hukuksal sorumluluk, imza sahibine aittir. Yanlış ve/veya eksik bilgi nedeniyle kendisi ile iletişime geçilemeyen katılımcı herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır.
• Yarışma başvuru formunda tek kişinin imzası bulunmalıdır ve imza sahibi, eserin yasal sahibi olmalıdır. Yarışmaya ekip halinde katılınmış olunması durumunda ekip sözcüsünün eczacı ya da eczacılık fakültesi öğrencisi olması, şartname ve başvuru formunun ekip sözcüsü tarafından imzalanması gerekmektedir. Katılımcıların ekip olarak katılması halinde ödül, belgelerde imzası bulunan ekip sözcüsüne verilecektir.
• Katılımcı/katılımcılar, yarışma için gönderilen eser üzerindeki tüm fikri mülkiyet haklarının da sahibi olduğunu ve bu eserin sunulmasına ve eser ile alakalı fikri mülkiyet haklarının devrine ilişkin gerekli her türlü hakka sahip olduğunu taahhüt etmektedir. Katılımcı/katılımcılar, söz konusu eserin; i) gerçek yaratıcısı olduklarını ve/veya eser üzerinde 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu (FSEK) çerçevesinde tanınan maddi ve manevi hakların (aslen veya devren) sahibi olduğunu ii) eserin sunulmasına ve eser ile alakalı fikri mülkiyet haklarının devrine ilişkin gerekli her türlü hakka sahip olduğunu, herhangi bir üçüncü kişinin fikri mülkiyet haklarını (telif hakkı, patent, marka vb.) ihlal etmediğini yaşayan ya da yaşamını yitirmiş herhangi bir kişinin gizlilik haklarını ve aleniyeti ihlal etmediğini ve lekelemediğini, içeriğin Türk Ceza Kanunu, 5651 Sayılı Kanun ve yürürlükteki diğer mevzuata aykırı olmadığını ve ayrıca söz konusu içeriğin suç teşkil edebilecek unsurlar içermeyeceğini başka şekilde herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin şahsi veya mülkiyet haklarına tecavüzün söz konusu olmadığını taahhüt ve teyit eder.
• Yarışmaya gönderilecek eser içerisindeki özgün olmayan metin, görüntü, müzik, vb. kullanımları sebebiyle üçüncü kişilerden doğacak her türlü telif hakkı ihlali iddiası yarışmacının sorumluluğundadır. Suç teşkil edecek unsurların daha sonra ortaya çıkması halinde, Ankara Eczacı Odası ve bu yarışmaya destek veren kurumların herhangi bir sorumluluğu bulunmayacaktır. Telif hakkı veya sair fikri mülkiyet haklarının ihlali ya da her türlü kanun ihlalinin tespiti halinde ilgili eser yarışmadan men edilir. Tespit yarışmadan sonra yapılır ise eser sahibi ödüllendirilmiş olsa dahi ödülü geri alınır.
• Yarışmaya katılacak olan kısa filmlerin daha önce herhangi bir yarışmaya katılmamış olması gerekmektedir.
• Yarışmaya katılacak olan kısa filmlerin herhangi bir siyasi unsur-içerik, argo, söylem, hakaret ve reklam unsuru içermemesi gerekmektedir. Bu koşullarda gönderilen filmler yarışmaya tabi tutulmayacak ve bu koşulların doğuracağı sonuçlardan eser sahibi sorumlu tutulacaktır.
• Yarışmaya başvuruda bulunan ve dereceye giren kısa filmler, düzenlenen bir törende gösterilecek ve dereceye giren kısa filmler bu gün içinde ilan edilecektir.
Değerlendirme Koşulları
Değerlendirme yapılırken şu kriterler dikkate alınacaktır;
• Filmin özgün olması
• Verilen / verilecek olan mesajın içeriği ve verilen mesajın filmin amacı ile uyumlu olması
• Verilen / verilecek olan mesajın algılanma kolaylığı
• Konunun anlatım dili ve kurgusu
• Anlatımın görsel - işitsel niteliği
• Yaratıcılık unsurları
Süreç:
Başvuru Süresi: 01 Şubat 2019 – 30 Nisan 2019 (Saat 18.00’e kadar)
Yarışma Sonuçlarının Açıklanması: 14 Mayıs 2019
Ödüller: Birincilik ödülü 3.000 TL, ikincilik ödülü 2.000 TL ve üçüncülük ödülü 1.000 TL’dir. Kazananlara ödül ve plaketleri, 14 Mayıs 2019 Salı "Eczacılık Günü"nde Ankara Eczacı Odası organizasyon komitesi tarafından düzenlenecek ödül töreninde takdim edilecektir. 
İçeriğe dön | Ana menüye dön