7. ULUSAL GENÇ ÇINARLAR KISA FİLM YARIŞMASI - HABERLER

İçeriğe git

Ana menü:

Haberler


T.C.
ANTALYA VALİLİĞİ İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
7. ULUSAL GENÇ ÇINARLAR KISA FİLM YARIŞMASI
ŞARTNAMESİ
                                         
GENEL ESASLAR VE KATILIM ŞARTLARI:
1.        Yarışmaya katılacak filmler; 1739 Sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’nda ifade edilen, “Türk Millî Eğitim Sisteminin Genel Amaçları ve Temel İlkelerine, eğitimin mana ve ruhuna uygun, Antalya Milli Eğitim Müdürlüğünce 2012 yılından buyana il genelinde yürütülmekte olan ve TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ 2012 / 87363 nolu Marka Tescil Belgesi bulunan Değerler Eğitimi Faaliyetlerinin özü ile bağdaşır nitelikte eğitici amaçlı” olmalıdır.
Yarışmaya katılacak filmlerin konusu Türk Milletinin milli ,manevi ,ahlaki ,tarihi ve kültürel değerlerini yansıtan çerçevede olmalıdır.
2.        Yarışmaya; Türkiye genelinde bulunan, resmi-özel tüm Lise ve dengi okullarımızda öğrenim gören öğrencilerimiz katılabilir. Yarışmaya katılacak olan 18 yaşından küçük tüm öğrenciler için Başvuru Formunda mutlak suretle Veli İzin Onayı olması zorunludur.
3.        Yarışmaya katılacak her film için DANIŞMAN konumunda olan öğretmenlerin  öğrencinin bulunduğu okulda kadrolu olarak görev yapıyor olması zorunludur.
4.        Senaryo; Orijinal bir fikre dayanmalı, Alıntı olmamalıdır. ‘’Filmler, klasik anlatı ve görsel öğelerin yanı sıra, animasyon, belgesel, grafik vb formatlarda’’ da hazırlanabilir.
5.        “Senaryo yazımı, film yönetmenliği, film çekimi” gibi önem arz eden görevler, tamamen öğrenciler tarafından yürütülecektir. Öğretmenler sadece Danışmanlık görevi yapabilirler.
6.        Film süresi en fazla 10 (On) dakika olmalıdır. Her yarışmacı, yarışmaya yalnızca 1 (bir) film ile katılabilir.
7.        “Daha önce aynı film ile başka yarışmalara katılan ya da ödül alan kısa filmler” yarışmaya katılamazlar. Şartnameye aykırı olarak gönderilen eserlerin tüm hukuki sorumluluğu yarışmacılara aittir.
8.        Filmlerin çekim kalitesi/Çözünürlüğü en az 1920X1080 p olmalıdır.
9.        Yarışmaya katılacak filmler,’’  DVD formatında ve 2 (iki) adet ‘’ gönderilecektir. DVD’lerin üzerinde “Eserin adı, süresi, yönetmenin adı ve soyadı ile okulun adı ve iletişim bilgileri” açıkça belirtilecektir.
10.    Yarışmaya gönderilen eserler iade edilmez. Yayın hakları Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne aittir. Eserler Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından  ticari olmamak kaydıyla eğitim/tanıtım vb. gibi alanlarda kullanılır.
11.    Başvurular için; “Yönetmenin Özgeçmişi, Fotoğraflı Öğrenci Belgesi” (tüm belgeler okul müdürü tarafından imzalı, mühürlü ve onaylı halde), 2 (iki) adet düzenlenmiş Başvuru Formu’yla birlikte,  Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğüne gönderilir. (fotokopi belge kabul edilmez,belgeler ıslak imzalı olmalıdır)
12.    Jüride görev alan üyeler, “Danışman Öğretmen” olarak görev alamaz, Jüri’yle birinci derecede akrabalık bağları taşıyamazlar.
Yarışmaya katılacak filmlerin sayıca fazla olması durumunda Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğünce Ön Jüri oluşturulur.Bu durumda yarışmaya katılan filmler öncelikle ÖN JÜRİ tarafından değerlendirmeye alınır ve sonuçlandırılır.ÖN JÜRİ nin oluşturulması ve çalışma esasları Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğünce belirlenir.
13.    Jüri; takvim doğrultusunda 100 tam puan üzerinden yaptığı değerlendirmenin ardından, yarışma sonuçlarını İl Milli Eğitim Müdürlüğüne ait web sitesinde.(http://antalya.meb.gov.tr, http://antalyaarge.meb.gov.tr ) ilan eder.
14.    Şartnameye uymayan filmler yarışma dışı kalır.
15.    Jüri, ilk 3(üç) dereceye giren ve ödül almaya hak kazanan eserlerin dışında “Teşvik, Mansiyon, Özel vb “kategorilerde ödüller verebilir.
16.    Yarışmaya gönderilen eserlerin yayın hakları Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne aittir. Eserler Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından  ticari olmamak kaydıyla eğitim/tanıtım vb. gibi alanlarda kullanılır.
Ödül Töreni
* Yarışmada ilk 3 (üç) dereceye giren ya da Jüri tarafından belirlenen kategorilerde ödüle değer bulunan filmlerin yönetmeni olan öğrencimiz (1 kişi) ve danışman öğretmeni (1 kişi), Ödül Töreni’ne davet edilecek olup ,Antalya’ya ulaşımları kendilerine ait, 2(iki) gün 2(iki) gece konaklama,şehiriçi transfer,yemek, ve ihtiyaçları tarafımızdan karşılanacaktır.
Mehmet KARAKAŞ
İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı
YARIŞMA  TAKVİMİ  
 
TARİH
     
Kısa filmlerin okullar tarafından  İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri vasıtasıyla Antalya İl Millî Eğitim  Müdürlüğü’ne teslim edilmesi
     
15 Nisan 2019
     
Yarışmaya katılan kısa filmlerin JÜRİ  tarafından değerlendirilerek derecelendirmenin  yapılması
     
16 -26 Nisan 2019
 
ÖDÜL  TÖRENİ
     
 29-30 Nisan 2019
     
 
JÜRİ►
 
Mehmet KARAKAŞ  –   Antalya İl Millî Eğitim Müdür  Yardımcısı
 
Prof. Dr. Mustafa Fadıl SÖZEN  – Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema-TV Böl. Bşk.
Öğr. Görevlisi Zihni DURMUŞ–    Akdeniz Üniversitesi İletişim  Fakültesi, Radyo  TV  Sinema Bölümü
 
Dr.Rana İĞNECİ SÜZEN - Akdeniz Üniversitesi  Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema TV                                
 
Ali KOZAN  –     Hüsniye Özdilek Ticaret Meslek  Lisesi Sinema Bölüm Başkanı
 
Hülya ARSLANBAY-Film Festivali Direktörü
 
Hüseyin ÖZŞAHİN –Görüntü Yönetmeni                                                                                                                                                                                                                         
     
ETKİNLİK SORUMLUSU►
     
Mehmet KARAKAŞ  – Antalya İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı
     
SANAT DANIŞMANI ►
     
Tuncer ÇETİNKAYA – ATSO  Güzel Sanatlar Lisesi Görsel Sanatlar Bölümü
     
YARIŞMA KOORDİNATÖRÜ►
     
Nesrin HÜLÜR – Antalya  İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE Öğretmeni
     
ÖDÜL KATEGORİLERİ►
     
1,2  ve 3.lük olmak üzere, 3 (üç) ayrı kategoride değerlendirme yapılacaktır.
 
*İlk  üç derece dışında JÜRİ’nin uygun görmesi halinde ; “ Mansiyon, Jüri
 
Teşvik Ödülü, Burak Şahin Jüri  özel Ödülü, Yeşilçam Ödülü” olmak üzere, 4(dört) ayrı kategoride  daha derecelendirme yapılabilecektir.
 
Ödüller  belirlenen sponsorlar tarafından karşılanacaktır.
     
BİRİNCİ
     
5000  TL
     
Antalya  İl Milli Eğiti Müdürlüğünce hazırlanan diğer hediyeler.
     
İKİNCİ
     
3500  TL
     
ÜÇÜNCÜ
     
2500  TL
     
BURAK ŞAHİN JÜRİ ÖDÜLÜ   
     
1500  TL
     
JÜRİ TEŞVİK ÖDÜLÜ
     
1500  TL
     
YEŞİLÇAM ÖDÜLÜ
     
1500  TL
     
Derece alan filmleri hazırlayan  öğrencilerin öğrenim gördükleri okulların müdürlerine Antalya  Valiliğince   Belge ve Plaket  verilecektir.
           
                                              
 
İçeriğe dön | Ana menüye dön