GENÇLİĞİN GÖZÜNDEN HOŞGÖRÜ KISA FİLM YARIŞMASI - HABERLER

İçeriğe git

Ana menü:

Haberler

T.C.
ÇANKAYA KAYMAKAMLIĞI
İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

11. GENÇLİĞİN GÖZÜNDEN “HOŞGÖRÜ” TEMALI  
TÜRKİYE LİSELER ARASI KISA FİLM YARIŞMA PROJESİ

GENEL HEDEF: Öğrencilerin sanatsal yönünü ve üretimini geliştirirken millî, manevî ve evrensel değerleri hayata geçirmelerini sağlamak.
HEDEF KİTLE: Türkiye’nin 81 il ve bu illere bağlı ilçelerde bulunan tüm resmî ve özel örgün ortaöğretim kurumlarında (liselerinde) öğrenim gören tüm öğrenciler.
KONUSU: Yarışmanın konusu, “Hoşgörü”.
TÜRÜ: Kısa film.
PROJENİN AMAÇLARI: Çankaya İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen bu yarışma ile Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve Millî Eğitim Temel Kanunu’nda ifadesini bulan millî eğitim sisteminin genel amaç ve temel ilkeleri doğrultusunda öğrencilerin araştırmacı, esnek, entelektüel merak sahibi, yenilikçi ve ekip çalışması yapabilecek niteliklerde yetiştirilmeleri için;
1. Öğrencilerin, millî, ahlâkî, manevî, insanî, evrensel ve kültürel değerlerini tanımalarını, benimsemelerini, korumalarını, geliştirmelerini, bu değerlere saygı duymalarını ve sinema sanatı yoluyla gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlamak,
2. Öğrencileri, kendilerine, ailelerine, topluma ve çevreye olumlu katkılar yapan, kendisi, ailesi ve çevresi ile barışık, başkalarıyla iyi ilişkiler kuran, iş birliği içinde çalışan, hoşgörülü ve paylaşmayı bilen, dürüst, faziletli, iyi ve mutlu vatandaşlar olarak yetiştirmek,
3. Öğrencilere temel insanî değer ve erdemleri kazandırma, değerlere karşı duyarlılık oluşturma ve onları davranışa dönüştürme konusunda yardımcı olmak,
4. Öğrencilerimizin millî, ahlâkî, manevî, insanî ve kültürel değerleri hayata geçirmelerini sağlayarak toplumsal dayanışma ve bütünleşmeye katkı sağlamak,
5. Vatan ve millet sevgisini geliştirmek,
6. Birlik, bütünlük duygularını pekiştirmek,
7. Kısa film yapmasını sağlamak,
8. Kendini geliştirmesine katkıda bulunmak,
9. Sinema sektörünü tanımalarını ve ilişkilerini artırmalarını sağlamak,
10. Estetik duyum ve beğenilerini geliştirmek,
11. Kültürel değerlerine ve çevreye karşı duyarlı birey olarak yetiştirilmesine katkıda bulunmak,
12. Duygu ve düşüncelerini, görsel sanat çalışmaları aracılığı ile sergileyebilmeleri ve tüm toplumla paylaşmaktan zevk alabilmeleri için ortam sağlamak,
13. Ders dışı sanatsal etkinliklerde bulunma alışkanlığının ve zevkinin oluşmasına katkı sağlamak,
14. Sanat aracılığı ile istenmeyen davranışlardan uzaklaştırmak,
15. Ortak üretim sürecinde paylaşma, birlikte üretme, hoşgörü, başkalarına saygı, bilginin yaşama aktarılması, kendini ifade etme, üretilenlerin gelecek kuşaklara aktarılması gibi kazanımların sağlanması amaçlanmıştır.

PROJENİN SONUÇLARI:
• Öğrencilerimizin millî, ahlâkî, manevî, insanî, evrensel ve kültürel değerleri hayata geçirmelerini sağlayarak toplumsal birlik, dayanışma ve bütünleşmeye katkı sağlanması,
• Ortak üretim sürecinde paylaşma, birlikte üretme, hoşgörü, başkalarına saygı, bilginin günlük hayata aktarılması, kendini ifade edecek kısa filmlerin çekilmesi,
• Kısa filmlerin çekiminde okul desteği ve katılımının arttırılması,
• Üretilen filmlerin ödüllendirilmesi ve gelecek kuşaklara aktarılması.

PROJENİN FAALİYETLERİ:
• Türkiye’nin 81 ilinde bulunan tüm resmî ve özel örgün ortaöğretim kurumlarında(liselerinde) okuyan öğrencilerin katılacağı, Millî Eğitim Bakanlığının onayı ve Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkılarıyla Çankaya İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen 11. Gençliğin Gözünden “Hoşgörü” Temalı Türkiye Liseler Arası Kısa Film Yarışması’nın organize edilmesi, okullara duyurulması,  afişlerinin gönderilmesi,
• Lise öğrencilerinin kısa filmler çekmesi,
• Kısa filmlerin okullar (veya danışman öğretmen) tarafından Çankaya İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü’ne elden teslim edilmesi veya kargo ile gönderilmesi,
• Yarışmaya katılan kısa filmlerin Ön Jüri ve Seçiciler Kurulu (Asıl Jüri) tarafından değerlendirilerek ödüllerin belirlenmesi,
• Ödül Töreni düzenlenmesi.
ZAMANI: Etkinliğin başlangıcı ve bitişi: 01 Ekim 2017- 14 Haziran 2018

KATILIM KOŞULLARI:
Millî Eğitim Bakanlığının onayı ve Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla Çankaya Kaymakamlığı İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen 11. Gençliğin Gözünden “Hoşgörü” Temalı Türkiye Liseler Arası Kısa Film Yarışması, Türkiye’nin 81 İl ve bu illere bağlı ilçelerde bulunan tüm resmî ve özel örgün ortaöğretim kurumlarında (liselerinde) 2017-2018 eğitim-öğretim yılında öğrenim gören tüm öğrencilere açıktır.

1. Yarışmaya gönderilen kısa filmler; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve Millî Eğitim Temel Kanunu’nda ifadesini bulan millî eğitim sisteminin genel amaç ve ilkelerine uygun olmalıdır.
2. Kısa filmin konusu “Hoşgörü”.
3. Kısa film, en fazla 10 dakika (ön ve son jenerik dahil) olmalıdır, orijinal bir senaryoya dayanmalıdır, tek bir konsept işlemeli, konsepti taşıyan bir hikâye olmalıdır. Hikâyede önemli olan, karakter gelişiminden ziyade bir fikri en çarpıcı ve algılanabilecek şekilde aktarmaktır. Görüntü ve kurgu başta gelen anlatım öğeleridir. Video, animasyon, kurmaca, belgesel ve/veya başka serbest bir teknik kullanılarak hazırlanmalıdır. Grafik ve animasyon kullanılabilir. Gösterime uygun görüntü ve ses kalitesi taşıması zorunludur.
4. Kısa filmlerde; anlatımı zorlayan hikâyeler olmalı, insanlar ve duyguları büyük bir beceri ile anlatılmalı ve aynı zamanda daha kavramsal düşünceler, izleyicileri bir miktar zorlayacak ve ilgilerini çekecek fikirler olmalıdır.
5. Yapılması Gerekenler: Yarışmaya katılacak olan filmler 3 kopya halinde hazırlanmalı ve gönderilen filmlerin dijital gösterim formatı HD ve MPEG (DVD) olmalıdır. Başvuru Formu(okul müdürü tarafından onaylanmış) ile birlikte elden veya aşağıda belirtilen adrese kargo ile gönderilmelidir. Yarışmaya gönderilen filmlerin (DVD) üzerindeki etiketlerde;
a) Filmin adı,
b) Süresi,
c) Yönetmen, yapımcı, senarist ve kameraman adları,
d) Okul adı,
e) İl ve ilçe adının belirtilmesi gerekmektedir.
6. Çankaya İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü, yarışmaya katılan filmlerin ticarî olmayan ve eğitsel olarak ortaöğretim öğrencilerine yönelik (yönetmenin izin vermesi durumunda adı-soyadı belirtilerek) gösterimini gerçekleştirebilir.
7. Yarışmaya 2017 ve 2018 yıllarında çekilmiş filmler katılabilir.
8. Yarışmaya katılan filmler, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, Üniversitelerin İletişim Fakülteleri ve Çankaya İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından profesyonellerden oluşturulacak bir Ön Jüri tarafından değerlendirilerek en yüksek puan alan 20 film, yine profesyonellerden oluşturulacak Yarışma Seçiciler Kurulu’na (Asıl Jüri) sunulacaktır. Nihaî değerlendirme Yarışma Seçiciler Kurulu(Asıl Jüri) tarafından yapılacaktır. Yalnızca ödül alan filmler duyurulacaktır. Seçiciler Kurulu (Asıl Jüri) kararı kesindir, itiraz edilemez.
9. Filme emek veren yönetmen, senarist, kurgu elemanı, sesçi, ışıkçı, kameraman, set elemanları öğrenci olmalıdır. Oyuncuların öğrenci olması zorunlu değildir.
10. Yarışmaya katılan yönetmen-öğrencinin velisi ve okullar, yarışma başvuru formlarını eksiksiz doldurmalıdır. Ayrıca, tüm çalışmalarda okul müdürünün onayı zorunludur.
11. Başvuru yapılırken gönderilecekler:
(Her film için ayrı ayrı)
a) Başvuru Formu (3 adet-imzalı),
b) Filmin 3 kopyası (DVD’de),
c) Yönetmenin ve filme emek veren diğer öğrencilerin öğrenci belgesi (Yalnızca okulu, adı-soyadı ve doğum yılı yazılacak),
d) Filmden 5 ayrı kare set fotoğrafı(DVD’de) ve filmin afişi (DVD’de),
e) Yarışmaya katılan filmlerde görev alan öğrencilerin veli izin belgeleri (imzalı ve “kişinin açık rızası ile” yazılarak)
12. Yarışmaya gönderilen tüm eserlerin yarışmanın amaçları doğrultusunda, içerik ve teknik bakımından Çankaya İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından uygun bulunması zorunludur.
13. Yarışmaya gönderilen filmler iade edilmez.
14. Yarışmaya başvuru için son tarih, 09 Mart 2018 Cuma günü saat: 17.00’ye kadardır. Filmler, Çankaya İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü’nün aşağıda belirtilen adresine gönderilecektir.
15. Yarışma Projesine ve Katılım Koşullarına uymayan filmler yarışma dışı kalacaktır.

DEĞERLENDİRME KURULU:
SEÇİCİLER KURULU(ASIL JÜRİ):
Prof.Dr.Özcan YAĞCI / Başkent Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Hale KÜNÜÇEN / Başkent Üniversitesi İletişim Fakültesi RTS Bölüm Başkanı
Yrd. Doç. Dr. Şükrü KÜNÜÇEN / Başkent Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi
Yrd. Doç. Dr. Pelin AYTEMİZ / Başkent Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi
H. Nilüfer KILCI / Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü Şube Müdürü
Bahriye ŞEYDA / Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü Şube Müdürü
Özgür KALIN / Yapımcı-Yönetmen
Zümrüt KARATEKİN / Başkent Üniversitesi İletişim Fakültesi RTS Atölyesi
Ferda AYVAZ / Çankaya İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü Proje Sorumlusu
Betül BAYHAN / Çankaya İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü Proje Sorumlusu

ÖN JÜRİ:
Zümrüt KARATEKİN / Başkent Üniversitesi İletişim Fakültesi RTS Yapım Atölyesi
Ferda AYVAZ / Çankaya İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü Proje Sorumlusu
Betül BAYHAN / Çankaya İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü Proje Sorumlusu
Ayca KABAKCI / Başkent Üniversitesi İletişim Fakültesi RTS Yapım Atölyesi
Coşkun PINARBAŞI / Başkent Üniversitesi İletişim Fakültesi RTS Yapım Atölyesi
Yusuf UBAY / Başkent Üniversitesi İletişim Fakültesi RTS Yapım Atölyesi
Bayram DEMİRTAŞ / Başkent Üniversitesi İletişim Fakültesi RTS 4. Sınıf Öğrencisi
Yücel KARAHASAN / Başkent Üniversitesi İletişim Fakültesi RTS 4. Sınıf Öğrencisi

   DEĞERLENDİRME ŞEKLİ:
Senaryo 30 Puan
Kamera Kullanımı 30 Puan
Kurgu 20 Puan
Ses 10 Puan
Işık 10 Puan

TAKVİM:
PROJE HAZIRLAMA EKİM 2017
YARIŞMA ŞARTNAME, BAŞVURU FORMU, AFİŞ ONAYININ ALINMASI, DUYURU YAPILMASI KASIM-ARALIK 2017
SON BAŞVURU TARİHİ 09 MART 2018
ÖN JÜRİ 26-30 MART 2018
ASIL JÜRİ 2-3 NİSAN 2018
SONUÇ DUYURUSU 09 NİSAN 2018
ÖDÜL ALAN ÖĞRENCİLERİN ANKARA’DA AĞIRLANMASI 8-9-10- MAYIS 2018
ÖDÜL TÖRENİ 09 MAYIS 2018
SİNEMA GEN.MÜD. EVRAKLARININ HAZIRLANMASI 14 MAYIS-14 HAZİRAN 2018

  ÖDÜL TÜRÜ VE MİKTARI:
  (Asıl Jüri tarafından belirlenen)
  En İyi İlk 3 Film,
  Çankaya İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü Özel Ödülü,
  Jüri Özel Ödülü,
  5 Adet Teşvik Ödülü
  Ödül alan filmlerin yönetmeni kamera ile ödüllendirilecektir.
  Ödül alan filmlerin yönetmen/öğrencileri ve danışman öğretmenleri, Çankaya İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından Ödül Töreni’ne davet edileceklerdir.

BAŞVURUNUN YAPILACAĞI YER:
Çankaya İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü
Temel Eğitim-2 (Kültür) Bölümü
Kumrular Caddesi, 95. Cad. No:7/B
Kızılay/ANKARA

İLETİŞİM BİLGİLERİ:
Şerafettin DELİALİOĞLU / Çankaya İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü - 0 312 418 68 75-
Ferda AYVAZ / Çankaya İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü Proje Sorumlusu  -  0 312 418 68 75-170
0 532 384 16 99                                                                                                                            
Betül BAYHAN / Çankaya İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü Proje Sorumlusu - 0 312 418 68 75-170
Kumrular Caddesi, 95. Cad. No.7/B
KIZILAY/ANKARA
0 312 4196722 / 170
0 312 4186875 / 170
cankayakisafilm@gmail.comBAŞVURU FORMU
FİLMİN ADI:
YÖNETMENİN ADI SOYADI:
DOĞUM YILI:
OKULUNUN ADI:
OKUL TEL:
İL / İLÇE ADI:
FİLMİN SÜRESİ:
SENARİST:
KAMERAMAN:  
MÜZİK:
OYUNCULAR:
FİLM HAKKINDA(KISA BİLGİ) :

DANIŞMAN ÖĞRETMENİN ADI SOYADI, CEP TEL (Kişinin açık rızası ile):
DANIŞMAN ÖĞRETMENİN E-POSTA (Kişinin açık rızası ile):
NOT: 3 kopya(DVD) kısa filmle birlikte; filme ait 5 ayrı kare set fotoğrafı(DVD’de) ve filmin afişi (DVD’de), öğrenci belgesi (yalnızca öğrencinin okulu, adı-soyadı ve doğum yılı yazılacak) Başvuru Formu’na eklenecektir. Filmde emeği geçen (jenerikte yazılan) kişilerin adları ekte gönderilmelidir.
Başvuruda bulunanlar, 11. GENÇLİĞİN GÖZÜNDEN “HOŞGÖRÜ” TEMALI TÜRKİYE LİSELER ARASI KISA FİLM YARIŞMASI’nın tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.
Katıldığımız eserin yasal olarak belirtilmemiş özelliklerinden doğacak hukuki sorumluluklarını kabul ediyorum.
Başvuranın(Yönetmen-Öğrenci):                                                             Okul Müdürünün
Adı Soyadı:                                                                                                Adı Soyadı:
Tarih:                                                                                                         Tarih:
Velisinin Adı, Soyadı:                                                                                  İmza:  
Velisinin İmzası:   


 
İçeriğe dön | Ana menüye dön