Topragın Izinde - HABERLER

İçeriğe git

Ana menü:

Topragın Izinde


 İGSAŞ 50. YIL ÖZEL TOPRAĞIN İZİNDE KONULU
KISA FİLM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ
Günümüzde çevre ve sürdürülebilirlik konuları gün geçtikçe önem kazanmaktadır. Topraklarımızın, bize geleceği kazandıracak bir olgu olduğu salt sektöre değil, tüm dünyaya anlatılmalıdır. Bu ideal ile toprağın değeri ve öneminin altını çizecek nitelikli senaryolarla toprağın ve çiftçinin önemini herkese anlatarak farklı bir bakış açısı yaratacak senaryolar aracılığıyla fayda üretilecektir. İGSAŞ 50. Yıl Özel Toprağın İzinde konulu kısa film yarışması sanatçıların, gençlerin, sanatseverlerin ve nihai izleyicinin sanatsal duyarlılıklarının gelişimine de katkıda bulunacaktır.

KONU
Toprağın değer ve önemini anlatmayı güden “Toprağın İzinde” temasını; toprağın gelecek için ne denli değerli olduğunu çiftçi, toprak, mutfak vb. öğeler çerçevesinde anlatacak kapsamda tüm filmler yarışmaya katılmaya hak kazanacaktır.

KAYIT ve SON KATILIM TARİHLERİ
Duyuru Dönemi: 19 Ağustos 2021-15 Ekim 2021
Değerlendirme Dönemi: 15 Ekim 2021-31 Ekim 2021      Sonuç Tarihi: 15 Kasım 2021

FİLMLERİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
Başvuru yapacak filmler renkli ya da siyah/beyaz olabilir.
Ekran Boyutu 1.33, 1.37, 1.66, 1.85, 2.35 formatlarında kabul edilecektir.
Yarışma dili Türkçe olup filmler orijinal dilinde çekilmiş ise alt yazılı olması zorunludur. Orijinal dil Türkçe dışında başka bir dilde ise altyazılar Türkçe olmalıdır.
Kurmaca, belgesel, animasyon vb. tüm kategorilerde hazırlanmış filmler yarışmaya katılmaya hak kazanacaktır.

JÜRİ DEĞERLENDİRMESİ
15 Ekim 2021 tarihine kadar şartların kabul edildiğine dair imzalı beyanname ile birlikte çalışır wetransfer linki olarak igsas.yarisma@igsas.com.tradresine iletilecek, “İGSAŞ 50. Yıl Özel Toprağın İzinde Konulu Kısa Film Yarışması”na başvuru yapan tüm filmler 3 kişilik akademisyenden oluşan “Jüri Heyeti” tarafından değerlendirilecektir. Jüri değerlendirmesi 31 Ekim 2021 tarihine kadar tamamlanmış olacaktır. Jüri Özel ödülü ise, jürinin değerlendirmesi sonucunda özel bir katılım olması halinde verilecektir.

JÜRİ
Doç. Dr. Sedat Özel - Kocaeli Üniversitesi / Radyo, Televizyon, Sinema Bölümü Öğretim Üyesi
Dr. Arda Oskay- Kocaeli Üniversitesi / Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi
Dr. Akın Deveci - Kocaeli Üniversitesi / Reklamcılık Bölümü Öğretim Üyesi

ÖDÜLLER
1.lik Ödülü  : ₺ 25.000
Jüri Özel      : ₺ 3.000 (Jürinin inisiyatifine göre verilmesi mümkündür.)

Para ödülleri, yarışma sonuçları açıklandıktan sonra hak sahiplerinin yazılı olarak bildirecekleri kişisel banka hesap/IBAN numaralarına gönderilecektir. Hak sahibinin hesap numarasını yazılı olarak bildirmemesi durumunda ödül bedeli 2021 yılı sonunda zaman aşımına uğrayacaktır. Zaman aşımı durumunda hak sahibinin ödül, telif vb. herhangi bir talebi olamaz.

KATILIM ÜCRETİ
“İGSAŞ 50. Yıl Özel Toprağın İzinde Konulu Kısa Film Yarışması”na başvuru yapacak filmler için katılım ücreti alınmayacaktır.

GENEL AÇIKLAMALAR
• Yarışma T.C. vatandaşlarının ve 01.01.1981 ve sonrası doğumluların katılımına açıktır.
• Katılımcılar, yarışmaya birden fazla filmle katılabilir.
• Katılımcılar; belirlenen tema kapsamında kendi anlatım biçimlerine uygun farklı bakış açıları, yaklaşım ve yorum kullanmakta serbesttirler.
• Katılımcılar, filmlerin özgün ve kendilerine ait olduǧunu beyan ve taahhüt etmiş sayılırlar. Bu konuda çıkacak bir anlaşmazlık ve tereddüt durumunda tüm sorumluluk katılımcıya aittir.
• Kural ihlali yaptıǧı tespit edilen katılımcıların, ödül ve/veya sergileme almış olmaları durumunda aldıkları ödül ve/veya yayın iptal edilir; bu durumda katılımcı kazandıǧı para ödülünü (yasal faizi ile) ve başarı/katılım belgesini iade ile mükelleftir.
• Başvuru yapılmış filmde bulunan her türlü nesne ve/veya kişilerle ilgili telif, izin vb. sorumluluk başvuru sahibine aittir. İGSAŞ, yarışmaya gönderilen filmlerin içeriǧi ile ilgili hiçbir hukuki sorumluluk kabul etmez.
• Teknik koşullara uygun olmayan projeler değerlendirmeye alınmayacaktır.
• “İGSAŞ 50. Yıl Toprağın İzinde Konulu Kısa Film Yarışması” ile ilgili tüm güncellemeler ve bilgilendirmeler, İGSAŞ’ın resmi internet sitesinde (www.igsas.com.tr) aktif olarak duyurulur. Ödüle deǧer bulunan katılımcılara, lüzumlu hallerde, başvuru sisteminde belirttikleri e-posta adresine gönderilen iletiler ve ekleriyle gerekli bilgilendirmeler yapılır.
• Katılımcılar, şartnamenin de yer aldığı www.igsas.com.tr/topraginizinde.zipadresinde mevcut beyannameyi indirerek doldurmalı, imzaladığı beyannameyi taratarak film ile birlikte igsas.yarisma@igsas.com.tr adresine göndermelidir.
• Katılımcılar, yarışmaya başvurdukları andan itibaren bu şartnamedeki tüm koşulları okumuş ve peşinen kabul etmiş sayılırlar.
• Tüm başvuru sahipleri, yarışmaya gönderdikleri filmlerin İGSAŞ tarafından sosyal medya kanallarında (YouTube, Facebook, Instagram vb.) ve web sitesinde kullanımına izin vermiş sayılacaktır. Ayrıca ödül kazanan proje sahibi katılımcı, isminin tüm geleneksel ve dijital platformlarda yayınlanmasına şimdiden muvafakat etmiştir.

YARIŞMA BAŞVURUSU
15 Ekim 2021 tarihine kadar çalışır wetransfer linki olarakigsas.yarisma@igsas.com.tr adresine iletilecek filmler ve şartları kabul ettiklerine dair beyanname ile katılımcılar, “İGSAŞ 50. Yıl Özel Toprağın İzinde Konulu Kısa Film Yarışması”na başvuru yapabilecektir.
Başvuru İçin Gerekli Materyaller
1-) Yönetmen Özgeçmişi (word formatında)
2-) Filmin Künyesi (word formatında)
3-) Filmin Özeti - Synopsis (word formatında)
4-) Varsa Filmin Fragmanı (Varsa .mp4 ya da .mpg formatında)
5-) Film (.mp4 ya da .mpg formatında)
6-) Filmden Çekilmiş Kareler ya da Set Fotoğrafları (En 4 adet, .jpg formatında, yüksek çözünürlüklü)
7-) Eksiksiz Doldurulmuş ve İmzalanmış Şartların Kabul Edildiğine Dair Beyanname – Taratılmış olarak
8-) Eksiksiz Doldurulmuş ve İmzalanmış Muvafakatname ve Feragatname – Taratılmış olarak

SORUMLULUK
• “İGSAŞ 50. Yıl Özel Toprağın İzinde Konulu Kısa Film Yarışması”, gönderilen filmlerin ve beyannamenin zamanında igsas.yarisma@igsas.com.tradresine gönderilmemesinden, iletim sırasında doğacak hasarlardan ve kayıplardan dolayı herhangi bir sorumluluk almaz.
• “İGSAŞ 50. Yıl Özel Toprağın İzinde Konulu Kısa Film Yarışması” katılımcı tüm filmlerden maksimum 20 saniyelik fragman kopyası alabilir. Fragmanlar ve film sahibinin künyede yer alan bilgileri haber, tanıtım ve reklam amaçlı kullanabilir. Yarışmaya başvuran kişi ve kişiler İGSAŞ ve İGSAŞ’ın üçüncü partileri için gerekli KVVK izinlerini yarışmaya başvurarak vermiş sayılır.
• “İGSAŞ 50. Yıl Özel Toprağın İzinde Konulu Kısa Film Yarışması” yarışma temasıyla ilgisiz, yarışma kurallarına uymayan filmleri yarışma dışında bırakabilir.
• “İGSAŞ 50. Yıl Özel Toprağın İzinde Konulu Kısa Film Yarışması”nabaşvuru yapan tüm yönetmen ve yapımcılar, başvuru yaptıkları filmlerin orijinal olduğunu ve başvuru yaptıkları filmlerin haklarını elinde tutan bir üçüncü taraf olmadığını kabul etmiş sayılır. Festivale başvuru yapan tüm yönetmen ve yapımcılar belirtilen tüm kural ve şartları koşulsuz olarak kabul etmiş sayılır.
● Yarışmaya katılımda yaş, film uzunluğu, gönderilecek film adedi sınırlaması yoktur.
● Katılımcılar, yarışmaya başvurdukları andan itibaren bu şartnamedeki tüm koşulları okumuş ve peşinen kabul etmiş sayılırlar.
● Tüm başvuru sahipleri, yarışmaya gönderdikleri filmlerin İGSAŞ tarafından sosyal medya kanallarında (YouTube, Facebook, Instagram vb.) ve web sitesinde kullanımına izin vermiş sayılacaktır.
● Başvuru sahipleri başvuru aşamasında KVKK gereği online olarak aydınlatma metnini onaylamalıdır.

TELİF HAKKI
İGSAŞ tarafından yarışma sonunda ödül alan ya da sergilenmeye değer görülen filmler, bütün telif haklarıyla basit ruhsat şeklinde mali hakları devralınmış gibi işlem görür. Ödül almaya değer görülen filmler, İGSAŞ uzantılı web sayfalarında, televizyon yayınlarında, internet ve sosyal medya sitelerinde, etkinliklerde ve eğitim faaliyetlerinde afiş, katalog, broşür vb. her türlü tanıtım malzemeleri olarak 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun ilgili maddelerinde belirtilen şekilde; işleme, çoğaltma, yayma, temsil, işaret, ses veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim hakkının yanı sıra sergilemek üzere yayınlama, kullanma ve gösterme hakkı da dâhil olmak üzere tüm telif haklarına herhangi bir bedel ödemeksizin kullanma hakkına sahip olacaktır. Katılımcı bu hususa herhangi bir itirazda bulunmayacağını ve yasal yollara başvurmak hakkından şimdiden gayrikabili rücu feragat ettiğini beyan, kabul ve taahhüt eder.
Ödül almaya değer görülen filmlerin sahipleri, ödül tutarlarının aynı zamanda telif ücreti yerine geçtiǧini; ödül alacak ve yayınlanacak filmler için verilen para ödüllerinden başka kullanım ya da devrine ilişkin olarak her ne nam altında olursa olsun İGSAŞ’tan herhangi bir talepte bulunmayacaǧını kabul eder.
Film sahibi, görüntü ve senaryonun kendi özgün eseri olduǧunu, üçüncü şahısların bu yapım üzerinde herhangi bir hakları bulunmadıǧını; film üzerindeki hakları daha önceden devretmediǧini; üçüncü şahıslarca aksi bir talepte bulunulması halinde film sahibinin kendisinin hukuken sorumlu olduǧunu beyan, kabul ve garanti etmektedir. Film kadrajına giren insanlar ile ilgili izinsiz kullanım, telif vb. taleplerden doǧabilecek hukuki sorumluluklar da fotoǧraf sahibine aittir.
Katılımcı yarışmaya gönderdiǧi film/filmlerin, kendisine ait olduǧunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
Katılımcının, kendisine ait olmayan filmle yarışmaya başvurması halinde, telif hakları ve diǧer haklarla ilgili hukuksal sorumluluk şahsına ait olacaktır. Filmi ödül alan ve/veya yayınlamaya deǧer bulunan katılımcının bu beyan ve kabulleri dışında hareket ettiǧinin ortaya çıkması veya tespit edilmesi halinde bu yarışma ile elde ettiǧi ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır.
İGSAŞ bu haklar çerçevesinde filmi, süresiz olarak, Türkiye içinde veya dışında, Türkçe veya diǧer tüm dünya dillerinde, her türlü ortam ve her türlü materyal içeriǧinde film sahibinin ismini belirterek kullanabilecektir.
Kısa filmde yer alan oyunculardan ve oyuncular haricinde sesi, görüntüsü veya herhangi bir kişisel verisi yer alan kişilerden 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili diğer düzenlemeler gereğince aydınlatmanın yapılması ve/veya açık rızalarının alınmasına, işlenmesine ve İGSAŞ’a aktarılmasına ilişkin her türlü yükümlülük eser sahibine aittir. İGSAŞ tarafından talep edilmesi halinde, eser sahibi, ilgili kişilerin kişisel verilerinin işlenmesi, aktarılması ve gerekli diğer hususlarda aydınlatmanın yapıldığını ve/veya açık rızalarının alındığını gösterir kayıtları derhal paylaşmak mecburiyetindedir. Aynı şekilde eserde yer alan oyunculardan ve oyuncular haricinde sesi, görüntüsü kullanılanlardan, icracı sanatçılardan FSEK gereği telif haklarının devrine, muvafakatine ilişkin yazılı onayları almak eser sahibinin sorumluluğunda olup, İGSAŞ hukuki ve cezai olarak sorumlu tutulamaz

YÜRÜTME
“İGSAŞ 50. Yıl Toprağın İzinde Konulu Kısa Film Yarışması”nı yürütme yetkisi, İGSAŞ’a ait olup; yarışma içinde çıkabilecek her türlü sorun hakkında nihai karar verme yetkisi İGSAŞ tekelindedir.

İLETİŞİM
Güney Mah. Petrol Cad. No: 27 41780 Körfez / Kocaeli
Telefon:+90 262 316 22 00 (Pbx)
Faks: +90 262 316 22 95 - 96 - 97 - 98
E-posta: igsas.yarisma@igsas.com.tr


 
İçeriğe dön | Ana menüye dön