2008 Yılı Kısa Film Listesi - HABERLER

İçeriğe git

Ana menü:

2008 Yılı Kısa Film Listesi

FİLMLER LİSTESİ

Kısa Film ve Belgesel
2008 Yılı Listesi


SIRALARA KAZINMIŞ HAYATLAR /  LIVES WHICH WERE SCRATCHED ON DESKS
Yönetmen / Director: Gürkan ADAM, Gizem GÜL GÜLDOĞAN
Format: DVCAM Kurmaca (Fiction); 2008
Süre / Duration: 10’ 07”
Senaryo/Script:  Gürkan ADAM
Kurgu / Editing: Gürkan ADAM
Kamera / Camera: Gürkan ADAM, Gizem GÜL GÜLDOĞAN
Oyuncular/Cast: Tuğba Sosyal , Oğuz Bayındır, Cahit Yücedağ,  M.Haşim Demirkesen, Ali Uygun, Melek Tok, Mızgin Savucu, Okan Tekin, Gürkan Adam, Ramazan Temel, Sezgin Şimşek, Berivan Ünal, Delik Yeşilkaya, Emine Demir, Hatice Albeni, Nadire Angay, Kader Akyıl, Halime Akın
Müzik/Music: DJ Bixi , DJ Bandit
Konu / Synopsis: Öğrenciler, zamanlarının büyük bir bölümünü okullardaki sıralarda geçirmektedirler. Bu sıralar onların, duygularını (isyan, reddediş, sevinç, inat gibi) ve düşüncelerini, sıkıntılarını aktardıkları “kişilik” kazanmaya çalıştıklarını gösteren, hayatla iletişimlerini kolaylaştıran rehabilitasyon tahtasıdır, mağara  resimlerinden günümüze yansıyan…
Students spend most of their times on their desks at school. These desks show their ideas and feelings like rebellions rejects, hoppiness, obstinacy. Students show their boredom by means of these desks. They are also rehabilitation boards which show their attempt to gain their identity. And their Communication with life become easier these desks.
Biyografi/Biography: 13 Ekim 1976’da Bursa”da doğdu. İlköğretimi ve liseyi burada tamamladıktan sonra 1998 yılında Dumlupınar Üniversitesi sosyoloji bölümünü bitirdi. Sekiz kitap yazdı(insanlaşma eğitimi, beyin bilimi ders notları, denklik arayışları 1: kayıp kuşak; denklik arayışları 4: gelecek; insanlaştıramadıklarımız; okuma cezası, felsefe grubu sözlüğü ve momentten önce denemeler).   Halen bir kamu kuruluşunda felsefe grubu öğretmenliği yapmaktadır.
İletişim/Communication: sosyolog_@mynet.com

KABİL’İN ÇOCUKLARI / THE CHILDREN OF CAIN
Yönetmen / Director : Ceyhun KONAK
Format: Kurmaca/ Fiction,  17’40 Renkli / Color 2008
Senaryo / Script: Ceyhun KONAK
Yapımcı / Producers: Tayfun KONAK, BATARYA independent art group
Kurgu/ Editing: Aydın KETENAĞ
Görüntü yönetmeni / Director of photography: Aydın KETENAĞ
Orjinal Müzik / Original Music: Gökhan KIRDAR
Ses Miksaj & Montaj / Mixing-Mastering: Gökhan KIRDAR, Tamer SÜERDEM
Yönetmen Yardımcısı / Assistant Director: Sevim IŞIK
Işık / Gaffer: Recep BIÇER
Art director/Sanat Yönetmeni: Serdar YILMAZ
Canlandırma / Animated: Uğur ERBAŞ
Kostüm Dizayn / Costume Design: Bilgiseven VURDU
Oyuncular / Cast: Nuri KARADENİZ, Gonca ÇELİK, Gökhan ÇOLAK,  Fedora TOMAİLİ
ve Zuhal ERGEN ve Ufuk AŞAR ve Taner BÜYÜKARMAN
Konu / Sinopsis: “Kabil’in çocukları” isimli kısa film bir akıl hastasının bunalıma girip karısını öldürmeden önceki zihinsel bunalımını öyküleştirmektedir. Öyle ki, ana karakterinin satranç oyunuyla başlattığı bu zihinsel süreç, yine zihninde işlediği bir cinayetle sonuçlanırken, farkında olmadan gerçek hayatta da karısını öldüreceği bir kısır döngüye ulaşacaktır. Başlangıç ve bitiş sahneleri arasına sıkıştırılmış metaforik  detaylarla bezeli öykünün, sürekli izleyenini izlediği süre diliminin öncesindeki olaylara döndürüp, detayları anlamlaştırmasına yönelten döngüsel bir analojiler bütününü de sunmayı hedeflemektedir.
The short film "the children of cain” fictionalizes the crisis of a mentaly ill man before he goes insane and kills his wife. in so much as that, the mental process that the main character initiates with a chess game, while resulting in an  imaginary homicide will reach a vicious circle  in which he will be killing his wife unconsciously  in reality.the story embellished with the metaphorical details wedged between the beginning and ending scenes, aims at presenting a sum of  cyclic analogies which directs its audience to rationalize the details by having them recall the events that took place in the   prior scene.
Özgeçmiş / Biography:
1980 yılında Trabzon’da doğdu. 1999’da, Mimar Sinan Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Heykel Bölümü, lisans programına girdi. Buradan 2004 yılında mezun oldu. Aynı yıl, Mimar Sinan Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Heykel Bölümü, yüksek lisans programına giren Konak, buradan da, 2006 yılında “Rastlantı Ve Olasılık Kavramlarının Modern Sanat Ölçeğinde Ele Alınıp Yorumlanması” isimli tezini vererek mezun oldu.  Birçok sergi, sempozyum ve festivale katılan sanatçı, çeşitli şehirlerde dış alan heykellerine sahiptir. 2004 yılında “Hades’in Metro Nehirleri” isimli ilk video çalışmasını yapmıştır. Almanya’nın Münster Sanat Okuluyla Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi arasında gerçekleştirilen video workshop’a “Aynalar” isimli videosuyla katılmış, daha sonra da yüksek lisans eser çalışması olan, “Erek” isimli videosunu çekmiştir. Bu filmiyle "Altın Koza ödülü" almıştır. Yine 2006 yılında Kocaeli Üniversitesi’ne öğretim görevlisi olarak atanmıştır. Burada tasarım dersleri vermekte ve aynı zamanda kişisel olarak çalışmalarına devam etmektedir.
He was born in 1980 in Trabzon. he entered  the bachelor's degree program of sculpture deparment of the fine arts faculty,  mimar sinan university in 1999 and graduated in 2004.in the same year he entered the master's degree program of sculpture department of  the social science institute ,mimar sinan university  and graduted after submitting his thesis titled "the interpretation of the concepts; coincidence and possibility in the scale of modern art."  having joined many exhibitions, symposium and festivals the artist also has several exterior sculptures in certain cities.he conducted his first video work titled "hades's metro rivers" in 2004.he joined the video workshop which eventuated between the munster school of art and mimar sinan university of fine arts, with his video "the mirrors", following this he shot the video "erek" which is his master's degree work .with this film he received "the golden cocoon prize".  again in 2006, he was assigned to the university of kocaeli as a member of the university.he is lecturing on design here while carrying out his personal works.
Dağıtım / Distribution: cckonak@yahoo.com

BİZİMDENİZ / MARENOSTRUM
Yönetmen / Director: Ethem Özgüven
Format: Documentary / belgesel    / 16mm, 8mm, digital  2008
Süre / Time : 40’
Müzik / Music: Kalan Müzik
Kamera / Camera: Ozan Adam, Selçuk Erzurumlu, Sevgi Ortaç, Ethem Özgüven
Kurgu / Montage: Ethem Özgüven
Araştırma / Research: Petra Holzer, Ethem Özgüven
Konu / Sinopsis:
özde hiç bir şey sanıldığı, göründüğü kadar romantik değildir.
özellikle küçük balıkçı için.
bir sabah kalkar ufka doğru bakarsın.
gözlerin kızarmıştır.
ellerin çatlaktır.
üşümektesindir.
senin, babanın, babanın babasının eski foçalıların ya da likyalıların binlerce yıldır korudukları bir balık merası büyük bir tekne tarafından perişan edilmiş, misal beş ton balık tutulmuştur oradan bir gecede. ve bitmiştir orası, ebediyen.
balık bitmiştir. deniz bitmiştir. saygı bitmiştir. sevgi bitmiştir. komşuluk bitmiştir; rum komşuların çoğu uzaklara gitmiştir...
yalan ve riya, açgözlülük ve şiddet gelmiştir.
bugün akdeniz’de ve her yerde yaşadığımız budur...
anadeniz akdeniz’i öğrenmeyi sürdüreceğiz.
in fact, nothing is as romantic as it seems or we think.
especially for a small fisherman.
once upon a time, you get up in the morning and look through the horizon.
your eyes are red.
your hands are chappy.
you are cold.
a fish yard protected by you, your father, his father, old people of Foça or Lycians since thousands of years has been wretched by a grand boat, say five tons of fish were caught overnight. and the yard has finished forever.
the fish has finished. the sea has finished. the respect has finished. the love has finished. the neighbourhood has finished; most of the greek neighbours have moved far away...
lie and hypocrisy, greed and violence have started.
that is what we are living through in today’s mediterranean and in today’s world...
we are going to learn about the mediterranean sea, mother of seas.
Dağıtım / Distribution: eozguven@bilgi.edu.tr

ÖLECEKSİN
Yönetmen / Director: Gürkan ADAM, Güney TUNÇ
Format: DVCAM Kurmaca (Fiction); 2008
Süre / Duration: 0:2:17
Senaryo/Script:  Gürkan ADAM
Kurgu / Editing: Gürkan ADAM
Müzik/Music: Elenis Karaindrou
Kamera: Gürkan Adam, Güney Tunç
Oyuncular/Cast: Gürkan ADAM, Meltem Tekköklü ADAM
Konu / Synopsis: Hayatı çalışma kampı olarak gören erkek, kendisini, ölümlü hayatına katmasından korktuğu için sevgilisini terk eder.
Aman who thinks the life is a labour camp abondons his darling. Because the idea that his darling wiiliclude him into her mortal life makes him scare.
Biyografi/Biography: 13 Ekim 1976’da Bursa”da doğdu. İlköğretimi ve liseyi burada tamamladıktan sonra 1998 yılında Dumlupınar Üniversitesi sosyoloji bölümünü bitirdi. Dokuz kitap yazdı(insanlaşma eğitimi; beyin bilimi ders notları; denklik arayışları 1: kayıp kuşak; denklik arayışları 4: gelecek; insanlaştıramadıklarımız; okuma cezası, felsefe grubu sözlüğü; momentten önce denemeler; Mutasyon: bir arpa boyu yol).   Halen bir kamu kuruluşunda felsefe grubu öğretmenliği yapmaktadır.
İletişim/Communication: sosyolog_@mynet.com

İTİRAF / CONFESSION
Yönetmen / Director: Barış BERBEROĞLU
Yapımcı: Kubilay Uzun
Format: HD Kurmaca (Fiction); 2008
Süre / Duration: 06’ 56”
Senaryo/Script:  Barış BERBEROĞLU
Kurgu / Editing: Barış BERBEROĞLU
Kamera / Camera: Özgür Alkaya
Ses: Cansın Ruta
Cast: Ahsen Harika Uygun
Oyuncular/Cast: Didem Yalınay, Emre Taşkın
Müzik/Music: Barış Berberoğlu, Özgür Alkaya
Konu / Synopsis:
Bu bir yanlıştan doğruya varma hikâyesi…
Bu bir İtiraf…
Ahmet çok sevdiği eşi Selin’e rağmen bir başkasına dokunur… Bir başka dokunuşun onları içlerine, onları aşklarına döndürmesidir İtiraf… Selin, Ahmet’e “onu ne kadar çok sevdiğini hatırlatabilir mi” artık? Ahmet 5 yıl önce çok sevip evlendiği Selin’i bir yanlışın ardından yeniden bulabilir mi?
Herhangi bir gün, bir yerde, ansızın…
Bu Ahmet ile Selin’in 5 yıllık evliliklerinin ardından yaşadıkları bir konuşabilme hikayesidir…
This is a story about arriving at the truth by means of a mistake.  
This is a confession...
Ahmet touches someone else in spite of Selin, the wife he dearly loves...Confession is the story of a touch making them more introverted and return to their love.  Can Selin still "remind" Ahmet "of how much she loves him"? Can Ahmet find Selin again whom he married of love 5 years ago, in the wake of a mistake?
Any day, at a place, suddenly...
This is a story about Ahmet and Selin's capability to talk to each other after a marriage of 5 years.
İletişim/Communication: info@barisberberoglu.com  

BABAM YÖNETMEN OLUYOR
Yönetmen / Director: Gürkan ADAM, Teoman Bülent ADAM
Format: DVCAM Kurmaca (Fiction); 2008
Süre / Duration: 0:15:28
Senaryo/Script:  Gürkan ADAM, Teoman Bülent ADAM
Kurgu / Editing: Gürkan ADAM, Teoman Bülent ADAM
Müzik/Music: AlizmiRAP
Kamera: Gürkan Adam, Teoman Bülent ADAM, İnceser ADAM
Oyuncular/Cast: Teoman Bülent ADAM, Gürkan ADAM, Gökhan Doğanoğlu, Güney Tunç, Ali  
ADANAR, Kamil Tanır, Ali URAL, İslam ERDEN, İnceser ADAM, Meltem Tekköklü ADAM
Konu / Synopsis: “Anlam arayanlara” ve “yöntem arayanlara” bölümlerinden oluşan filmde, çöküş aşamasındaki sinemanın amatörlerce, sinema ilkeleri ve festivalleri aracılığıyla yükseltilebileceği vurgulanmaktadır.
In the film which is consist of two chapter, the people who look for meaning and the people who look method in a film, it has been said that it is possible to improve the cinema which is in fall now by means of using a new view point in cinema, some cinema principles and also festivals by amateur film makers.
Biyografi/Biography: 13 Ekim 1976’da Bursa”da doğdu. İlköğretimi ve liseyi burada tamamladıktan sonra 1998 yılında Dumlupınar Üniversitesi sosyoloji bölümünü bitirdi. Dokuz kitap yazdı(insanlaşma eğitimi; beyin bilimi ders notları; denklik arayışları 1: kayıp kuşak; denklik arayışları 4: gelecek; insanlaştıramadıklarımız; okuma cezası, felsefe grubu sözlüğü; momentten önce denemeler; Mutasyon: bir arpa boyu yol).   Halen bir kamu kuruluşunda felsefe grubu öğretmenliği yapmaktadır.
İletişim/Communication: sosyolog_@mynet.com

DİJİTAL GÖZLER
Yönetmen & Senaryo: Eray Dinç
Türü: Bilim Kurgu
Format: mini DV
Oyuncular: Tansu Bengü ,Gizem Şenel
Görüntü Yönetmeni: Ahmet Bikiç
Yapımcı: Kemal Can Şenay
Görsel Efekt: Cem Uçar
Müzik: Pascal Lesport
Süre: 10'
Teşekkürler: Selçuk Taylaner,Perihan Taş,Elif Ertürk,Tunca Arslan
Konu: " falez (tansu bengü),genç ve bir o kadarda dahi bir mucittir.gözleriyle gördüğü kalitede fotoğraf ve film kaydedebilmek için, gözünü objektif gibi kullanan bir makina icat etmek istemektedir. yalnız bu genç mucit için şimdilik bir hayaldir ve hayallerini gerçekleştirmek için kamerasını göz gibi kullanabileceği başka bir alet tasarlar. bu yapmak istediği şey için gerekli bilgileri toplamasına yardımcı olacaktır.
Fakat yaptığı titiz hesaplar ne yazık ki tutmaz ve alet kafasındayken kısa devre olur...
Falez kafasındaki büyük bir alet ve elinde bir video kamera ile yaşamaya mahkum kalmıştır...
otekileşmeyi, bilim kurgu ile sıradışı bir şekilde anlatan farklı bir kısa film
Biografi: 24 Ocak 1988'de İstanbul'da doğdu. İstanbul Kültür Üniversitesi'nde İletişim Tasarımı/Sinema yönetmenliği okumaktadır. Birçok film ajansı ve reklam setlerinde görev almıştır. Bilim kurgu ve Fantastik kurgu üzerine birçok kısafilmi vardır.
İletişim : www.eraydinc.com      info@eraydinc.com

PROBLEM TARAMA TESTİ
Yönetmen / Director: Gürkan ADAM, Gökhan DOĞANOĞLU
Format: DVCAM Kurmaca (Fiction); 2008
Süre / Duration: 0:05:52
Senaryo/Script:  Gürkan ADAM Gökhan DOĞANOĞLU
Kurgu / Editing: Gürkan ADAM, Gökhan DOĞANOĞLU
Müzik/Music: AlizmiRAP, Bitkinbeat, Tupac
Kamera: Gürkan Adam, Gökhan DOĞANOĞLU
Oyuncular/Cast: Ali ADANAR, Gürkan ADAM, Gökhan DOĞANOĞLU, Güney TUNÇ, İslam ERDEN, Ali URAL, Şerife ÖZ, Sevgi BAYAZIT, Zuhal ERGİ, Özgür DENLİ, Mühşide DOĞANOĞLU, Ayşegül KARABULUT, Abdi ÖZ, Süleyman ADANAR, Burcu AKPINAR, Feyyaz ARPADAL, Şuayip BARAN, Cihan ATEŞ, İbrahim SAĞLAM, Adem CİVANALAN, Turan DENLİ, Nurullah KARAYEL
Konu / Synopsis: Bir ilçedeki lisede öğrencilere problem tarama testi uygulanmaktadır. Sorun öğrencilerin kendi hayatlarıdır…
Biyografi/Biography: 13 Ekim 1976’da Bursa”da doğdu. İlköğretimi ve liseyi burada tamamladıktan sonra 1998 yılında Dumlupınar Üniversitesi sosyoloji bölümünü bitirdi. Dokuz kitap yazdı(insanlaşma eğitimi; beyin bilimi ders notları; denklik arayışları 1: kayıp kuşak; denklik arayışları 4: gelecek; insanlaştıramadıklarımız; okuma cezası, felsefe grubu sözlüğü; momentten önce denemeler; Mutasyon: bir arpa boyu yol).   Halen bir kamu kuruluşunda felsefe grubu öğretmenliği yapmaktadır.
İletişim/Communication: sosyolog_@mynet.com

PAPATYA / DAİSY
Yönetmen / Director: İlker Emon
Format: HDV
Tür: Kurmaca 2008
Süre / Duration: 8’52’’
Senaryo / Script: İlker Emon
Kurgu / Editing: Abdulbaki Yavuz
Görüntü Yönetmeni / Director of Photography: Abdulbaki Yavuz
Oyuncular / Cast: Ahmet Yenilmez, Ayşe Hanzade Yenilmez, Bünyamin Dönmez, Lütfullah Akçay, Mumammet Ali Sarı, Mustafa Deniz, Joel Rhein
Konu / Sinopsis:20 Mart 2003 sonrası Irak’ta bir baba ve kızı. Kızını savaştan uzak tutmaya çalışan Ahmet kırsal bölgede yaşamaktadır. Ayşe’nin ise en çok sevdiği şey annesinin mezarına papatya götürmektir. Ayşe yine her zaman ki gibi bir papatya görür ve onu almaya yeltenir ama işgal kuvvetleri tarafından fark edilir.
There is a father and his daughter after 20 March 2003 in Iraq. Ahmet is try to protect Ayşe (his daughter) from war. Ayşe’s best doing is bring daisy to her mother’s grave with love. In usual she saw a dasiy and she try to keep it but she realized by the occupying forces.
Özgeçmiş / Biography: İlker Emon 1984 yılında İstanbul’da doğdu. İlk ve ortaöğretimini İstanbul’ da tamamladı. Halen Marmara Üniversitesi Metal Öğretmenliği 4. sınıf öğrencisidir. 2006 yılında ‘’Anka Kuşu’’ filminde reji asistanlığı yaptı. Çeşitli tanıtım filmlerinde reji ve kamera asistanlığı yaptı. Sinema eğitimi olmayan yönetmen, bağımsız olarak kısa film çalışmaları sürdürmektedir. Papatya ilk kısa film çalışmasıdır.
İlker Emon was born in 1984 and grown in İstanbul. Nowadays he is in Marmara University Teacher Faculty at fourth class. He worked as assistant of director in film ‘’ANKA KUŞU’’. And he worked many commercials as assistant of director and assistant of cameraman. He has not cinema education. He made short films in independence. Papatya is his first short film.
İletişim / Communication: emon@yavuz.tv

BU NE GÜZEL DEMOKRASİ !
Yönetmen :  Belmin Söylemez, Berke Baş, Haşmet Topaloğlu, Somnur Vardar
Format: Belgesel
Süre : 97 dk. - 2008
Kamera :  Berke Baş, Belmin Söylemez, Haşmet Topaloğlu, Somnur Vardar, Melis Birder, Elvan Kıvılcım, Zeynel Doğan, Onur Demir
Kurgu :  Haşmet Topaloğlu, Belmin Söylemez, Berke Baş, Somnur Vardar
Yapım : filmist
Konu: Türkiye, 2007 yazı. Genel seçimlere iki ay var. Altı farklı kadın aynı hedef için büyük bir mücadele veriyor: milletvekili seçilmek. Bir iş kadını, bir profesör, muhalefetin en genç adayı, bir Kürt aktivist ve iki eski genelev çalışanı... Kadınlarla dolu evlerden sünnet törenlerine koşturuyorlar, bir gün bir yas evine konuk oluyorlar ertesi gün partilerinin mitingine katılıyorlar. Her an, her aşamada üzerlerinde baskı var: erkekler, para, zaman, talepkar seçmenler ve tabii rekabet.
Kadınlar Türkiye’de siyasi karar alma mekanizmalarına katılabiliyorlar mı? Siyasette varolmak için hangi platformlarda mücadele ediyorlar? Kadının sorunlarına dair bir ajandaları var mı? Sadece yüzde ‘dörtnoktadört’ olan meclisteki kadın milletvekili oranını (47 üyeli Avrupa Konseyi’ndeki en düşük oran) arttırabilecekler mi?
“Bu Ne Güzel Demokrasi!” belgeseli bu soruların yanıtlarını 22 Temmuz 2007 seçimlerine hazırlanan kadın adayların kampanyalarında arıyor. filmist kolektifi tarafından hazırlanan bu uzun metraj ‘gözlemci’ belgesel iktidardaki AKP’den bir, CHP’den iki adayın yanısıra seçime DTP adına katılan bağımsız bir adayın ve iki eski hayat kadınının propaganda çalışmalarını perde arkası anlarıyla aktarıyor.
Filmist film kolektifi 2006 yılında altı bağımsız sinemacı tarafından kuruldu. Kurucu üyeleri Belmin Söylemez, Berke Baş, Somnur Vardar, Haşmet Topaloğlu, Elvan Kıvılcım ve Melis Birder. Kolektif, ağırlıklı olarak güncel sosyal-politik konular üzerine belgesel ve uzun metraj çalışmalar çalışmalar yapmayı planlıyor. “Bu Ne Güzel Demokrasi!” filmist’in ilk ortak projesi.
Dağıtım: hasmetlum@yahoo.com      www.filmist.org

İLLE DE ROMAN OLSUN! / ABSOLUTELY THE ROMAN!
Yönetmen / Director: Sinem Karaçay
Format: Documentary / belgesel    / Mini DV  2008
Süre / Time : 14’ 33’’
Müzik / Music: Fanfare Ciocarlio-Asfalt Tango
Kamera / Camera: Roza Yaruk, İlker Çanga
Kurgu / Montage: Ercan Atal
Araştırma / Research: Sinem Karçay
Konu / Sinopsis:
Bu proje Mersinde yaşayan Romanların yaşam biçimlerini, hayata bakışlarını müzikle olan sıkı bağlarını gösterip, doğru ya da yanlış bildiğimiz yönlerini anlatıyor. Mersin’in Turgut reis Mahallesinde yaşamını sürdürmeye çalışan 6000 Rom. İsyanımızı, sevincimizi, kederimizi, neşemizi müzikle anlatır, yasımız olsa bile oynamadan duramayız diyen ötekiler… Onları tanımak anlamak, ortak yaşamlarda bir noktada buluşmak adına yapılan bir çalışma. Müzisyenlerle yapılan röportajlar, Roman kimliğinin vazgeçilmez öğesi olan müziğin yaşamlarındaki yerine tanık oluyoruz. Mahalle sakinlerinin kültürlerine ait röportajları ile de Romanların hem hüzünlü hem de neşeli yanlarını kendi ağızlarından diniliyoruz. Temelde üç farklı konu işleniyor. Evleri yıkılmış Roman halkının içinde bulunduğu durum, müzisyen Romanların müzikle olan ilişkisi ve Roman halkının kendine has kültürel değerleri röportaj ve görüntülerle ele alınıyor.
This Project show to us about their life style, opinions, music and somethings that we know true or false.
There are 6000 gypsies in Mersin. The tell our uprising,happiness,worry with music.The others who say we cant stand without dance even we could have bereavement.This Project has made for to know them to with togethet with them.
The interviews tell to us the importance of music in their life. The interviews show  to us their worried and joydul life.There are three different main subjects.The situation of gypsies whose house has disconsolate, musician gipsies and their cultures.
Dağıtım: dgb_k@mynet.com

ORGANİZE İŞLER
Yönetmen / Director: Emre Yiğit
Format:  DVCAM Kurmaca (Fiction);2008
Süre/Time: 9' 25"
Senaryo/Script: Emre Yiğit
Müzik / Music: Nil Karaibrahimgil(Organize İşler)
Kamera / Camera: Murat Cem Topcuoğlu
Kurgu / Editing: Doğancan Özcan
Oyuncular/Cast: Emre Yiğit,Murat Cem Topcuoğlu,Alpaslan Uzunçubuk,Doğancan Özcan,Emir Yiğit,Ahmet Taş
Konu / Sinopsis: 2004 yılında Yılmaz Erdoğanın yazıp yönettiği "Organize İşler" filminden esinlenerek yapılmıştır. günümüz insanlarının parayı kolay ve zor yönden nasıl kazandığını karşılaştırarak anlatmıştır.
Özgeçmiş/Biography: 1991 yılında Elazığ'da doğdu. 2007 yılında Lise Eğitimini tamamladı. 2008 yılında ilk Kısa Film projesini hayata geçirdi
Dağıtım: m_e_y_23@hotmail.com

ACIMAK / TO HURT
Yönetmen / Director: Tolga Yıldız
Format: DV
Süre / Running Time: 25'20'' 2008
Senaryo / Scriptwriter : Tolga Yıldız
Konu / Synopsis:
Yelda, oğullarının ölümüyle bağları iyice silikleşen alt sınıf bir Kürt ailenin kızıdır. Bu ölümün tüm yükünü tek başına omuzlarında taşımaktadır. Baba, işsizlikle uğraşırken; anne, oğlunun günden güne yiten hayalleriyle ayakta durabilmektedir. Aileyi her şeye rağmen yan
yana olmaya mahkûm eden şey ise, genç kız üzerinden tutulan ortak yas ve "acı"nın yoğun yaşantısıdır.
Yelda is the daughter of a low class Kurdish family whose bonds have quite faded with the loss of their son. She carries all the burden of this death on her shoulders. While the father is struggling with unemployment, the mother is able to cling to life only with her son's
gradually disappearing dreams. What condemns the family to stick together against all odds is the dense experience of the shared mourning and "pain" that are gone through the young girl.
Oyuncular / Cast: Daughter: Yelda Yıldız, Mother: Insaf Yıldız, Father: Hasan Yıldız
Yapımcı / Producers: E. Elci & T. Yıldız
Ses / Sound: Elcin Elci
Müzik / Music: Zeynep Akgol (Kara)
Çeviri / Translators: Sema Babacan (Eng),Yelda Yıldız (Kur)
Özgeçmiş / Director's Biography:
Tolga Yıldız (d. 1985), öykü ve şiir yazımında kendini yetersiz saymasından bu yana sinema yapmaktadır. İstanbul Üniversitesi Sosyoloji lisans öğrencisi olan Yıldız için "Acımak" (2008), birkaç denemeden sonra, yine tam bağımsız ve aynı basit teknik olanaklarla
çektiği ilk kısa filmidir.
Tolga Yıldız (born in 1985) has been making films since he found himself insufficient in writing poetry and short story. Yıldız, who is an undergraduate Sociology student at Istanbul University, regards "To Hurt" (2008), after a few plain trials, as his first short film which
has again been shot by the same independent equipments, used in the previous films.
Dağıtım / Distribution: info@tolgayildiz.org   http://tolgayildiz.org  http://www.tolgayildiz.org

09/02/2008
Yönetmen: Ozan YILDIRIM
Filmin Türü:Kurmaca
Süre:7’17’’
Yapım Tarihi:Şubat 2008
Konu:Cem’in yeni  aldığı fotoğraf makinesinin ekranından yansıyan İlk gün, ilk heyacan ve ilk fotoğrafların öyküsü. Bir adam bir oyuncak bir oyun; bir ülke, bir mahalle ve bir ev.
It’s about Cem’s new camera and a story of first photos. A man a toy, a game; a country, a neighbourhood and a house.
Senaryo:Ozan YILDIRIM
Yapımcı:Fuat YILDIRIM
Görüntü Yönetmeni:Merve Özbek, Ozan YILDIRIM
Kamera:Kasım İlim Çakırca, Ozan YILDIRIM
Yardımcı Yönetmen:Nurcan YILMAZ
Oyuncular: Ayşe YILDIRIM, Fatma UÇBAĞLAR, Serda UÇBAĞLAR, Engin DEMİROK, Ozan YILDIRIM, Kasım İlim ÇAKIRCA, Yaren Nur GÜNDÜZ
Kurgu:Ozan YILDIRIM
Orijinal Müzik:Barış YILDIRIM
Yönetmenin Özgeçmişi:
Filmin yönetmeni Ozan YILDIRIM 20 yaşında. Şu an Ankara’da yaşıyor, Çankaya Üniversitesi iç mimarlık bölümünde eğitimine devam ediyor ve bir yandan da sinemayla uğraşıyor.
Director of the film; Ozan YILDIRIM is 20 years old. He studies at Interior Design department at Çankaya University and he is interested with cinema.
Filmografi/Filmography:
*  Derler Ki (2008),)
* “09/02/2008” (2008)
* Bir Metre Yirmi Dört Santim (2007)
İletişim: ssszfilm@gmail.com, benozan@gmail.com

35’te 3 / 3 in 35
Tür / Genre: Belgesel / Documentary
Süre / Duration: 20 dk. / 20 min.
Yapım Yılı / Year of Production: 2008
Yapım Ülkesi / Country of Production: Türkiye / Turkey
Yapımcı / Producer: Murat Eldem & Tuna Yılmaz
Kurgu / Editing: Murat Eldem & Tuna Yılmaz
Görüntü Yönetmeni / Director of Photography: Murat Eldem & Tuna Yılmaz
Yönetmen / Director: Murat Eldem & Tuna Yılmaz
Oyuncular / Cast: Jennifer R. Auerbach, Koen K. Vergote, Andrea de Lellis
Çekim Formatı / Shooting Format: MiniDV
Gösterim Formatı / Screening Format: DVD
Özgün Dil / Original Language: İngilizce / English
Altyazı / Subtitles: Türkçe / Turkish
Sinopsis / Synopsis: 35’te 3 İzmir, Türkiye’de yaşayan üç yabancının hikayesini anlatır. Amerika’dan bir öğretmen (Jenny), Belçikalı bir işadamı (Koen) ve İtalyan bir mühendis (Andrea) farklı amaçlar ve farklı beklentilerle İzmir’e gelmişlerdir. Film, bu üç yabancının tanımadıkları bu şehirdeki hayatlarını gözler önüne sererken büyük kent yaşantısını da o şehre ait olmayan yabancı gözler vasıtasıyla filmin ana izleği haline getiriyor.
3 in 35 tells the story of three foreign people working and living in Izmir, Turkey. An American teacher (Jenny), a businessman from Belgium (Koen) and an Italian engineer (Andrea) had come to Izmir for different purposes and expectations. The film displays the lives of these foreginers in this city whereas it puts the big city life as the main route of its narrative through the eyes that don’t belong to this town.
Yönetmenin Özgeçmişi / Director’s Biography: Murat Eldem 1977 yılında doğdu. Celal Bayar Üniversitesi İktisat bölümünü bitirdikten sonra çeşitli kuruluşlarda çalıştı. Kısa film ve video art alanında çeşitli çalışmalarda görev aldı. Tuna Yılmaz 1978 yılında doğdu. Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme bölümünde okuduktan sonra profesyonel sinema yazarlığına başladı. Halen İzmir Ekonomi Üniversitesi Endüstriyel Tasarım bölümünde araştırma görevlisi olarak çalışan Yılmaz çeşitli sinema dergilerinde yazarlık yapmaya devam etmektedir. 35’te 3 yönetmenlerin ilk filmidir.
Murat Eldem was born in 1977. After studying economics at the university, he has worked in several business firms for foreign trade. He has participated different short film and video art projects. Tuna Yilmaz was born in 1978. He has studied business at the university; however he became a professional film critic. Yilmaz who is a research assistant at Izmir University of Economics, department of Industrial Design continues to write for several movie magazines. 3 in 35 is both directors’ first film.
Filmin Websitesi / Film’s Website: http://3in35.blogspot.com
İletişim ve Dağıtım / Contact and Distribution: Tuna Yılmaz
240 Sokak No:1 D:17 Bornova 35040 Izmir  Tel: +905324274555
E-Mail: tunayilmaz@tunayilmaz.com

YENİ NESİL HAYAT / THE RISING GENERATION LIFE
Yazan ve Yöneten / Written and Directed by : Lütfican Umut
Format: Deneysel/Experimental  | Mini DV 16:9 Renkli/Color – Diyalogsuz / Silent
Süre / Duration: 08’25’’
Yapımcı / Producer: Lütfican Umut
Kamera / Camera: Selin Umut
Kurgu / Editing: Lütfican Umut
Oyuncular / Cast : Lütfican Umut
Konu / Synopsis: Yeni Nesil,boş bir hayat… New generation, a idle life…
İletişim / Communication: lutficanumut@gmail.com

İRONİ 1 | UMUT /  The IRONY series I | HOPE
Yönetmen / Director: Burhan Altınsoy
Format: DVCAM Kurmaca (Fiction); 2008
Süre / Duration: 09’ 54”
Senaryo / Script:  Burhan Altınsoy
Kurgu / Editing: Burhan Altınsoy
Görüntü Yönetmeni / Director of Photography: Burhan Altısnoy
Oyuncular / Cast: Damla Sönmez, İsmail Kavrakoğlu, Esin Topal, Sibel Baydemir, Ersin Topal
Yapımcı / Producer: Burhan Altınsoy
Yönetmen Yardımcıları: Onur Aksoy, İsmail Kavrakoğlu
Kamera / Camera: Burhan Altınsoy
Ses Miksaj / Mixing-Mastering: Çağlar Çakmak
Boom: Uğur İzgi
Müzik/Music: Charlie Clouser, Grup 84
Konu / Synopsis: Konservatuar sınavına hazırlanan bir genç kız, büyük bir engel ve bu engelin meydana getirdiği durumlar.
Biyografi/ Director’s Biography: 17 Ağustos 1983 Adana doğumlu..
Plato Film Okulu Film Yapım ve Yönetmenlik 2006 mezunu.
Birçok sanatçının video klip yönetmenliğini yaptı.
Barmaid kısa film senaryosuyla en iyi senaryo ödülü aldı.
Melekler video klibi MTV World Chart’da dünyadan 40 müzik videosu içinde 1 numara oldu ve Best Music Video, Best Director ödülleri aldı.
İstanbul’da yaşıyor ve yönetmenlik yapıyor.
Dağıtım / Distribution: mailto:burhanaltinsoy@hotmail.com

DÜŞLERİN ÖTESİ / BEYOND DREAMS
Director / Yönetmen: Özden GÜMÜŞ
Format / Format : Fiction - DV – Color / Kurmaca - DV - Renkli / 2008
Duration / Süre: 5'30"
Screenplay / Senaryo: Özden GÜMÜŞ
Editing / Kurgu: Özden GÜMÜŞ
Oyuncular / Cast : Serdar ÇALIŞ, Hilal GÜMÜŞ, Özden GÜMÜŞ
Director of photography / Görüntü yönetmeni: Özden GÜMÜŞ
Original Music / Özgün Müzik : Özden GÜMÜŞ
Music / Müzik: Tomasso Albinoni - J.Sebastian Bach
Synopsis / Konu:
Adamın tek arzusu vardır; olduğu gibi kabul edilmek. Fakat işler yolunda gitmez. Düşlerinin ötesindeki gerçekle yüzleştiğinde düşler ve gerçekler aynı sona ulaşır.
The man has only one desire; as for granted. But nothing work out. When he faces with his reality beyond dream, dreams and the facts all end up in the same way
Contact / İletişim: proyasisdark@yahoo.com , ozdengumus@gmail.com

YÜREĞİMDE ÖLÜM VAR / DEATH İN MY HEART
yönetmen / director: HAKAN DURSUN
format : hdv 2008
genre / tür: fiction / kurmaca
Süre / Duration: 14 dk
senaryo/ scriptwriter  : hakan dursun
kurgu / editing : burak şenbak
kamera / camera: ümit ardabak
cast / oyuncular: suzan aksoy, kenan bal, tolga akman, özgür özberk, onur özcan
film müziği / film music: erdem helvacıoğlu
Konu / Synopsis:  
Düğün günü, geç kalan aile fertleri evde hazırlanıyorlar. Abisinin nikahını kamerayla kaydetmek için elindeki kasetleri inceleyen kardeşlerden biri 5 ay önce ölen annesiyle ilgili bir görüntülere rastlar. Bütün telaş ve heyecan birden büyük bir hüzne dönüşür.
All the family is trying to get ready for the wedding, they already late.One of the brothers, while he was looking for an empty tape to shoot the
wedding, he finds a tape of her mother, who died 5 months ago.Suddenly all the agitation and excitement turns in to a deep sadness
yönetmen Biyografisi /director Biography:
1979 ankara doğumlu. Dokuz eylül üniversitesi, güzel sanatlar fakültesi, sinema tv bölümünden 2008'de "YÜREĞİMDE ÖLÜM VAR" adlı film çalışması ile mezun oldu. Bu filmin senaryosu ile Kültür Bakanlığı - Geleceğin Sineması 2008 - Senaryo yarışmasında ödül aldı. 2000-2008 yılları arasında tv- sinema ve reklam sektöründe yönetmen yardımcısı olarak çalıştı.
Born in Ankara, 1979
He graduated from 9 Eylül University Fine Arts, Cinema TV Department with his short film "There is a Death in My Heart."
He also won a "Future Cinema 2008-Script Award" from the Ministry of Culture, Turkey with "There is a Death in My Heart."
He worked as a "Director Asistant" for the films an movies between 2000-2008
İletişim/Communication: 9791562@gmail.com

DEKLANŞÖR /  TRIGGER
Yönetmen / Director:  Oğuz ANBARLI
Format: HDV Kurmaca (Fiction); 2008
Süre / Duration: 11’ 16”
Yönetmen Yardımcısı / Assistant Director: Züleyha ÖZBAŞ
Senaryo/Script:  Oğuz ANBARLI
Kurgu / Editing: Seval ADIGÜZEL
Görüntü yönetmeni / Director of photography: Orhan Yaşar TERLEMEZ
Kamera Asistanı/Camera Assistant : Erhan ÜNSAL, Gürkan EMEKÇİ
Ses Miksaj & Montaj / Mixing-Mastering: İbrahim KEPİR,İlkem BÜYÜKKAVAS,Enes ÇAKMAK
Işık / Gaffer: Semih ADIGÜZEL, Erkan SEMİZ
Orjinal Müzik / Original Music: Mr. Hyde
Oyuncular/Cast: Süleyman Yüceer,Süleyman Erçalışkan,Ramiz Şengül,Mustafa Taşal,Ozan Erdoğan,Melih Adıgüzel,Erhan Erci,Turgay Bülent Köprülü,Fırat Aşkın,Esra Korkmaz
Konu / Synopsis: Soluğu çorbacıda almak isteyen 3 sarhoş arkadaşın "rastlantının da böylesi" dedirtecek hikayesi.Çorbacıya ulaşabilecekler mi acaba ?
The story of three drunk friends, who want to find themselves in the soup house in no time flat. Will they be able to reach there?
Biyografi/Biography:  1983 yılında Eskişehir'de doğdu.2005 Yılında Anadolu Üniversitesi Elektronik Haberleşmeyi bitirdi.2005 yapımı Son Durak ve 2008 Yapımı Deklanşör isimli iki kısa film çekti.
He was born in 1983 in Eskişehir. In 2005, he gratuated from Anadolu University Electronic Communication Department. He shot two films, Durak Başlangıcı (The Beginnig Of The Station) (2005) and Deklanşör (Trigger) (2008).
İletişim/Communication: oanbarli@gmail.com

TRANSASYA / TRANSASIA
Yönetmen Director:Bingöl Elmas
Format: Turkey / 2008 / 72’ / Turkish, Persian, English / English Subtitle
Yapım Yönetmeni Executive Producer:Şehbal Şenyurt
Metin Yazarı Script: Bingöl Elmas
Kameraman Camera:Serdar Güven, Ümit Topaloğlu
Kurgu Editing:Özgür E. Arık, Ethem Dural
Yönetmen Yardımcısı Assistant of Director:Pervin Metin, Şirin Demirel
Yapım Asistanı Assistant of Producer:Ümit Topaloğlu, Ada Ayşe İmamoğlu
Yapım Production:Sufilm
Dünya Hakları World Sales:Sufilm Yapım
bingol@sufilm.net , bingol.elmas@gmail.com www.sufilm.net   + 90 212 227 05 81
Konu / Script:
Her hafta iki komşu ülke İran ve Türkiye arasında TransAsya treniyle vagon dolusu öyküler taşınıyor.
TransAsya farklı bir tren çünkü bu tren birbiriyle ilişkisi dostluk ve düşmanlık sınırlarında gezinen iki komşu doğu ülkesi olan İran ve Türkiye arasında gidip geliyor. Üstelik bu iki ülkede bir sürü ortak değerine, ortak geçmişine, en uzun sınır komşuluğuna rağmen birbirine yabancılaşmış halklar yaşıyor. Film, bu atmosfer ve politik söylemlerin yamacında TransAsya yolcularının “küçük” ama asıl olan öykülerini anlatmayı amaçlıyor, dünya halinin ahvalinin, TransAsya yolcusunun payına düşen, öykülerine yansıyan biçimini belirgin kılmayı önemsiyor.  
Film İstanbul-Tahran arasında işleyen TransAsya trenini, yolcularını, 3 gün süren yolcuğu anlatıyor.
Every week, TranAsia train, carries vagons of stories between two neighbouring countries Turkey and Iran...
TranAsia is different than all the other trains. Because it travels between two neighbouring Eastern countries whose relationship revolve around the border line between alliance and enmity. The people of these two countries alienate each other despite their mutual values, mutual past and being the oldest neighbours. The film intends to tell the minimal but original stories of TransAsia passengers along with these political sayings and atmosphere they are in. It tends to indicate the reflection of the way of the world on the TransAsia passengers and on their stories.The film tells the story of the TransAsia train, its passengers and the three-days journey.
Özgeçmiş / Biyografi
1976 Erzurum Doğumlu
Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü mezunu.
1998-2001 yılları arasında ulusal yayın yapan çeşitli televizyon kuruluşlarında muhabirlik ve haber programlarda yönetmen asistanlığı yaptı.
2001-2008 yılları arasında Türkiye Belgesel Sinemacılar Birliği’nde çalıştı.  
Bingöl Elmas was born in Erzurum in 1976.
She graduated from the Radio, Television and Cinema department of Marmara University , Faculty of Communication.
In 1997 she won the first, second and special jury award for the best news report – programme with the projects she realised at MIHA ( Marmara University News Agency).
She worked as a reporter at various national television channels between 1998 and 2001 as well as director's assistant in TV programmes and The Association of Documentary Filmmakers in Turkey (BSB) between 2001 and 2008.
She worked as assistant director in Kalimerhaba Side and Çıralı: Return to The Nature.
Cicadant, her first documentary film has been screened in various festivals and won the award for the best documentary film at the 42 nd Antalya Golden Orange Film Festival.
Dağıtım / Distribution: bingol.elmas@gmail.com

SOCIAL PHOBIA CHEMERN
Yönetmen / Director: A.Can Eren
Kurgu / Editing: A.Can Eren
Senaryo/Script: A.Can Eren
Kamera / Camera: A.Can Eren
Format: Fotoğraf - Photograph
Tür: Canlandırma / Animasyon - Animation
Yıl: 2008
Müzik / Music: Kolaj / Collage
Süre / Time: 4:05
Konu / Sinopsis:
Sosyal fobisi olan bir adam. Hep iceride yasamistir. Sosyal duzene uyum saglamak ve disari cikmak ister. Fakat uyum saglama asamasinda yaptigi seyler yuzeysel ve eksiktir. Kendini hazir hissettiginde disari cikar fakat yanlis bir zamanda sehirde kimseler yokken disari cikar. Kendini digerlerine kanitlamak icin disari cikip kimseleri bulamayinca ogrenilmis caresizlik sonucu kendini tamemen iceri hapseder. Bu filmde karakterin ic dunyasinda, bilinc altinda bir yolculuga cikiyoruz.
A guy who has social phobia, always live inside. He wants to get outside and congruity, however everything what he's done in this period was cosmetic and deficient. He is outside oneday, but in a wrong time, nobody in town. To prove himself the others, when he doesn't find anybody on outside due to learned hopelessness, he kept himself inside again. In this movie we have a journey to this character's internal world, to his subliminal.
İletişim ve Dağıtım / Contact and Distribution: A.Can Eren canxeren@gmail.com

LUCID'S DREAM
Yönetmen / Director: A.Can Eren
Kurgu / Editing: A.Can Eren
Senaryo/Script: A.Can Eren
Kamera / Camera: A.Can Eren
Format: Fotoğraf - Photograph
Tür: Kurmaca - Fiction
Yıl: 2008
Müzik / Music: Kolaj / Collage
Oyuncular/Cast: Ecem Guzel – Alper Baskan
Süre / Time: 3:26
Konu / Sinopsis:
Yanlislikla kendi kabusuna girmis bir kiz. Aslinda kendisinin uyuyor olmasi ve kabustaki yaratiklari gormesi gerekmektedir. Kabustaki palyaco kizi uyandirmak ister. Boylelikle kizla yer degistiren yaratik kabusa geri donecektir ve kizda kabusu gorecektir. Bunun icin etrafa ilanlar birakir. Kiz ilanlarda kendisine benzeyen bir yaratik gorur. Sonunda palyaco kizi uyandirir ve yaratikla kiz yer degistirir.
A girl, accidently trapped in her nightmare. Infact she was obliged to sleeping and seeing the creatures in the nightmare. The Clown in the nightmare wants to wake her up. With this, a creature will swap his place with the girl and return to the nightmare while she still "having the nightmare". He hands out flyer ads. On them, girl sees the creature like her. Then the Clown wakes her up and the creature swaps location with her.
Iletişim ve Dagitim / Contact and Distribution: A.Can Eren canxeren@gmail.com

ISTANBUL IN MY EYELIDS
Yönetmen / Director: A.Can Eren
Kurgu / Editing: A.Can Eren
Senaryo/Script: A.Can Eren
Kamera / Camera: A.Can Eren
Format: Fotoğraf - Photograph
Tür: Belgesel - Documentary
Yıl: 2008
Müzik / Music: Kolaj / Collage
Oyuncular/Cast: Evsiz insanlar - Homeless people
Süre / Time: 7:31
Konu / Sinopsis:
Istanbul'la birlikte yasayan, eskiyen ve yok olan insanlara Istanbul'u sordum. Onlarda anlattılar.
I asked Istanbul to people who lives with in Istanbul, get older and disapeared and they explained.
Iletişim ve Dagitim / Contact and Distribution: A.Can Eren canxeren@gmail.com

KUTSAL / HOLY
Yönetmen / Director: A.Can Eren
Kurgu / Editing: A.Can Eren
Senaryo/Script: A.Can Eren
Kamera / Camera: A.Can Eren
Format: Dv Cam
Tür: Kurmaca - Fiction
Yıl: 2008
Müzik / Music: Kolaj / Collage
Süre / Time: 5:48
Konu / Sinopsis:
Siradan bir cocuk ve onun hayati. Kavramlarin ve bireysel degerlerin en cekirdek sosyal yapi olan aile vasitasiyla yoruma kapatilmasi ve negatif bir sablon haline getirilmesi. Bir adamin kendi cocuklugunu yorumlayarak bu duzeni elestirdigi bir film.
An ordinary kid and his life. By means of the smallest social organism; famliy, concepts and individual values are closed for comment and they became a negative pattern. A film about a man who makes comments about his childhood.
Iletişim ve Dağıtım / Contact and Distribution: A.Can Eren canxeren@gmail.com

ONE LOVE ONE DAY
Yönetmen / Director: A.Can Eren
Kurgu / Editing: A.Can Eren
Senaryo/Script: A.Can Eren
Kamera / Camera: A.Can Eren
Format: Dv Cam
Tür: Kurmaca - Fiction
Yıl: 2008
Süre / Time: 4:36
Konu / Sinopsis:
Yalnizligin ve yalinligin yansimasi. Onlar detaylarda gizlenirler.
Reflection of loneliness and plainness. They are hiddening in details.
Iletişim ve Dagitim / Contact and Distribution: A.Can Eren canxeren@gmail.com

ARGU
Belgesel / Documentary, 24’44”
Renkli / Color, 2008
Konu / Synopsis: Belgesel halen 2500 civarında insanın göçe olarak yaşadığı Sarıkeçililer boyunda
bir ailenin günlük yaşamını ele alır. Bu günlük yaşam içersinde aile bireylerinin
görevleri sahip olunan Yörük kültürünün de yapısı içinde şekillenerek aile içi bir
uçurumu oluşturur. Bu uçurum Argudur.
This Documentary film is about the daily life of a family, who belongs to a nomadic clan of 2500 people, the Sarıkeçililer. The duties of the family members are shaped by their culture, Which creates distance between the family members and the way they relate. This relational gap is called Argu.
Yönetmen / Director: Ersen Çıra, ihsan Öztürk
Senaryo / Script: Ersen Çıra, ihsan Öztürk
Kurgu / Editing: Ersen Çıra, ihsan Öztürk
Müzik / Music: Metin keman Kahraman
Görüntü Yönetmeni / Director Of Photography: Ersen Çıra, ihsan Öztürk
Ödüller / Awards: 15. Adana Film Festivali En iyi Belgesel
Özgeçmiş / Biography:
Ersen Çıra, Eskişehir’de doğdu. ilk orta öğrenimini Eskişehir’de tamamladıktan sonra Anadolu Üniversitesi Sinema Televizyon Bölümü’nde lisans eğitimine başladı. 2008 yılında aynı bölümünden mezun oldu. İhsan Öztürk, izmir’de doğdu. ilk orta öğrenimini izmir’de tamamladıktan sonra Anadolu Üniversitesi Sinema Televizyon Bölümü’nde lisans eğitimine başladı. Halen aynı bölümde eğitimine devam etmektedir.
Ersen Çıra, he was born in Turkey. He completed primary and secondary education in Eskişehir. He
started studying Cinema and Television education at Anadolu University. He graduated department of cinema
and television at 2008.
ihsan Öztürk, he was born in Turkey. He completed primary and secondary education in izmir. He started studying
Cinema and Television education at Anadolu University. He graduated department of cinema and television at 2008.
Dağıtım / Distribution: ersen_ira@yahoo.com

EKMEK DENİZİN DİBİNDE  / EARNING A LIFE FROM THE SEA
Belgesel / Documentary, 11’ 45”
Renkli / Color, 2008
Konu / Synopsis: Mersin’de denizden “kurtçuk” çıkartarak geçimini sağlayanların öyküsü. Sabahın
ilk saatlerinde denize bellerine kadar dalarak denizin altını kürekle kazıyarak kurt çıkartırlar. Amatör balıkçılara oltaları için bu kurtları satarak geçimlerini sağlarlar.
This is the story of people in Mersin who earn their living by extracting worms from the sea. Early in the morning. They get in the water and extract worms by digging the bottom of the sea with paddles. They sell these worms to amateur fishman in order to earn their lives.
Yönetmen / Director: ibrahim Yozoğlu
Senaryo / Screenwriter: ibrahim Yozoğlu
Kurgu / Editor: ibrahim Yozoğlu
Ses / Sound: Erol Uysal
Görüntü Yönetmeni / Director Of Photography: ibrahim Yozoğlu
Özgeçmiş / Biography: 1983 yılında Konya’da doğdu. 2004 yılında Mersin Üniversitesi iletişim Fakültesi Radyo, Sinema ve Televizyon Bölümünü kazandı. Eğitimine devam etmektedir.
He was born in Konya in 1983. He attended to Mersin Univercity, Faculty of Communication, Radio, Cinema and Television. He is stil continuing his aducation.
Dağıtım / Distribution: yozoglu_mer@hotmail.com

ELEJi / ELEGY
Belgesel / Documentary, 13’10”
Renkli / Color, 2008
Konu / Synopsis: insanoğlu dil’i neden keşfetti? Logos niye yitti? icat ettiğimiz her tür ifade biçimi,
daha iyi anlaşabilmemize hizmet ediyor mu gercekten? Ya da aslında yalnız bir ağıt mı yakıyoruz yitirdiğimiz Logos’un ardından? Farklılıklarımızı harmanlıyor (mu) sanat! Peki ya Sinema?
Why human being created the language? Why we missed Logos? Are all the kinds of instruments we create to express really serve the means of understanding each other better? Or have we been lamenting after the Logos we missed? Is art fusing our differences? What about Cinema?
Yönetmen / Director: Ceren Can Aydın
Görüntü Yönetmeni / Director Of Photography: Koray Köse
Yapım / Produced By: A. Özge Doğan
Özgeçmiş / Biography: 1975 yılında Gaziantep’de doğdu. 2003 yılında Ankara Üniversitesi iletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü’nü kazandı. 2008 yılında mezun oldu.
Dağıtım / Distribution: ozkam35@gmail.com

EŞİK / THE THRESHOLD
Belgesel / Documentary, 13’ 41”
Renkli / Color, 2008
Konu / Synopsis: Belgesel 56 yıldır berbelik mesleğini yapan Mustafa Kırat’ın günümüz dünyasına
karşıt yaşamını ele alır.
This Documentary film is about Mustafa Kırat’s who is working as a berbar from 56 years, defiance against now a days life style.
Yönetmen / Director: Ersen Çıra
Senaryo / Screenwriter: Ersen Çıra
Kurgu / Editor: Ersen Çıra
Müzik / Music: incesaz Cengiz Onural
Ses / Sound: Ayla Yıldırım
Görüntü Yönetmeni / Director Of Photography: Ersen Çıra
Ödüller / Awards: The 3. best documentary Film at Altınsafran Documentary Film Festival
Özgeçmiş / Biography: Eskişehir’de doğdu. ilk ve Orta öğrenimini Eskişehir’de tamamladıktan sonra Anaolu Üniversitesi Sinema Televizyon Bölümü’nde lisans eğitimine başladı. 2008 yılında aynı bölümünden mezun oldu.
He was born in Turkey. He completed primary and secondary education in Eskişehir. He started
studying Cinema and Television education at Anadolu University. He graduated department of cinema and television at 2008.
Dağıtım / Distribution: ersen_ira@yahoo.com

FISH&CHIPS “BiR GENÇLiK HiKAYESi” / FISH&CHIPS “A STORY OF YOUTH”
Belgesel / Documentary, 29’
Renkli / Color, 2008
Konu / Synopsis: Her sene, dünyanınçeşitli köşelerinden, evlerinden binlerce kilometre uzaklara
çalışmaya giden gençlerin hikayesi.
The story of the young who goes abroad to work,as many of them do do all aroud
the world. The documentary tells about the travelling of the students and thier
lives in Alaska, which is another part of the world,which is thousands of miles
away from their home...
Yönetmen / Director: Erinç Ulusoy
Kurgu / Editor: Erinç Ulusoy
Müzik / Music: Suede, Frameless
Ses / Sound: Erinç Ulusoy
Görüntü Yönetmeni / Director Of Photography: Erinç Ulusoy
Oyuncular / Cast: Turgay fievişoğlu, Darren Pattison, Martin Palenik, Tuğçe Taşçı, Abdullah Ilıkan, Sebastian Bujak
Özgeçmiş / Biography: 1985 Ankara doğumlu. 2004 yılında Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü’ne girdi. 2008’de mezun oldu. 2006 yılından bu yana yaptığı kısa filmler ve belgeseller çeşitli festivallerde gösterim aldı. 2006 yılında yazıp yönettiği reklam filmi ile Philips reklam filmi yarışmasında birincilik elde etti. Kurduğu KelleKoltukta Bağımsız Yapım tayfası ile çalışmalarına devam etmektedir.
He was born in Ankara in 1985. He attended the faculty of fine arts, department of sculpture in
Hacettepe University. Graduated in 2008. The short movies and documentaries, he made since 2006, was shown in various festivals. The advertisement which he has written and directed won first price from Philips Advertisement Competition in 2006. KelleKoltukta Bağımsız Yapım; the independent filmmaking crew which he found, continues their activities.
Dağıtım / Distribution: erinc@kellekoltukta.com

GEZİCİ NALBANT / ITINESANT SMITH
Belgesel / Documentary, 11’45”
Renkli / Color, 2008
Konu / Synopsis: Tarihte özellikle Mardin’in kırsal kesiminde onlarca gezici nalbant varken, şu anda
yok denecek kadar az olması demek, bu zanaatın yok olması demektir. Buna seyirci kalmamanın gerekliğine inanıp, küçük bir adım atmak bir sorumluluktur.
In history, Mardin had a lot of itinesant smith but nowadays this job is dying. We people shouldnt be only watcher so we have to do something. it is our responsibilty.
Yönetmen / Director: Haydar Demirtaş
Yönetmen Yardımcısı / Director Assistant: Yusuf Kurt
Kurgu / Editor: Cenk Örtülü
Müzik / Music: Pascal Lesport
Ses / Sound: Ahmet Çelik
Görüntü Yönetmeni / Director Of Photography: Ahmet Bikiç
Özgeçmiş / Biography: 1984 Mardin, Ömerli doğumlu. ilkokul, ortaokul ve lise dönemini Mardin de tamamladı. Dört yıl atletizm birinci liginde koştu. ilk sinema eğitimini BBC kanalından aldı. Altı yıl Habitat ve Gündem 21’le gönüllü çalıştı. “2005-2006 istanbul Kültür Üniversitesi Kent Film Evleri” atölyesine katıldı. Sanat ve tasarım fakültesi, iletişim tasarımı bölümünü %100 burslu okumaya hak kazandı.
He was born in Mardin at 1984. He studied his education in Mardin till collage. He was a Professional
athletizm runner for four years. He had his first education at BBC. For six years, he was working as a voluntier at Habitat and Gündem 21. in 2005 – 2006, he joint to istanbul Kültür Üniversitesi Kent Film Evleri Project and he took a chance to be student of art and desing faculty for no fee.

İLLE DE ROMAN OLSUN! / ABSOLUTELY THE ROMAN!
Belgesel / Documentary, 14’33”
Renkli / Color, 2008
Konu / Synopsis: Bu projede Mersinde yaşayan Romanların yaşam biçimlerini, hayata bakışlarını
müzikle olan sıkı bağlarını gösterip, doğru ya da yanlış bildiğimiz yönlerini anlatıyor.
Onları tanımak anlamak, ortak yaşamlarda bir noktada buluşmak adına yapılan bir çalışma. Temelde üç farklı konu işleniyor. Evleri yıkılmış Roman halkının içinde bulunduğu durum, müzisyen Romanların müzikle olan ilişkisi ve Roman halkının kendine has kültürel değerleri röportaj ve görüntülerle ele alınıyor.
This Project show to us about their life style, opinions, music and somethings that we know true or false. This Project has made for to know them to with togethet with them. There are three different main subjects. The situation of gypsies whose house has disconsolate, musician gipsies and their cultures.
Yönetmen / Director: Sinem Karaçay
Senaryo / Screenwriter: Sinem Karaçay
Kurgu / Editor: Sinem Karaçay, Ercan Atal
Müzik / Music: Farfare Ciocarlia
Ses / Sound: Mehmet Ali Gündüz
Görüntü Yönetmeni / Director Of Photography: Roza Yaruk
Özgeçmiş / Biography: 1982 yılında istanbul’da doğdum. ilk Orta ve Lise eğitimini istanbul’da tamamladım. 2004 Yılında Mersin Üniversitesi iletişim Fakültesi Radyo Sinema ve Televizyon Bölümünü Kazandım. 2007 yılında Kanal 7’de yayınlanan “Aman Doktor” adlı televizyon filminde reji asistanlığı yaptım.
I was born in istanbul in1982.I got primary and high school education in istanbul.I came to Mersin in
2004. Now I am studying at Radio, Television and Cinema departmant.as a third class student. I worked on a
Dağıtım / Distribution: dgb_k@mynet.com

OYUNCAĞIMI İNEKLER YEMESİN / DON’T LET COWS EAT MY TOY
Belgesel / Documentary, 19’24”
Renkli / Color, 2008
Konu / Synopsis: Amaç hem oyuncaklara hem de çocuklara yönelik oyun sektörünün günümüzde
tamamıyla endüstriyelleşmesi ve çocukların oyuncaklarının bir metaya dönüşmesine dikkat çekerek onların kendi başlarına da yaratıcılıklarını kullanıp neler yapabileceklerini göstermektir.
The purpose is to attract attention to both toys and to entire industrialization of toys sector in today’s world, as well as to trend which regards children’s toys as a commercial merchandise and in this sense, to prove that children are capable of making their own toys using their creative power all by themselves.
Yönetmen / Director: Engin Yıldız
Senaryo / Screenwriter: Engin Yıldız
Kurgu / Editor: Dursun Yüksel
Müzik / Music: Serhat Ersöz
Görüntü Yönetmeni / Director Of Photography: Erdoğan Yıldız
Oyuncular / Cast: Tayfun Yasin Yıldız, Alper Can Yıldız
Özgeçmiş / Biography: Engin Yıldız, 1973 yılında Artvin Hopa’da doğdu. ilk, orta ve lise öğrenimini Artvin’de tamamlayan Yıldız 1997 yılında Marmara Üniversitesi iletişim Fakültesi; Radyo TV ve Sinema Bölümü’nü bitirdi. Daha sonra aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsün’den “1980’den Günümüze Türk Sineması’nda Gecekonduların Sunumu” adlı çalışmasıyla 2004 yılında mezun oldu. Bu çalışma 2008 yılında Hayalet yayınları tarafından “Gecekondu Sineması” adıyla kitaplaştırıldı. Engin Yıldız aynı zamanda TRT istanbul Radyosuyla Başladığı televizyonculuk hayatında Objektif Haber Programı, 9. kanal, Cine5 ve Expochannel’da görev aldı. 1999-2003 yılları arasında CNNTÜRK televizyonu haber merkezi, 32. gün, 5n1k programları ve birçok belgesel projesinde kurgucu olarak görev yaptı. Yıldız halen 5n1k programı ve “Ordaydım” belgeselinin yönetmenliğini sürdürüyor.
Dağıtım / Distribution: enginyldz@yahoo.com

İRMİK HELVASI / SEMOLINA HALVA
Belgesel / Documentary, 11’22”
Renkli / Color, 2008
Konu / Synopsis: Birçokfarklı kültürde görülen irmik helvası, Anadolu topraklarında yaşamış
kültürlerde özellikle, cenazenin ardından yası paylaşmak amaçlı yapılır. Sofranız fien Olsun kitabının yazarı Takuhi Tovmasyan, bir yandan helva kavururken bir yandan da yüzünü hiç görmediği Mardik amcasının öyküsünü anlatıyor.
Semolina halva, which has been seen in many different cultures is made especially for sharing the mourning after a funeral in Anatolian cultures. The author of the book Cheer your table, Takuhi Tovmasyan tells the story of her Uncle Mardik whom she never saw, while cooking this well known dessert.
Yönetmen / Director: Ezgi Kaplan
Yönetmen Yardımcısı / Director of Asistant: Dilek Aydın
Senaryo / Screenwriter: Ezgi Kaplan
Kurgu / Editor: Ezgi Kaplan
Ses / Sound: Ezgi Kaplan, Tamer Giray
Görüntü Yönetmeni / Director Of Photography: Ezgi Kaplan, Tamer Giray
Özgeçmiş / Biography: 1981 yılında istanbul’da doğdu. Bilgi üniversitesi sinema&tv master öğrencisidir.
Ezgi Kaplan (istanbul, 1981) lives in istanbul. She is an MA student at istanbul Bilgi University Film
Department.
Dağıtım / Distribution: ezgikaplan@gmail.com

İŞKENCEYE SIFIR TOLERANS / ZERO TOLERANCE TO TORTURE
Belgesel / Documentary, 22’
Renkli / Color, 2008
Konu / Synopsis: Devletlerin güvenliği özgürlüğe tercih etmeleri nedeniyle, insan hakları savunuculuğu bireylere, halklara ve stk’lara kalmıştır.
Public and Civil Society Organizations assume of advocating of human rights. Because government prefers security to freedom.
Yönetmen / Director: Armağan Pekkaya, Umut Kol
Genel Koordinatör / General Coordinator: Ülkü Özen
Yapımcı / Producer: Armağan Pekkaya
Yapım / Produced By: Türkiye insan Hakları Vakfı
Ödüller / Awards: 20 Uluslararası İstanbul Kısa Film Festivali Belgesel  Dalı En İyi Film Ödülü
Özgeçmiş / Biography: 1980 yılında Ankara’da doğdu. Ankara Üniversitesi iletişim Fakültesi, Radyo-Tv ve Sinema Bölümü’nde lisans öğrenimi gördü. Filmleri ulusal ve uluslararası festivallerde gösterildi ve çeşitli ödüller aldı. Halen Türk Kızılayı medya bürosunda prodüktör olarak çalışan Armağan Pekkaya bağımsız olarak kısa film ve belgesel çalışmalarını sürdürmektedir.
Was born in Ankara in 1980. Graduated from Ankara University Communication Faculty, Film Radio-
Tv Department. Worked on many independent Projects. His film projects showed in many festival and god various awards. Stil working on his own short films and documentaries.
Dağıtım / Distribution: info@tihv.org.tr, armaganpekkaya@yahoo.com

PEMBE GRi  / PINK GREY
Belgesel / Documentary, 27’30”
Renkli / Color, 2007-2008
Konu / Synopsis: Pembe Hayat Amatör Tiyatro Topluluğu’nun sahnelemekte olduğu “Pembe Gri”
isimli oyundan yola çıkarak Pembe Hayat LGBTT Dayanışma Derneğinin oluşum sürecini anlatan film, bir tren yolculuğu ile başlar. Bu tren yolculuğu aynı zamanda transgender bireylerin yaşamlarına ve mücadelelerine yapılan bir yolculuktur.
‘Pink Grey’ is a documentary film about Pink Life LGBTT Solidarity Association Ankara and its process of establishment. This process is traced back with the theatre play ‘Pink Grey’ staged by Pink Life Amateur Theatre Group. Film starts with a train trip of the theatre players, which turns out to be a voyage of transgender individuals lives and struggles within the community.
Yönetmen / Director: Emre Yalgın
Kurgu / Editor: Emre Yalgın
Müzik / Music: Kerem Uygun
Görüntü Yönetmeni / Director Of Photography: Alper fien
Özgeçmiş / Biography: 1978 yılında Bursa’da doğdu. Üniversite lisans eğitimini Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Felsefe Bölümü’nde tamamladıktan sonra Bilkent Üniversitesi, Grafik ve Tasarım Bölümü’nde yüksek lisasını aldı. Araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi olarak akademik kariyerini devam ettirdi. Çeşitli televizyon dizilerinde ve filmlerde yönetmen asistanlığı, post-prodüksüyon sorumlusu ve kameraman olarak çalıştı. Bir çok kısa filmin ve belgeselin yapımda rol aldı. Halen Ankara’da bir yapım şirketinde çalışmakta ve bağımsız filmler gerçekleştirmektedir.
Emre Yalgın was born in Bursa, 1978. Graduated from Middle East Technical University, department of Philosophy. He has completed his masters degree at Bilkent University, Department of Graphic Design. He continued his academic career as teaching assistant and instructer. He worked in various tv serials and films as director assistant, post-production manager, cameraman. Also he worked in many short films and documentaries in different roles. Still he works işn a production company in Ankara and produces independent
Dağıtım / Distribution: emreyalgin@yahoo.com

SiS  / FOG
Belgesel / Documentary, 29’
Renkli / Color, 2007
Konu / Synopsis: Bursa’ın Mudanya ilçesinde yaşayan balıkçılar, zamanla deniz kirliliğinin artması
ve bilinçsiz avlanma ile birlikte artık geçim kaynakları olan balıkları kaybetmektedir.
Kimisi inatla balıkçılığa devam ederken kimisi yeni işler yaparak geçimini sağlamaktadır. Gelecek bu insanların onünde bir sis gibi belirsizdir.
Fishermen, they live in Mudanya in Bursa. They were losing their mainstay for sea pollution and unconscious hunting. Therefore they are migrating to land life and they working new job. Somebody continue fishing but somebody leaving fishing and start new job, future is unclear for them as like fog.
Yönetmen / Director: Oktay Altunnar
Senaryo / Screenwriter: Oktay Altunnar
Kurgu / Editor: Eral Güvenir
Müzik / Music: Silvia Nakkach, Peter Buffet
Görüntü Yönetmeni / Director Of Photography: Oktay Altunnar
Ödüller / Awards: Akbank Kısa Film Festivali Belgesel dalı mansıyon, Altınsalkım Belgesel Film Festivali KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Özel ödülü
Özgeçmiş / Biography: Oktay Altunnar Ankara’da dogdu. iIköğretim ve lise egitimini Ankara’da tamamladlktan sonra, 2000 yılında Anadolu Üniversitesi iletişim Bilimleri Fakültesi Sinema ve Tv Bölümü’ne girdi ve 2006 yılında mezun oldu. Öğrenci de/işim programı ile Çek Cumhuriyeti’nde, Prag Film Akademisi’nde bir dönem egitim aldı. Mezun olduktan sonra Line TV’de 1.5 sene yönetmen olarak görev yaptı. Su sıralar belgesel film projeleri hazırlamakta.
Oktay Altunnar was born in Ankara. He was completed first school and high school in Ankara. After
that, he entered the Cinema and Tv department in Communication Sciences Faculty of Anadolu University. He graduated that school at 2006. In this period, he was working Anadolu University Television and same period he was took film education in Academy of Performing Arts in Prag. After the graduated, he was working LINE

SOKAK ÇOCUKLARI / STREET CHILDREN
Belgesel / Documentary, 24’17”
Renkli / Color, 2007
Konu / Synopsis: Tinerciler çetesi gibi gösterilip toplumun kanayan bir yarası haline gelen sokak
çocuklarına yakından bir bakış.
A close look to the real life of street children which are shown as a gang of thinner sniffing children and became a bleeding wound of the community.
Yönetmen / Director: Timurtaş Onan
Kurgu / Editor: Timurtaş Onan
Görüntü Yönetmeni / Director Of Photography: Yunus ilkinci
Ödüller / Awards: Akbank 4. Kısa Film Festivali Belgesel dalı mansiyon
Özgeçmiş / Biography: Bu güne kadar yurtiçi ve yurtdışında yüzden fazla etkinliğe katılan, ulusal ve uluslararası yarışmalarda ödüller alan ve jüri üyesi olarak yer alan sanatçı, on sekiz yıldır turizm ve endüstri sektörlerinde profesyonel olarak çalışmakta olup, 2000 yılında FIAP (Uluslararası Fotoğraf Federasyonu) tarafından “AFIAP – FIAP Sanatçısı” ünvanı ile ödüllendirilmiştir. Sokak çocukları ilk filmidir.
Until today, Timurtaş Onan has participated in more than a hundred exhibitions and won awards home and abroad. He has been working in tourism and industry sectors as professional photographer. In 2000 the FIAP (Fédération Internationale De L’art Photographique) awarded him the title of AFIAP- Artist of the FIAP. Street children is his first movie.
Dağıtım / Distribution: timurtas@artstudioant.com

BRAINLESS  / BRAINLESS
Canlandırma / Animation, 7’14”
Renkli / Color, 2004
Konu / Synopsis: Bir gün gökten bir çocuk düşer ve onu bir aile evlat edinir. Ailece çok güzel
geçirdikleri günlerden sonra çocukta bazı tuhaf davranışlar belirir.
One day a kid falls from the sky and than a family adopts him. After many beautiful days spent together some strange behaviours occur from the child.
Yönetmen / Director: Ayce Kartal
Senaryo / Screenwriter: Ayce Kartal
Kurgu / Editor: Ayce Kartal
Müzik / Music: Pyotr Ilyich Tchaikovsky
Ses / Sound: Ayce Kartal
Görüntü Yönetmeni / Director Of Photography: Ayce Kartal
Canlandırma / Animation: Ayce Kartal
Ödüller / Awards: SONY BMG Kısa Film Festivali “En iyi Animasyon” ödülü; KCUO Film Festivali “En iyi Animasyon” ödülü; KCUO Film Festivali Animasyon Kategorisi ”En iyi Yönetmen” ödülü; 18. Ankara Uluslararası Film Fetivali “En iyi Animasyon” ödülü
Özgeçmiş / Biography: 2000 yılında Eskişehir Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Animasyon Bölümü’nden mezun olan Ayce Kartal 2000-2004 yılları arasında aynı fakültede Araştırma Görevlisi olarak akademik kariyerine başlamıştır. 2004-2006 yılları arasında Sydney, Australia NSW Faculty of Fine Arts Time Based Art Contemporary Fim Making Bölümünde Doktora Ön hazırlık Programını tamamlamıştır. 1998 yılından bu yana ulusal ve uluslararası birçok ödül kazanmış olan sanatçı hareketli görsel ve plastik sanatlar alanında çalışmalarını devam ettirmektedir.
Ayce Kartal was born in 1977 Turkey and graduated from Anadolu University Fine Arts Faculty Animation Department in 2000. After the graduation artist started to work as a Reseach Assistant in the same department. In 2006 Ayce Kartal graduated from NSW Time Based Art, Contemporary Film and Digital Arts Pre-PHD Programme in Sydney, Australia. Artist has worked as a Creative and an Art Director in different countries. Kartal has won several awards from national and international competitions and working on films, visual and plastic arts.
Dağıtım / Distribution: aycekartal@gmail.com

YOL AYIRIMI
Yönetmen: Mehmet Şeylan
Senaryo: Mehmet Şeylan
Sanat Yönetmeni: Belkıs Şeylan
Format: Mini DV
Tür: Kurmaca 2008 (Kasım)
Kurgu: Selami Uyanık
Görüntü Yönetmeni: Selami Uyanık
Kamera: Selami Uyanık
Müzik: Anonim.
Işık: Kamuran Dost
Ses: Ahmet Şeylan
Oyuncular: Yakup Aksan, Mahmut Bilir, Şaziye Güneş, Musa Bozkurt.
Teşekkürler: İlyas Bozkurt, Tan Stüdyosu.
Kostüm Dizayn: Belkıs Şeylan
Ulaşım: Kamuran Dost
Süre: 6’15’’
Konu/Sinopsis: Yüksek teperin ve keskin kayalıkların arasına sıkışmış bilinmeyen hayatların, bir yanında uçurumların diğer yanında imkânsızlıklarla dolu amansız bir yaşam mücadelesinin içinde var olan, küçücük yüreklerin hayata tutunabilme çabaları… Akşam karanlığının erken çöktüğü pencerelere henüz güneş doğmadan umutların ve hayallerinin peşinde koşan dört ilkokul çocuğunun okumak için yürüdükleri meşakkatli bir yolun hikâyesini anlatan dramatik kısa bir film.
Özgeçmiş / Biography: Mehmet Şeylan 1984 yılında doğdu. İlk ve orta öğretimini Iğdır’da tamamladı. Erzurum Atatürk üniversitesi güzel sanatlarla başlayan sürecin ardından İstanbul’a geldi. İstanbul Arel Üniversitesi Radyo ve TV programcılığı bölümünde mesleki eğitimine devam etmektedir.  2004 yılından beri senaryo yazıyor. Çeşitli film setlerinde görev aldı. Bazı kısa film çalışmaları: Yol ayrımı, Film adam, Şamo, Kenan nerde (Şamo, Kenan nerede çekimleri yapılmadı). Yönetmenin uzun metraj senaryo çalışmaları ise şöyle: 2008 Her şey dâhil (Tv Dizi senaryosu), 2007 Günah (Sinema senaryosu). Mehmet Şeylan Uzun Metraj sinema çalışmalarını sürdürmektedir.
Dağıtım / Distribution: ben_mehmetseylan@hotmail.com   -  kisafilmim@hotmail.com

GEMEINSCHAFT  / GEMEINSCHAFT
Canlandırma / Animation, 3’48”
Renkli / Color, 2008
Konu / Synopsis: Nedensiz alışkanlarınların inada dönüşmesi.
The transformation of causeless habits into taboos.
Yönetmen / Director: Özlem Akın
Senaryo / Screenwriter: Özlem Akın
Kurgu / Editor: Özlem Akın
Ses / Sound: Oğuzcan fiehiraltı
Görüntü Yönetmeni / Director Of Photography: Özlem Akın
Canlandırma / Animation: Özlem Akın
Ödüller / Awards: 20 Uluslararası İstanbul Kısa Film Festivali Canlandırma Dalı En İyi Film Ödülü
Özgeçmiş / Biography: 1986 Adana doğumlu, Bilgi Üniversitesi Sinema-Tv mezunu. Eğitimine Çek Cumhuriyeti’ndeki Film School Zlin’in animasyon bölümünde devam edecek.
Born in Adana, 1986. Graduated from Istanbul Bilgi University Film and Television department. Will
continue her eduation at animation depatment of Film School Zlin, Czech Republic.
Dağıtım / Distribution: toohero@gmail.com

KLONiSTAN  / CLONEOPOLIS
Canlandırma / Animation, 5’21”
Renkli / Color, 2008
Bir günlük şehir hayatı.
City life in a day.
Yönetmen / Director: Ayce Kartal
Senaryo / Screenwriter: Ayce Kartal
Kurgu / Editor: Francisco Bodera
Müzik / Music: Kolija Jacker
Ses / Sound: Kolija Jacker
Görüntü Yönetmeni / Director Of Photography: Yan Kussham
Canlandırma / Animation: Mustafa Kemal Ölmez, Can Talat Uzanır, Pembe Solmaz, Sinan Kocausta
Özgeçmiş / Biography: 2000 yılında Eskişehir Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Animasyon Bölümü’nden mezun olan Ayce Kartal 2000-2004 yılları arasında aynı fakültede Araştırma Görevlisi olarak akademik kariyerine başlamıştır. 2004-2006 yılları arasında Sydney, Australia NSW Faculty of Fine Arts Time Based Art Contemporary Fim Making Bölümünde Doktora Ön hazırlık Programını tamamlamıştır. 1998 yılından bu yana ulusal ve uluslararası birçok ödül kazanmış olan sanatçı hareketli görsel ve plastik sanatlar alanında çalışmalarını devam ettirmektedir.
Ayce Kartal was born in 1977 Turkey and graduated from Anadolu University Fine Arts Faculty Animation Department in 2000. After the graduation artist started to work as a Reseach Assistant in the same department. In 2006 Ayce Kartal graduated from NSW Time Based Art, Contemporary Film and Digital Arts Pre-PHD Programme in Sydney, Australia. Artist has worked as a Creative and an Art Director in different countries. Kartal has won several awards from national and international competitions and working on films, visual and plastic arts.
Dağıtım / Distribution: aycekartal@gmail.com

TAVŞAN! TAVŞAN!  / RABBIT! RABBIT!
Canlandırma / Animation, 9’
Renkli / Color, 2008
Konu / Synopsis: Bir orman evinde yaşayan, yakın bir zamanda eşini kaybetmiş, yalnız ve yaşlı bir
adamın “stop-motion” tekniğiyle anlatılan hikayesidir “tavşan! tavşan!”. Yalnızlığının bir haksızlık olduğunu düşünen adam, bunun acısını ormandaki tavşanlardan çıkarmak üzeredir. Ancak farkında olmadan yapacağı eski bir büyü olan “necrabbiticon” hayatını bir kabusa çevirecektir.
‘rabbit!rabbit!’ is the ‘stop-motion’ story of a lonely old man, who has recently lost his wife and is living in a forest cabin. Thinking his loneliness is an unfair trick of fate, he loses control on his anger, starts hunting rabbits. However, he unknowingly casts an ancient spell ‘necrabbiticon’ which will turn his life into a total nightmare.
Yönetmen / Director: Burak Niyazi Kurt, Münire Bozdemir
Senaryo / Screenwriter: Burak Niyazi Kurt, Münire Bozdemir
Kurgu / Editor: Burak Niyazi Kurt, Münire Bozdemir
Müzik / Music: Mine Sunkar
Ses / Sound: Burak Niyazi Kurt, Münire Bozdemir
Görüntü Yönetmeni / Director Of Photography: Burak Niyazi Kurt, Münire Bozdemir
Canlandırma / Animation: Burak Niyazi Kurt, Münire Bozdemir
Özgeçmiş / Biography: Boğaziçi Üniversitesi’nde tanışıp birlikte kısa film projeleri üretmeye başlayan Burak ve Münire şu an Sabancı Üniversitesi’nde biri görsel sanatlar diğeri kültürel çalışmalar bölümünde olmak üzere burslu olarak yüksek lisanslarını yapmaktadırlar.
Burak and Münire were born in 1984. They started writing, making short films and animations together after having met in Boğaziçi University. At the moment they are studying to get their master’s degree in Sabanci University in the departments of Visual Arts and Visual Communication Design (Burak) and Cultural Studies
Dağıtım / Distribution: burakkurt@su.sabanciuniv.edu

BUTTERFLIES UNDER THE RAINBOW / BUTTERFLIES UNDER THE RAINBOW
Deneysel / Experimental, 8’02”
Renkli / Color, 2008
Konu / Synopsis: Lara adındaki genç bir kızın 2 yıl süren ilişkisinin aileler tarafından öğrenilmesi ve
İstenilmemesinin sonucunda Lara’nın karışık bilinçaltının rüyalarına yansıması, gerçeklikten kaçışı ve bir türlü gerçekliğe uyanamaması, rüyalarında ilişkisini kurtarma isteğiyle yanıp tutuşması.
The relationship of Lara is learned by the parents and is forbidden by them. As a result of that, Lara has strange dreams, affected by her sub-conscience. She has problems to waking up to reality and insists on staying in her reality.
Yönetmen / Director: Melis Bayraktar
Senaryo / Screenwriter: Melis Bayraktar
Kurgu / Editor: Andaç Karabeyoğlu
Müzik / Music: Amon Tobin
Ses / Sound: Ufuk Önen
Görüntü Yönetmeni / Director Of Photography: Andaç Krabeyoğlu
Oyuncular / Cast: Erkan Mert Yılmaz, Andaç Karabeyoğlu, Övünç Taner, Melis Bayraktar
Özgeçmiş / Biography: 1987’de istanbul’da doğdu. Bilken Üniversitesi’ni bitirdi.
Melis Bayraktar was born in istanbul, 1987. She graduated from Bilkent University.
Dağıtım / Distribution: bayraktar.melis@gmail.com

CONTEMPORARY ALCHEMIST  / CONTEMPORARY ALCHEMIST
Deneysel / Experimental, 7’05”
Renkli / Color, 2008
Konu / Synopsis: Günümüzün simyacısı, iç dünyaları kullanarak büyüyü ve dile ile ilişkisinin yeniden
keşfi.
A modern day alchemist re-discovers magic and its relation to language and reality via the iner vistas of the mind.
Yönetmen / Director: Hakan Hısım
Kurgu / Editor: Hakan Hısım
Canlandırma / Animation: Hakan Hısım
Müzik / Music: Talpa (with permission)
Oyuncular / Cast: Hasan Gümen
Özgeçmiş / Biography: Hakan Hısım 1978 yılında istanbul’da doğdu. Uzun yıllar Avustralya’da yaşadıktan sonra Türkiye’ye döndü. Genç yaşta, Magritte ve Dali gibi Gerçeküstücülerden, daha sonra ise Utku Varlık’ın çalışmalarından etkilendi. istanbul’da lise eğitimini tamamladıktan sonra önce Erdinç Ünlü Atölyesinde daha sonra da Sydney Avustralya’da Southern Sydney Institute of TAFE Güzel Sanatlar Bölümünde resim eğitimi gördü. Video Art ve Deneysel Film çalışmalarında, Jan Svankmajer, Quay Brothers, David Lynch ve Tim Burton gibi Stop-Motion animatörler ve yönetmenlerden etkilenmiştir. “içerdekiler” adlı deneysel Filmi 25. iFSAK Ulusal Kısa Film ve Belgesel yarışmasında ön elemeyi geçip istanbul 16. Kısa Film Günlerinde gösterildi. Aynı eser 2. Yıldız Kısa Film Festivalinde Özel Deneysel Ödülünü alarak “Mesih” adlı filmiyle birlikte gösterildi.
Hakan Hısım was born in Istanbul 1978. He grew up in various countries around the world, mainly Australia and Turkey. At a young age he was attracted by Surreal Artists, namely Magritte and Dali, and was later inşuenced by Turkish Artist Utku Varlık. After Completion of High School in Istanbul, Turkey he Studied Fine Arts in the Southern Sydney Institute of TAFE in Sydney, Australia between 2000 – 2002. He then returned to Istanbul to study Cinema & Television Production between 2002 – 2004. His Video Art and Experimental work is heavily inşuenced by Surrealist Stop-Motion animators and directors like: Jan Svankmajer, The Quay Brothers, David Lynch and Tim Burton. His Experimental short film ‘The Insiders’ passed elimination in the 25th IFSAK International Short Film & Documentary Festival and received second place in the Experimental Short Film category. Insiders was screened in the Istanbul 16th Short Film Days. ‘The Insiders also won the Special Experimental Prize in the 2nd Yıldız Short Film & Documentary, and was screened along with his other Experimental Short ‘Messiah’.
Dağıtım / Distribution: hhisim@hotmail.com

DERiN UYKU / DEEP SLEEP
Deneysel / Experimental, 3’13”
Renkli / Color, 2008
Konu / Synopsis: Uyanık mıyız yoksa değil miyiz?. Uyku ile uyanıklılık arasında bir rüya filmi.
Are we awake or not.. A short film about a dream.
Yönetmen / Director: Zeynep Çamcı
Senaryo / Screenwriter: Zeynep Çamcı
Kurgu / Editor: Zeynep Çamcı
Görüntü Yönetmeni / Director Of Photography: Zeynep Çamcı
Canlandırma / Animation: fiöhret Birol
Özgeçmiş / Biography: Zeynep Çamcı 1986 yılında Bodrum’da doğdu. Bu yıl istanbul Üniversitesi iletişim Fakültesi, Radyo TV ve Sinema Bölümü’nden mezun oldu.
Zeynep Çamcı was born in 1986 in Bodrum. Currently she is graduated at the Department of Radio TV and Cinema, at the Faculty of Communication. Türkiye / Turkey Türkiye / Turkey
Dağıtım / Distribution: zeynep_camci@hotmail.com

ID  / ID
Deneysel / Experimental, 4’50”
Renkli / Color, 2008
Konu / Synopsis: Frued zihni 2 bölümde inceler: Bilinç ve bilinçdışı olarak. Zihnin yapısal incelenmesinde id (altbenlik), ego (benlik) ve süperego (üstbenlik) kavramlarını geliştirmiştir. id, ruhsal aygıtımızın en eski ve ilkel parçası olduğu kabul edilmektedir. İçgüdülerimizi ve doğuştan var olan her şeyimizi içerir. id filmi insanlığın yüzyıllar sonra bilimeyen bir zaman dilimi içerisinde robotlarla birleşmiş bir yaşamı sürdüklerini bize gösterir. Bu robotsu ve insansı hayatın güdülerini sorgulamaya çalışır. Üstbenliklerin ve egonun unutulduğu bu dünyada insansı ve robotsu bu organizmaların alt kimlik ve basit yaşam özellikleri sembolleştirilerek anlatılmıştır. iç güdülerimiz doğumdan bu yana yanımızda taşıdığımız vazgeçilemez varoluşumuzdur.
Freud analyses mind in two parts: consciousness and unconsciosness. In his structural analyze of the mind, he developed concepts of id, ego and superego. It is accepted that id is our oldest and most primitive part of our spiritual device. It includes our insticts and everything natural born. The movie "id" shows us mankind’s incorporated life with robots centruies later in a distant and unknown future.
Yönetmen / Director: Simge Gökbayrak
Senaryo / Screenwriter: Simge Gökbayrak, Tunca Subaşı
Kurgu / Editor: Ayhan Çetiner
Müzik / Music: Utku Yıldırım
Ses / Sound: Cem Gönenç
Görüntü Yönetmeni / Director Of Photography: Cüneyt Denizer
Ödüller / Awards: 20 Uluslararası İstanbul Kısa Film Festivali Deneysel  Dalı En İyi Film Ödülü
Oyuncular / Cast: Guido Casaretto, Adıhan fientürk, Selin Sezgin, M. Hakkı Tonğ, Özgür Ceylaner, Yasemin Erez, Nigar Oya Demirsöz, Barış ilkhan, Kübra Doğan, Tolga Subaşı, Yıldırım Alp Alanbay, Ülgen Koru
Dağıtım / Distribution: simgegokbayrak@gmail.com

IGNOTUS  / IGNOTUS
Deneysel / Experimental, 2’50”
Renkli / Color, 2008
Konu / Synopsis: Bilinmezlik üzerine bir deneme.
An experiment about obscurity.
Yönetmen / Director: Ulaş Güneş Kacargil
Senaryo / Screenwriter: Ulaş Güneş Kacargil
Kurgu / Editor: Ulaş Güneş Kacargil
Müzik / Music: Ulaş Güneş Kacargil
Özgeçmiş / Biography: 1982 yılında izmir’de doğdu. Lisede Antalya Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi, Müzik Bölümü’nde, klasik gitar ana dalında eğitim aldı. Yıldız Teknik Üniversitesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi, Müzik ve Sahne Sanatları Bölümü, Duysal (Ses) Tasarımı Programı, Kompozisyon Ana dalından 2007 yılında mezun oldu. Halen istanbul Bilgi Üniversitesi, Sinema Televizyon Yüksek Lisans Programında eğitim görmektedir. Çeşitli kısa filmlere ve videolara müzik yapmış, özellikle kurmaca olmak üzere çeşitli kısa metrajlı filmler çekmiştir.
Ulaş Güneş Kacargil was born in 1982 in izmir. He studied western classical music and classical guitar
in Antalya Anatolian High School of Fine Arts. He studied western classical music composition in Yıldız Technical University, Art Design Faculty, Department of Music and Performing Arts, Audio Design Program. He graduated from university in 2007 and still studying master in istanbul Bilgi University, Film and Television Program. He made various short film musics and short films, especially fiction.
Dağıtım / Distribution: ulasgunes@gmail.com

UYKU  / THE SLEEP
Deneysel / Experimental, 3’26”
Renkli / Color, 2008
Konu / Synopsis: New York’un uykulu hali.
Sleepy New York.
Yönetmen / Director: Cafer Gebetaş
Senaryo / Screenwriter: Cafer Gebetaş
Kurgu / Editor: Ozan Demir
Görüntü Yönetmeni / Director Of Photography: Cafer Gebetaş
Özgeçmiş / Biography: 1976 Sivas doğumlu olan Cafer Gebetas, Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Sinema-TV Bölümü öğrencisidir.
Cafer Gebetaş,born in 1976 in Sivas,Turkey is a student in Marmara University Fine Arts Institute
Cinema-TV Department.
Dağıtım / Distribution: cafergebetas@hotmail.com

UYUYAN GÜNAH DA iŞLEMEZ  / ONE WHO SLEEPS DOES NOT SIN
Deneysel / Experimental, 12’24”
Renkli / Color, 2008
Konu / Synopsis: Film, insanoğlunun en zararlı ve en zararsız olduğu anlarında, sembolik olarak
uyku ve uyanıklık süreçlerinde, yaşadığı evrene ve insanlığa verdiği tahribatı anlatır. Tüm insanlığı sembolize eden karakterin, kendisinin neden olduğu savaş, ölüm, açlık, doğa tahribatı gibi olaylar karşısında yaşadığı travmaları ve kısır döngüyü gözler önüne sermektedir.
The film tells the destruction of human being, in the most harmfull and the most harmless moments of him during asleep and awake processes as symbolic that he harms to environment and humanity. Also it shows traumas and vicious circle that the character lives who symbolize all of the humanity, at the end of the events such as death, war, famine and destruction of nature he causes.
Yönetmen / Director: Veysel Çelik
Senaryo / Screenwriter: Veysel Çelik
Kurgu / Editor: Veysel Çelik
Müzik / Music: Kubilay Tok
Ses / Sound: Kubilay Tok
Görüntü Yönetmeni / Director Of Photography: Veysel Çelik
Oyuncular / Cast: Halit Sermisakçı
Özgeçmiş / Biography: 1984 yılı, Batman doğumlu. Orta öğretim ve lise eğitimini Batman’da tamamladı. 2002 yılında Yeditepe Üniversitesi Plastik Sanatlar Bölümü’nde 1 yıllık eğitimin ardından, 2003 yılında Doğu Akdeniz Üniversitesi Halkla ilişkiler ve Reklamcılık Bölümü’ne geçiş yaptı. 2005 yılında Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Resimiş Eğitimi Bölümü’nü kazandı. fiu anda hala aynı okulda 4. sınıf Fotoğraf Ana Sanat Dalı öğrencisi olarak eğitimine devam etmektedir.
Was born on 1985 Batman. He finished primary school and high school at Batman. On 2002, he attended Yeditepe university plastic arts department for a year, then he passed to East Mediterrian university; People Relationship and Advertiorsial department. On 2005, he started to study at Marmara Universtity Atatürk Education Faculty Picture-Work education Department.He is stil at the same department’s 4th class Photograph
Dağıtım / Distribution: dau_weycell@hotmail.com

ADEM’iN OĞLU  / ADEM’S SON
Kurmaca / Fiction, 30’
Renkli / Color, 2008
Konu / Synopsis: Ali 6 yıl hapis yatar. Kardesinin düğününe gitmek icin hapishaneden bir gunlugune
izinli çıkar. Ama ailesinden kimse bu ziyarete sevinmez.
Ali wants to talk to his father about the past. But his sin has separated him from his family with no return. A story about guilt, atonement und the pain coursed by an irreversible act.
Yönetmen / Director: Hakan Savas Mican
Senaryo / Screenwriter: Max Honert, Hakan Savas Mican
Kurgu / Editor: Hakan Savas Mican
Müzik / Music: Daria Marshinina
Ses / Sound: Matthias Maier, Suzanne Kaupp, Franziska Lehmann
Görüntü Yönetmeni / Director Of Photography: Sebastian Lempe
Oyuncular / Cast: Tamer Yigit, Murat Seven, Sema Poyraz, Erden Alkan, Nilam Farooq, Burak Yigit
Özgeçmiş / Biography: Hakan Savaş Mican Karadeniz göçmeni bir işçi ailesinin oğlu olarak 1978 yılında Berlin’de doğdu. ilkokulu Giresun’da, liseyi Ankara’da okudu. Berlin’de mimarlık eğitimini tamamladığı 2004 yılında Alman Film Televizyon Akademisi’nde yönetmenlik eğitimine başladı. Daha önce farklı festivallerde gösterilen ve Nürnberg Film Festivali’nde en iyi kısa film ödülünü alan Fremd yönetmenin ilk filmi.
Born in 1978 in Berlin as a son of Turkish immigrants, grown up at grandmas house in Turkey, 1995
graduation in Ankara, 1997 moved to Berlin for an architecture college, during the college-time Hakan shot a lot of experimental short films, 2004 architecture degree, since 2004 student of German Film- and Television Academy Berlin.
Dağıtım / Distribution: wolff@dffb.de

MELEK  / ANGEL
Kurmaca / Fiction, 5’33”
Renkli / Color, 2008
Konu / Synopsis: 8 yaşında bir kızın televizyonda izlediği filmden etkilenerek, kendi hayatına son
vermesi. Televizyonda izlediği bu olayın çocuklar tarafından bir oyun gibi algılanması üzerine bir kısa film. Çocuklarda, televizyondaki günlük hayat gibi tanıtılan gerçeklikle, kendi yaşamlarındaki gerçekliğin bir birine geçmesi üzerine, erçek bir olaydan uyarlanmış bir hikayedir.
An eight year old girl kills herself after watching a film on TV. This is a short film on how an event on TV is perceived as a game by children watching it. The film is based on a true story and depicts how two perceptions of reality in children interferes with each other; the reality presented on TV as everyday life’s reality and the reality of their own real lives.
Yönetmen / Director: Ersin Gök
Senaryo / Screenwriter: Ersin Gök, Ufuk Çalkın
Kurgu / Editor: Emrah Karakurum
Müzik / Music: John Cage
Ses / Sound: Ersin Gök
Görüntü Yönetmeni / Director Of Photography: Ersin Gök
Oyuncular / Cast: Fatma Akdağ, Eren Murat, Nazlıcan Yakın
Özgeçmiş / Biography: 1980 istanbul doğumlu. ilk orta ve lise eğitmini Çorlu’da tamamladı. fiu an Dokuz Eylül Üniviversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğraf Bölümü’nde eğitimine devam ediyor. izmir’de yaşıyor.
Ersin Gök was born in istanbul in 1980. He completed primary and secondary education in Çorlu. He has been studying photography for three years at the Faculty of Fine Arts, Dokuz Eylül University, izmir. He
Dağıtım / Distribution: ersgok@gmail.com

ASANSÖR  / THE ELEVATOR
Kurmaca / Fiction, 4’
Renkli / Color, 2008
Konu / Synopsis: Bir asansör. Birbirini tanımayan, (aynı dili bile konuşamayan) dört insan. Dört dakika.
In an elevator. Four people. they dont know each other. they dont even know each other’s languages. but they share something. The thing which connects them.
Yönetmen / Director: Özgür Önurme
Senaryo / Screenwriter: Özgür Önurme, Erinç Ulusoy
Kurgu / Editor: Erinç Ulusoy, Serkan Sökmen
Müzik / Music: Oliver Grönewald
Ses / Sound: Ersan Tuğran, Jason Omer
Görüntü Yönetmeni / Director Of Photography: Özgür Önurme
Oyuncular / Cast: Mohammed Ahmed, Kaan Ekim, Emmanuel Mens, Mareike Ottrand
Özgeçmiş / Biography: 1985 Sinop. 2004 Gazi Üniversitesi Makine Resim ve Konstüriksiyon Bölümü’ne girdi. Bir sene okudu. 2005 Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’ne girdi. Plastik sanatlar ve kısa filmlerle çeşitli festivallerde yer aldı. Halen Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde okumakta, Antalya’da ikamet etmektedir.
Biography: 1985 Sinop. In 2004, he attented Department of Machine Design and Construction in Gazi University, and studied there for one year.In the same year, he had a part in Ankara Çağdaş Sahne. He took part in various festivals with both visual arts and movies.He still studies in Hacettepe University Faculty of Fine Arts Department of Sculpture.
Dağıtım / Distribution: onurmeozgur@hotmail.com

AVAZIMIN ÇIKTIĞI  / FULL MOUTH SHOUT
Kurmaca / Fiction, 11’45”
Renkli / Color, 2008
Konu / Synopsis: Ses takıntısı olan birinin hayatı... Bir insanın; ritmik seslerin aniden kesilmesine
verdiği tepkinin hayatında yol açtığı değişmeler anlatılmaktadır.
The life of a person who has a sound obsession... This film tells about some inconvenient situations due to his obsession through his life...
Yönetmen / Director: Özlem Gülhan
Senaryo / Screenwriter: Özlem Gülhan
Kurgu / Editor: Özlem Gülhan
Görüntü Yönetmeni / Director Of Photography: Özlem Gülhan
Oyuncular / Cast: Serkan Tınmaz, Ceren Yalazoğlu, ilker Alemdar
Özgeçmiş / Biography: 1983 yılında Ankara’da doğdum. ilk ve orta öğrenimimi Ankara’da tamamladıktan sonra lisans öğrenimi için Çanakkale On sekiz Mart Üniversitesi Sinema ve Televizyon Bölümü’ne başladım ve mezun oldum. Bu benim kurmaca dalında ikinci kısa filmim. 2006 yazında okul tarafından Leonardo DA vinci bursu kapsamında 92 gün süreyle ispanya’da staj yaptım. 2007 yazında da 25 gün süreyle TRT Ankara Televizyonun da staj yaptım.
I was born in Ankara, in 1983. I was graduated from high school in Ankara. I am a senior student in Çanakkale 18 Mart University, Cinema and Television Department. Full Mouth Shout is my second short film. I attended Leonardo da Vinci internship for television in Spain in summer of 2006. I also worked as an intern in TRT (Turkish Radio Television Company) in summer 2007.
Dağıtım / Distribution: ozlemgulhan83@hotmail.com

BABAMIN CENNETiNDE  / IN MY FATHER’S HEAVEN
Kurmaca / Fiction, 13’05”
Renkli / Color, 2008
Konu / Synopsis: Bu cennetten kovulan bir adamın hikayesidir. Cennetten kovulan ve kovulduktan
sonra kendi cennetini kuran bir adamın hikayesi. Babamın hikayesidir. Hüzünlü ve sessiz bir köyde tek başına yaşar. Sabahları önce çiçekleri sular. Sonra serçelerini besler. Bazıları yaşarken ölüdür, bazıları ölünce dirilirler. En büyük keyfi mezarlıkların yanına uzanıp elma yemektir. Ölü olmak ya da yaşamak onun için hiçbir şeydir. O diğerlerinin ölü sandığı bir “Diri”dir. Kendi cennetindedir.
This is a story of a man who has been expelled from paradise. A man who constructs his own paradise. This is my father’s story. He lives in a lonely and sad village. He waters şowers first in the morning. Then feeds birds. Some people are dead when they live. Some begin to live when they die. His favourite thing to do is to eat apple lying next to graves. Being dead or being alive is not important for him. He is a
living man whom others think that he is dead.
Yönetmen / Director: Cenk Ertürk
Senaryo / Screenwriter: Cenk Ertürk
Kurgu / Editor: fievki Tuna Ertürk
Ses / Sound: Cenk Ertürk
Görüntü Yönetmeni / Director Of Photography: Cenk Ertürk
Oyuncular / Cast: Aziz Ertürk
Özgeçmiş / Biography: 1985 Sivas doğumlu. Boğaziçi Üniversitesi iktisat Bölümü’nden yeni mezun oldu.
He was born in Sivas in 1985. He has just graduted from Bogazici University, Economics.
Dağıtım / Distribution: cenk_erturk@yahoo.com

BEKLEYİŞ  / THE WAITING
Kurmaca / Fiction, 14’
Renkli / Color, 2008
Konu / Synopsis: Bekleyiş; Uzun ve acı dolu bir sessizliktir...
When the fate is not on your side, waiting becomes a painful silence.
Yönetmen / Director: Emine Emel Balcı
Senaryo / Screenwriter: Emine Emel Balcı
Kurgu / Editor: Emine Emel Balcı
Müzik / Music: Neşet Ertaş
Ses / Sound: Hakan Duyar
Görüntü Yönetmeni / Director Of Photography: Murat Tuncel
Oyuncular / Cast: Hayrettin Karaaslan, Bedriye Karaaslan
Özgeçmiş / Biography: 1984 doğumlu. MSGÜ Sinema-Tv Bölümü öğrencisi. Yazar, yönetmen.
Born in 20.08.1984, in Turkey in Amasya. Started in the years between 2002-2003 to Mimar Sinan
Fine Arts University Cinema-Tv Department and still student. Worked in feaure film as 1st directors assistant.
Dağıtım / Distribution: radyokafka@yahoo.com, eebalci@yahoo.com

BEKLEYİŞ  / WAITING
Kurmaca / Fiction, 11’46”
Renkli / Color, 2008
Konu / Synopsis: Sevgi ve Selim sonu gelmez bekleyişlerden ibaret, yalnız bir hayat sürmektedirler.
Tek çocukları Altan da birkaç yıl önce üniversite okuma bahanesiyle yurt dışına gittiğinden beri birbirlerinden iyice uzaklaşmışlardır. Bir sabah Sevgi, teyzelerinin ziyarete gelecekleri haberiyle hazırlıklara başlar. Bu durum Selim’in canını sıkar.
Sevgi and Selim lead lonely lives comprised of endless waitings. Since Altan, their only son, has gone abroad a couple of years ago under pretense of being at the university there, they have greatly been strangers to each other. A morning, Sevgi starts to make preparations as soon as she is informed that her aunt will visit them. Selim, however, is not pleased by the present case.
Yönetmen / Director: Altan Yücel
Senaryo / Screenwriter: Altan Yücel
Kurgu / Editor: Altan Yücel
Müzik / Music: Wolfgang Amadeus Mozart, Maurice Ravel, Domenico Scarlatti, Antonio Vivaldi
Ses / Sound: Altan Yücel
Görüntü Yönetmeni / Director Of Photography: Altan Yücel
Oyuncular / Cast: Sevgi Yücel, Selim Yücel, Altan Yücel
Özgeçmiş / Biography: 1984 istanbul doğumlu. 2006 yılında Marmara Üniversitesi iletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü’nden mezun oldu. istanbul Bilgi Üniversitesi iletişim Fakültesi Sinema ve Televizyon Bölümü’nde yüksek lisans öğrencisi.
Biography: e was born in istanbul in 1984. He graduated from Marmara University Faculty of Communication Department of Radio, Television and Cinema in 2006. He is now a master student in istanbul Bilgi University
Dağıtım / Distribution: altanyucel@yahoo.com

BiZATiHi ŞEY  / THING IN ITSELF
Kurmaca / Fiction, 2’30”
Renkli / Color, 2008
Konu / Synopsis: Öğrenci ile öğretmeni okulun bahçesinde konuşurken öğretmen cüzdanını düşürür,
ancak cüzdanı düşürdüğünü farketmez. Öğrenci cüzdanı yerden alarak geri vermek için öğretmenin arkasından yürümeye başlar, fakat yolun yarısına geldiğinde fikrini değiştirip cüzdanı çalar. Bu andan sonra öğrenci hiç beklemediği bir olayla karşılaşacaktır.
While a student and a professor are having conversation in the school garden, professor drops his wallet, but he is unaware of this. Student takes the wallet and starts to walk after tprofessor to give his wallet back. But suddenly student changes his decision and he steals the wallet. After this time, student is going to experience an unexpected fact.
Yönetmen / Director: Murat incedemir
Senaryo / Screenwriter: Murat incedemir
Kurgu / Editor: Murat incedemir
Müzik / Music: Friedrich Handel
Görüntü Yönetmeni / Director Of Photography: Tamer Giray
Oyuncular / Cast: Altan Yücel, Bülent Temel
Özgeçmiş / Biography: 1981 yılında izmir’de doğdum. 2004 yılında Hukuk Fakülresi’nden mezun olduktan sonra 2005 yılında Bilgi Üniversitesi Sinema-Televizyon Yüksek Lisans programına kaydoldum. Halen aynı üniversitede yüksek lisans yapmaktayım.
I have borned in 1981 in izmir. I graduated from Law Faculty in 2004. After i completed my probation,
began Bilgi University FTV master program. At the present time i am still FTV master student in Bilgi University.
Dağıtım / Distribution: muratincedemir@yahoo.com

BOSNA YA DA ÖYLE BiR YER...  / BOSNIA OR SOMEWHERE ELSE...
Kurmaca / Fiction, 4’09”
Renkli / Color, 2008
Konu / Synopsis: Bu film işgal altındaki bir Bosna köyünde yaşanan gerçek bir olayı anlatmaktadır.
Genç bir anne ve bir asker ıssız bir yolda karşılaşırlar. Tam o sırada yakınlarda gerşekleşen bir patlamanın etkisiyle yere düşer ve elindeki silahı da düşürür. Patlama yüzünden korkmuş olan asker, silahını yerde unutarak kaçmaya başlar. Görevi devriye gezen askerleri korumak olan keskin nişancı, askere silahını vermek için arkasından koşan genç annenin niyetini yanlış anlar.
This film is based on a true story, which was lived in a Bosnian village under military occupation. A young mother and a soldier run across each other on a solitary street. The soldier falls on the ground with the impact of an explosion which happened at the very moment, and he drops his weapon. Frightened with the explosion, the soldier starts to escape, forgetting his weapon on the ground. The sniper whose
mission is to protect the patrolling soldiers misunderstands the young mother whose intention was to return the frightened soldier his weapon.
Yönetmen / Director: Yalçın Atay
Senaryo / Screenwriter: Yalçın Atay
Kurgu / Editor: Yalçın Atay
Müzik / Music: M. Ali Zade
Görüntü Yönetmeni / Director Of Photography: Yücel Ünlü
Canlandırma / Animation: M. Ali Zade
Oyuncular / Cast: Caner Yamaç, Umut Güldal, Hatice Erdoğan, Erdinç Metin
Özgeçmiş / Biography: 1943 istanbul Bakırköy doğumlu olan ATAY, istanbul Üniversitesi iktisat Bölümü mezunudur. Evli ve iki çocuk babasıdır. fiubat 2007’den beri hobi olarak kısa film yapmaktadır.
Born in istanbul, Bakırköy in 1943, ATAY is graduated from Economy department of istanbul University. He is married and father of a son and daughter. ATAY started his interest in short films as hoby in February 2007.
Dağıtım / Distribution: yalcin@act.com.tr

BURGER THINK  / BURGER THINK
Kurmaca / Fiction, 17’30”
Renkli / Color, 2008
Konu / Synopsis: Fast Food kültürünün günlük hayatımıza etkisiyle ilgili üç kısa hikaye.
Three short stories about effects of fast food culture to our daily life.
Yönetmen / Director: Berker Berki
Senaryo / Screenwriter: Berker Berki
Kurgu / Editor: Barış Konbal
Müzik / Music: Kevın Moore
Ses / Sound: Onur Burak Sabuncu
Görüntü Yönetmeni / Director Of Photography: Barış Konbal
Oyuncular / Cast: Esra Uzun, Nazlı Çelebi, Ali Suavi Eröz, Berker Berki
Özgeçmiş / Biography: 1988 yılında istanbul’da doğdu.Tiyatro ve sinema eğitimi aldı. istanbul Üniversitesi iletişim Fakültesi Radyo Televizyon Sinema Bölümü’nde eğitimini sürdürmektedir. Pek çok kısa film ve belgeselde görev aldı.
He was born in 1988 in istanbul. He has studied about drama and cinema. He’s still studying in istanbul Univercity Communication Faculty Radio Television and Cinema department. He has worked many short films and documantary films.
Dağıtım / Distribution: blindbard_666@hotmail.com

DOĞUM  / BIRTH
Kurmaca / Fiction, 14’42”
Renkli / Color, 2008
Konu / Synopsis: Doğum yapan bir kadının yeni hayatına yabancılaşması, yaşadığı sıkıntılar.
The difficulties and depression a woman goes through after giving birth.
Yönetmen / Director: Burcu Aykar fiirin, Uygar fiirin
Senaryo / Screenwriter: Burcu Aykar fiirin, Uygar fiirin
Kurgu / Editor: Osman Bayraktaroğlu
Ses / Sound: Orçin inceoğlu
Görüntü Yönetmeni / Director Of Photography: Meryem Yavuz
Oyuncular / Cast: Gülçin Santırcıoğlu, Aliye Uzunatağan, Ekim Nazım Kaya, Elife Metin, Senem Aytaç, fiule Demirel, Tülin Özen
Özgeçmiş / Biography: Burcu Aykar fiirin, 1977, istanbul doğumlu. Özel Üsküdar Amerikan Kız Lisesi ve Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden mezun olduktan sonra ingiltere’de Southampton Üniversitesi’nde sinema üzerine yüksek lisans yaptı. Sinema dergisinde yazı işleri kadrosunda yer aldı. Sır Film ile film dağıtımcılığı yaptı. Eylül 2006 – Eylül 2008 arasında Total Film adlı sinema dergisinin editörlüğünü yaptı.
Uygar fiirin, 1972’de doğdu. Galatasaray Lisesi ve Boğaziçi Üniversitesi işletme Bölümü’nü bitirdi. Sinema yazarlığına 1993 yılında Antrakt’da başladı. Sinema, DVD+ dergilerine devam etti. 1997’den bu yana reklam yazarlığıyla uğraşıyor. Tamer Baran’la birlikte yazdığı “Karışık Pizza” adlı senaryo 1996’da filme alındı. ilk romanı “Anne Tut Elimi” 2004’te, ikinci romanı “Büyük Deniz Yükseliyor” ise 2006’da yayımlandı.
Burcu Aykar fiirin graduated from in the psychology department of Bosphorus Univercity, got her master’s degree in film studies at the Univercity of Southampton. She worked as an editor of the film magazine ‘Sinema’. She started her own company and worked as a film distributor. She was the editor in chief of Total Film Turkey from 2006 to September 2008. Uygar fiirin has been a film critic since 1993 and has written for ‘Antrakt’, ‘Sinema’ and ‘Film+’ and ‘DVD+’ movie
magazines. He has been working for as a copywriter since 1997, has published two novels and one film script.
Dağıtım / Distribution: tunc.sahin@birfilm.com

FERYAT  / THE LAMENTATION
Kurmaca / Fiction, 6’40”
Renkli / Color, 2008
Konu / Synopsis: Necef yakınlarındaki bir köyde geçen bir öykü.
The story of village which grand Necef.
Yönetmen / Director: Caner Erzincan
Kurgu / Editor: Mehmet Atan
Müzik / Music: Kayhan Kalhor
Ses / Sound: Handan Bostan
Özgeçmiş / Biography: Caner Erzincan, Selçuk Üniversitesi’nden bu yıl mezun olmuştur.
Caner Erzincan graduated from Selcuk University in this year.
Dağıtım / Distribution: kisaca@selcuk.edu.tr

HÜKÜM  / JUDGMENT
Kurmaca / Fiction, 20’
Renkli / Color, 2008
Konu / Synopsis: Salih, hapisten çıkar. Evden giden karısı Zeynep’i ve çocuğunu bulmak için yola
düşer. Karısının ve birlikte gittiği adamın izini sürer ve onları istanbul’un izbe bir mahallesinde bulur. Adam, kadın ve iki çocuk ile mutlu bir aile tablosu çıkar karşısına...
Salih gets out of the jail and sets off to find his child and his wife Zeynep who had left the house years ago with a man. He traces them and finds them in a damp and dirty quarter of istanbul but what appears is a happy family picture with a man, a woman and two kids.
Yönetmen / Director: L. Rezan Yeşilbaş
Senaryo / Screenwriter: L. Rezan Yeşilbaş
Kurgu / Editor: Natalin Solakoğlu
Ses / Sound: ismail Karadaş
Görüntü Yönetmeni / Director Of Photography: Meryem Yavuz
Oyuncular / Cast: Yüksel Arıcı. Nazan Kesal. Cengiz Bozkurt
Özgeçmiş / Biography: 1977 doğumlu. Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nden bu yıl mezun oldu.
Born in 1977, graduated from Marmara University, Faculty of Fine Arts, Department of Film&Tv in 2008.
Dağıtım / Distribution: lrezan@gmail.com

KABiL’iN ÇOCUKLARI  / THE CHILDREN OF CAIN
Kurmaca / Fiction, 17’
Renkli / Color, 2008
Konu / Synopsis: “Kabil’in çocukları” isimli kısa film bir akıl hastasının bunalıma girip karısını öldürmeden önceki zihinsel bunalımını öyküleştirmektedir.
The short film ‘The Children of Cain’ fictionalizes the crisis of a mentally ill man before he goes insane and kills his wife.
Yönetmen / Director: Ceyhun Konak
Senaryo / Screenwriter: Ceyhun Konak
Kurgu / Editor: Aydın Ketenağ
Müzik / Music: Gökhan Kırdar
Ses / Sound: Tamer Suerdem
Görüntü Yönetmeni / Director Of Photography: Aydın Ketenağ
Canlandırma / Animation: Uğur Erbaş
Oyuncular / Cast: Nuri Karadeniz, Gonca Çelik, Gökhan Çolak, Fedora Tomaili, Zuhal Ergen, Ufuk Aşar, Taner Büyükarman
Özgeçmiş / Biography: 1980 yılında Trabzon’da doğdu. 1999’da, Mimar Sinan Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Heykel Bölümü, lisans programına girdi. Buradan 2004 yılında mezun oldu. Aynı yıl, Mimar Sinan Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Heykel Bölümü, yüksek lisans programına giren Konak, buradan da, 2006 yılında “Rastlantı Ve Olasılık Kavramlarının Modern Sanat Ölçeğinde Ele Alınıp Yorumlanması” isimli tezini vererek mezun oldu.
Biography: He was born in 1980 in Trabzon / Turkey. He entered the bachelor’s degree program of sculpture department of the fine arts faculty, Mimar Sinan University in 1999 and graduated in 2004. In the same year, he entered the master’s degree program of sculpture department of the social science institute, Mimar Sinan University and graduated after submitting his thesis titled ‘the interpretation of the concepts; coincidence and possibility in the scale of modern art.’
Dağıtım / Distribution: cckonak@yahoo.com

KAFES  / CAGE
Kurmaca / Fiction, 18’
Renkli / Color, 2008
Konu / Synopsis: Uzun yıllar hapiste yatmış Çetin, özgürlüğüne kavuşup dışarı çıktıktıgı ilk gün, eski mahallesini ve sevdiklerini aramak üzere yola çıkar. Fakat yıllar içinde bıraktıgı şehir ve insan ilişkileri değişmiştir. Eski yaşantısının yerini acımasız bir dünya almıştır...
Çetin, who had been in prision for many years, hits the road to find his old neighbourhood and beloved ones on the very first day of his release for freedom. But years after, the city and the relationships are no longer in the way they used to be. His former life is replaced by a straitened world...
Yönetmen / Director: Erdem Tepegöz
Senaryo / Screenwriter: Erdem Tepegöz
Kurgu / Editor: Erdem Tepegöz
Görüntü Yönetmeni / Director Of Photography: Volkan Kurt
Oyuncular / Cast: Sencar Sağdıç, Cuma Kırbıyık, Serdar Erdemir, fiahin Taner, Ezgi Sağdıç
Özgeçmiş / Biography: 1982 Kars doğumlu; Dokuz Eylül Üniversitesi, iktisat Bölümü mezunudur. Asistan olarak başladığı sinema sektöründe, 2000 yılından itibaren belgesel ve kısa film çekip; tanıtım ve reklam filmleri alanında çalışıyor.
Born in 1982 Kars, Turkey. He was graduated at Dokuz Eylül University of Economy. Until 2000, he begined as a director asistant in cinema after that take on position in many project as a director and director of photography.
Dağıtım / Distribution: info@histogramfilm.com

KONSOL 7  / KONSOL 7
Kurmaca / Fiction, 5’06”
Renkli / Color, 2008
Konu / Synopsis: 2029 yılında yaklaşık 2 milyar insan hayatını kaybeder.
In 2029, approximately 2 billion people died.
Yönetmen / Director: Enis Manaz
Senaryo / Screenwriter: Enis Manaz
Kurgu / Editor: Enis Manaz
Görüntü Yönetmeni / Director Of Photography: Enis Manaz
Oyuncular / Cast: Çağatay Kunaç, Boğaçhan Olgun, Duygu Kasap, Hüseyin fiahin, Erkan Okalan, Ahmet Yiğit Tuncer, Özgür Ertür
Ödüller / Awards: 1’den 5’e Kısa Film Yarışması, Jüri Özel Ödülü
Özgeçmiş / Biography: 1986 yılında Ankara’da doğdu. izmir Ekonomi Üniversitesi’nde Uluslararası ilişkiler okuyor. ilginç senaryolar yazmayı ve değişik kamera açıları kullanmayı seviyor. Ayrıca görsel efektlerle ve 3 Boyutlu animasyonla ilgileniyor. Arkadaşlarının projelerinde görüntü yönetmeni, kurgucu olarak yer alıyor.
He was born in in 1986 in Ankara. He studies international relations at izmir University of Economics.
He likes writing interesting scripts and using different camera angles. He is also interested in 3D animation and visual effects. He takes a place in projects of friends as director of photography and movie editor.
Dağıtım / Distribution: enismanaz@hotmail.com

KURŞUN ASKER  / THE BULLET SOLDIER
Kurmaca / Fiction, 19’54”
Renkli / Color, 2008
Konu / Synopsis: Teskeresini almış evine dönen bir askerin sosyal yaşama uyum sağlama uğraşı ve
askerden gitmeden önce aşık olduğu kızla buluşma hayali.
A young man just come back from soldiery and trying to orientate himself to the world again, dreams to find a girl which he was in love before he went to national service.
Yönetmen / Director: Savaş Baykal
Senaryo / Screenwriter: Savaş Baykal
Kurgu / Editor: Savaş Baykal
Müzik / Music: Taner Mustafaoğlu, Zeynep Dedeoğlu, Savaş Baykal, Elit Çam
Ses / Sound: Savaş Baykal
Görüntü Yönetmeni / Director Of Photography: Savaş Baykal
Oyuncular / Cast: ibrahim Arslan, Hatice Arslan, Mehmet Arslan, Kamber Arslan, Berkan Arslan, Uğur Arslan, Ufuk Arslan, Emin Öztürk, Arif Koç
Özgeçmiş / Biography: 14.04.1978, Diyarbakır’da doğdu. Orta öğretim ve Liseyi Ankara’da tamamladı. Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümünü’nden mezun oldu. Almanya’nın Dressden şehrinde (FILM und KUNST) Film ve sanat akademisinde eğitim gördü.
Savas Baykal was born in Diyarbakir in 14.04.1978. He finished his secondary and high school education in Ankara. He graduated from Hacettepe University Faculty of Fine Arts. He has continued his education at the Academy of Film and Kunst (Film and Arts) in Dresden (Germany).
Dağıtım / Distribution: savasbaykal@hotmail.com

MACGUFFIN  / MACGUFFIN
Kurmaca / Fiction, 5’20”
Renkli / Color, 2008
Konu / Synopsis: MacGuffin, bir hikâyenin içinde aniden beliren mekanik bir objedir... Bu filmse
“hiçbir şey” hakkında küçük bir hikâyedir...
It is the mechanical element that usually crops up in any story... And this film is a little story about ‘nothing’ at all...
Yönetmen / Director: Murat Emir Eren
Senaryo / Screenwriter: Murat Emir Eren
Kurgu / Editor: Çiçek Kahraman
Ses / Sound: Emrah Yıldırım
Görüntü Yönetmeni / Director Of Photography: Meryem Yavuz
Oyuncular / Cast: Aziz Kedi, Rüya Önal, Ali Pınar, Burçin Ekici, Ömer Üst
Özgeçmiş / Biography: 1982 yılında istanbul’da doğdu. 2002-2005 yılları arasında Vatan Gazetesi, Haftalık Dergisi’nde sinema yazıları yazdı. 2006 yılının Eylül ayından itibaren, ilk sinema yazılarının da yayınladığı Sinema Dergisi’nde editör olarak çalışmaya başladı. Daha önce 2002 yılında “Kum” adlı bir kısa film yaptı.
Born in 1982, Murat Emir Eren is a student at the Bilgi University Faculty of Communications. From
2002-2005, he wrote on film for the national daily newspaper Vatan Gazetesi and weekly magazine Haftalık Dergisi. Since September 2006, he has had a job as editor and writer for the magazine Sinema Dergisi where he had his first articles published. He directed a short movie named ‘Kum’ in 2002.
Dağıtım / Distribution: memireren@gmail.com

NEDEN BEN?  / WHY ME?
Kurmaca / Fiction, 17’
Renkli / Color, 2008
Konu / Synopsis: Büyük bir sigorta şirketinin sahibi olan Demir Kara, birgün arabasına binerken
tanımadığı biri tarafından rehin alınır...
Demir Kara owns a huge insuarance company. One day while entering his car he is taken out of pledge...
Yönetmen / Director: Memet Aslan
Senaryo / Screenwriter: Memet Aslan
Kurgu / Editor: Haydar Deniz Yıldırım
Müzik / Music: Burak Çambel
Ses / Sound: Nadim Güç, Cem Ulu
Görüntü Yönetmeni / Director Of Photography: Bekir Toplar
Oyuncular / Cast: Fırat Tanış, Muhammet Uzuner
Özgeçmiş / Biography: Pera Güzel Sanatlar Tiyatro Bölümü’nden mezun oldu. Tiyatro Pera’da oyunculuk yapmakta.
He graduated from Pera Fine Arts Theatre Department. Currently he is playing at Theatre Pera.
Dağıtım / Distribution: memetaslan@gmail.com

PEMBE İNEK  / THE PINK COW
Kurmaca / Fiction, 14’54”
Renkli / Color, 2008
Konu / Synopsis: Zekâ özürlü olan 14 yaşındaki Erhan doğarken annesi ölmüştür. Bu nedenle Babası
Hasan onu suçlamakta ve ona kötü davranmaktadır. Erhan’a destek olan tek kişi amcasıdır. Bir gün amcası dere kenarında Erhan’a sandal boyamayı gösterir. Boya yapmak Erhan’ın hoşuna gider ve gece olunca ahırlarındaki ineği boyar.
Erhan is a 14 year old, mentally disabled guy and his mother died while she was giving birth to him. So his father blames Erhan because of his mother’s death and abuses him. Only Erhan’s uncle supports and helps him. One day his uncle teaches him to paint and he likes it. And that night he paints the cow in their cowhouse.
Yönetmen / Director: Onur Gürsoy
Senaryo / Screenwriter: Onur Gürsoy
Kurgu / Editor: Gökhan Özdemir
Müzik / Music: Utku Fırat Ünsal
Ses / Sound: Gökhan Özdemir
Görüntü Yönetmeni / Director Of Photography: Salvador Ferrando Peris
Oyuncular / Cast: Aykut Oray, Barış Yener, Hilmi Özçelik
Ödüller / Awards: 20 Uluslararası İstanbul Kısa Film Festivali Kurmaca Dalı Özel Ödülü
Özgeçmiş / Biography: 11 Mayıs 1980 Tekirdağ doğumlu. 2006’da Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema-Tv Bölümü’nden mezun oldu. 2006’da “Eve Giden Yol”, 2007 ve 2008’de “Nefes” adlı sinema filmlerinde rol aldı.
He was born in 11.05.1980 in Tekirdağ. He was graduated from the Cinema Television Department of Fine Arts Faculty of Marmara University. He played roles in movies called ‘Eve Giden Yol’ (2006) and ‘Nefes’ (2008).
Dağıtım / Distribution: mucizeonur@hotmail.com

RAZOR  / RAZOR
Kurmaca / Fiction, 7’32”
Renkli / Color, 2008
Konu / Synopsis: Yatmadan önce televizyonunuzu kapatmayı unutmayın.
Don’t forget to turn your TV off before you go to bed.
Yönetmen / Director: Hemi Behmoaras
Senaryo / Screenwriter: Hemi Behmoaras
Kurgu / Editor: Selçuk Aydemir
Müzik / Music: Sakatat & Chopin
Ses / Sound: Fatih fiahinkaya, Kerem Çakıroğlu
Görüntü Yönetmeni / Director Of Photography: Ömer Faruk Özcan
Oyuncular / Cast: Ekim Mağden
Ödüller / Awards: Sinepark Kısa Film Festivali “En iyi Kurgu” Ödülü
Özgeçmiş / Biography: 19.05.1986’da istanbul’da doğdu. 2006’dan beri uzun metraj ve reklam filmlerinde çalışmakta.
Yönetmenin 2 adet kısa filmi bulunmakta. “Razor” yönetmenin 2. filmi.
Born on 19.05.1986 in Istanbul, Turkey. He is working in cinema industry since 2006. He written and
directed 2 short films. ‘Razor’ is his second movie.
Dağıtım / Distribution: hbehmo@gmail.com

ŞAH MAT  / CHECKMATE
Kurmaca / Fiction, 7’45”
Renkli / Color, 2008
Konu / Synopsis: Üç kişinin kaderleri bir tramvay durağında kesişir. Turist bir ailenin annesi ve 20’li
yaşlarında bir çift. Bir çarpışmanın sonucunda, anne dışarıda kalırken kocası ve kızı tramvayın içinde uzaklaşırlar. Herşey bir tesadüf mü yoksa en ince detayına kadar planlanmış mıdır? Hayatımıza kim müdahele edebilir, fiah kim? Bilsek de bilmesek de aslında hepimiz birer piyon muyuz?
Three people’s destinies intersect in a tram stop. The mother of a tourist family and two young people at the end of their 20’s. As the consequence of a coincidental bump, the mother gets locked out while her family leaves with the tram. Is everything a coincidence, or planned to the smallest detail? Who could interrupt our lives, who is the King? Are we all pawns whether we know it or not?
Yönetmen / Director: Sıla Ünlü
Senaryo / Screenwriter: Sıla Ünlü
Kurgu / Editor: Sıla Ünlü
Müzik / Music: Steven Roy
Ses / Sound: Sıla Ünlü
Görüntü Yönetmeni / Director Of Photography: Andy Fabrykant
Oyuncular / Cast: Veronika Bellova, Lukas Burian, Michelle Hanks
Özgeçmiş / Biography: 1982 yılında izmir’de doğdu. Sabancı Üniversitesi Görsel Sanatlar ve Görsel iletişim Tasarımı bölümünde
lisans eğitimini tamamladı. iki sene grafik tasarımcı olarak çalıştıktan sonra Prag’a gitti ve FAMU’da (Film & TV
School of the Academy of Performing Arts in Prague) yönetmenlik okudu. Kısa film yazıp yönetmenin yanısıra,
son olarak 13. Nürnberg Türk Alman Film Festival’inde genç jüri üyeliği yaptı. Halen Prag’da çalışmalarına devam
ediyor.
Born in 1982 in Izmir, Turkey. She had her undergrad degree on Visual Arts and Visual Communication
Design at Sabancı University in Istanbul. After two years of working as graphic designer, she moved to Prague;
where she recently completed the directing program in FAMU (Film & TV School of the Academy of Performing
Arts in Prague).
Dağıtım / Distribution: sila.unlu@gmail.com

SAHiB-i KARN  / SAHiB-i KARN
Kurmaca / Fiction, 11’59”
Renkli / Color, 2008
Konu / Synopsis: “israfil melek olduğuna inanan bir deli midir, yoksa gerçekten bir melek midir?”
‘Is Israfil a mad who supposes that he is an angel (archangel), or is he really an angel
(archangel)?’
Yönetmen / Director: Fatma Yalçın
Senaryo / Screenwriter: Fatma Yalçın
Kurgu / Editor: Aytekin Birkon
Görüntü Yönetmeni / Director Of Photography: Hakan Okumuş
Oyuncular / Cast: Hakan Boyav
Özgeçmiş / Biography: Marmara Üniversitesi GSF Sinema Tv 4. sınıf öğrencisi.
Fatma Yalçın, Marmara University The Faculty of Fine Arts, Cinema-TV Branch, Fourth Grader.
Dağıtım / Distribution: fyalcin1@hotmail.com

SAPAK  / SAPAK
Kurmaca / Fiction, 15’
Renkli / Color, 2008
Konu / Synopsis: Şiddetin nedenselliği.
The causality of violence.
Yönetmen / Director: Fırat Mançuhan
Senaryo / Screenwriter: Fırat Mançuhan
Kurgu / Editor: Fırat Mançuhan
Müzik / Music: RAKI
Ses / Sound: Akın Andırın, Orçin inceoğlu
Görüntü Yönetmeni / Director Of Photography: Meryem Yavuz
Oyuncular / Cast: Bülent Emin Yarar, Kaya Akkaya, Pınar Sesveren, Mert Trenova
Özgeçmiş / Biography: 1981 Ankara doğumlu. Halen Marmara Üniversitesi G.S.F Sinema-Tv Bölümü’nde okumakta.
Born 1981, Ankara. Still studying at the Cinema-Tv Department of the Marmara University Faculty of
Arts.
Dağıtım / Distribution: firat.mancuhan@gmail.com

YOKUŞ / SLOPE
Kurmaca / Fiction, 13’45”
Renkli / Color, 2008
Konu / Synopsis: Bir taşra hastahanesi hizmetlisinin bir işgününden yola çıkarak insanoğlunun
yaşamına bir bakış.
A sharp look at humankind’s marathon of a life, from the perspective of a suburban hospital’s janitor.
Yönetmen / Director: Mehmet Can Mertoğlu
Senaryo / Screenwriter: Mehmet Can Mertoğlu
Kurgu / Editor: Mehmet Can Mertoğlu, Orkan Bayram
Ses / Sound: ismail Karadaş
Görüntü Yönetmeni / Director Of Photography: Ersan Çapan
Oyuncular / Cast: Feridun Koç
Ödüller / Awards: 62. Edinburgh Film Festivali resmi seçimi; 15. Valdivia Film Festivali resmi seçimi; Porto Riko Film Festivali “Cinefiesta” 2008 resmi seçimi
Özgeçmiş / Biography: Mehmet Can Mertoğlu, 1988’de Akhisar’da doğdu. ilk öğretimini Akhisar’da, orta öğretimini izmir
Atatürk Lisesi’nde tamamlamış olup eğitim hayatına Boğaziçi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde
devam etmektedir. Aynı zamanda, Boğaziçi Üniversitesi Mithat Alam Film Merkezi bünyesinde faaliyet gösteren
Sinefil dergisinin editörlüğünü sürdürmekte olup bir dönem Altıncı Adam basketbol dergisi için “Avrupa
Basketbolu” hakkında makaleler yazmıştır. “Yokuş” ilk kısa metrajlı filmidir.
Mehmet Can Mertoğlu was born in Akhisar, Turkey, 1988. He studies Turkish Literature at Bagozici
Univrsity, istanbul. ‘The Slope’ is his first film. He is the editor of cinema magazine ‘Cinephile’ and also wrote
for a while ‘European Basketball’ articles for a sport magazine ‘Sixth Man’.
Dağıtım / Distribution: mertoglumc@hotmail.com

STRIPPOKER  / STRIPPOKER
Kurmaca / Fiction, 4’37”
Renkli / Color, 2008
Konu / Synopsis: Yıllardır oynanan bir strippoker karşılaşması..
A strippoker which is played for years..
Yönetmen / Director: Emel Keleşoğlu
Senaryo / Screenwriter: Emel Keleşoğlu
Kurgu / Editor: Zahide Öztürk
Müzik / Music: Demir Baran Kutlu
Görüntü Yönetmeni / Director Of Photography: Gürkan Sevinç
Oyuncular / Cast: Aykut Engin, Deniz Özdemir, Burcu Gürel, Merve Serengil, Semra Bravo
Ödüller / Awards: Avrupa Birliği Kültürler Arası Diyalog Konulu Kısa film yarışması finalist
Özgeçmiş / Biography: 1983 istanbul doğumlu. Strippoker 3. kısa filmi.
Born to 1983 in istanbul. Stripoker is third short film.
Dağıtım / Distribution: emelkelesoglu@gmail.com

TEK NOTALIK ADAM  / THE ONE NOTE MAN
Kurmaca / Fiction, 13’30”
Renkli / Color, 2008
Konu / Synopsis: “Tek Notalık Adam”, hiç fark edilmeden ve takdir görmeden bir orkestranın hep
en arkasında çalan bir perküsyonistin hayatından bir kesittir. Perküsyonistin
seyriciler arasıdan bulunan bir kızın dikkatini çekmek için çalacağı tek notası vardır.
‘The One Note Man’ is a fragment of life of a percussionist who always plays at the
very end of the symphonic orchestra without been noticed and appreciate by the
others. The percussionist has only one note to play with his cymbals and he tries
to get the attention of women among audience with his one note music.
Yönetmen / Director: Dağhan Celayir
Senaryo / Screenwriter: Öktem Başol, Dağhan Celayir
Kurgu / Editor: Erhan Acar
Müzik / Music: Dvorak
Görüntü Yönetmeni / Director Of Photography: Hasan Gergin
Oyuncular / Cast: fiehsuvar Aktaş, Sanem Öge, Naci Özgüç
Ödüller / Awards: 20 Uluslararası İstanbul Kısa Film Festivali Kurmaca Dalı Özel Ödülü
Özgeçmiş / Biography: 1978’de istanbul’da doğdu.1997’de Galatasaray Lisesi’ni, 2003’de Bahçeşehir Üniversitesi Görsel
Sanatlar ve Görsel iletişim Tasarım Bölümü’nü burslu olarak bitirdi. Bitirme projesi olan “Makinelerin isyanı”,
“fiehri Unutanlar” ve son projesi olan “Adadan Çıkmayan Adam” adlı kısa filmleriyle birçok kısa film festivalinde
ödül aldı ve çeşitli uluslararası festivallerinde gösterildi. Televizyon kanalları için program yönetmenliği ve
editörlüğü yaptı. Birçok video-art ve kısa film çalışmasında bulundu. Burslu olarak devam ettiği istanbul Bilgi
Üniversitesi’nde Sinema-TV Bölümü’nde yüksek lisans eğitimini 2008 itibariyle bitirmiştir. Konak Medya’da video
ve film departmanı genel koordinatörü olarak çalışmaktadır.
Born in 1978, istanbul. After graduating from Lycee de Galatasaray he finished its studies in visual
arts and visual communication design in Bahceşehir University, istanbul, Turkey, with full scholarship. His thesis
project ‘Rebellion of the machines’ (short film) and ‘Those who forgot the city’ received many awards and
Dağıtım / Distribution: celayir@yahoo.com

VAMPYR “BiR VAMPiRi ANLAMAK”  / VAMPYR “UNDERSTANDING A VAMPIRE”
Kurmaca / Fiction, 11’30”
Renkli / Color, 2008
Konu / Synopsis: Vampirlerle ilgili belgesel yapan bir film ekibi, uzun yıllardır istanbul’da yaşayan bir vampirin önderliğinde şehirdeki vampirlerin hayatlarına, beklentilerine, dejenere olmuş geleneklerine doğru bir yolculuğa çıkacaktır. Film, belgesel ekibinin çektiği görüntüleri kurgulanmamış, en gerçekçi haliyle izliyiciye sunmaktadır.
Following around a vampire who’s been living in Istanbul for a long time, a crew of documentarists will take a journey to the lives and degenerate traditions of the vampires in the city. The film shows the unedited raw material in the most realistic way imaginable.
Yönetmen / Director: Efe Can Erdal
Senaryo / Screenwriter: Efe Can Erdal
Kurgu / Editor: Efe Can Erdal, A. Mert Erdem
Ses / Sound: Ece Aktaş, Ceylan Toroman
Görüntü Yönetmeni / Director Of Photography: Efe Can Erdal
Oyuncular / Cast: Can Bonomo, Efe C. Erdal, Ece Aktaş, Ceylan Toraman, Gözde Koyuncu, A. Mert Erdem, Ragıp Metin Okutay, Sibil Çekmen, Ege Yaşar, Meysi Rasier, Nil Ertürk, Tuna Erdem
Özgeçmiş / Biography: istanbul Bilgi Üniversitesi Sinema-TV 4. sınıf öğrencisi. Efe C. Erdal, amatör yönetmenlik ve senaristlik dışında profesyonel sahne ve kamera oyunculuğu da yapmaktadır. Oyunculuk ve senaristlik dalında ödülleri bulunan yönetmenin bu filmi yazıp-yönettiği 11. filmidir.
istanbul Bilgi University Film-TV senior student Efe C. Erdal does professional stage and camera
acting in addition to amateur directing and scriptwriting. The director, who has several awards for acting and
scriptwriting, has directed 11 short films so far.
Dağıtım / Distribution: efex_x@hotmail.com

SAAT KAÇ?  / WHAT TIME IS IT ?
Kurmaca / Fiction, 14’50”
Renkli / Color, 2008
Konu / Synopsis: New York’un kalabalık meydanı Union Square’de bir kız erkek arkadaşını beklemektedir. Oralarda Irak Savaşı Protestosunun yapıldığı bir yerde bir erkek de kız arkadaşını aramaktadır. Sonuçta erkek başkasını bekleyen kıza saat sorarak onunla yeni bir ilişkiye başlar.
There are many girls and boys waiting for their friends at the Union Square. Everybody is waiting for his or her boy/girl friends. After they meet, they leave from the location.
Yönetmen / Director: Faysal Soysal
Senaryo / Screenwriter: Faysal Soysal
Kurgu / Editor: Faysal Soysal
Müzik / Music: J.S Bach, Andante, Bwv 1049
Ses / Sound: Haris Karlin, Caner Özgül
Görüntü Yönetmeni / Director Of Photography: Barış Günal
Oyuncular / Cast: Feyyaz Duman, Betul Algatanay
Özgeçmiş / Biography:  : 1979 Batman doğumlu olup sanat ile ilişkisi şiir dolayısıyla başlar. CerrahpaşaTıp Fakültesi’ni 2000’de terkedip 2003 Eczacılık Fakültesi mezunu olan Faysal Soysal’ın 2001’de “Düşe yağmalanan hayal kuyusu” adlı şiir kitabı basılır. Bunun yanısıra çeşitli edebiyat ve sinema dergilerinde şiirleri, modern şiir ve iran Sineması üzerine makaleleri yayınlanır. Van Yüzüncüyıl üniversitesi’nde “Yeni Türk Edebiyatı” bölümünde ve Tahran Sanat üniversitesi “Sinema” bölümünde 2003-2006 yılları arasında yüksek lisans yapmış olan yönetmen şiirsel sinema üslubuna bağlı kalarak gerek akademik gerekse de sinema yönetmenliği çalışmalarına istanbul’da devam etmektedir.
He was born in 1979 Batman, Turkey. He has published a book of poetry in Turkish. He studied Modern Turkish Poetry and Iranian Cinema. His poems and articles on film and literature criticism have appeared in
several magazines. He has two Master Degrees. One of them is from Cinema from Tehran Art Univercity, Iran
and the other one is from Modern Turkish Literature from Van Yuzuncuyil Univercity, Turkey. He wrote and
directed several short films at New York Film Academy, US. He now resides in istanbul.
Dağıtım / Distribution: faysalsoysal@gmail.com

AH AKLIMDAN ÖLÜMÜM GEÇER  / MY DEATH CROSSES THROUGH MY MIND
Deneysel / Experimental, 1’49”
Renkli / Color, 2008
Konu / Synopsis: Cahit Sıtkı Tarancı’nın bir şiirinin çağrıştırdıkları...
The things Cahit Sıtkı Tarancı’s poem brought to my mind...
Yönetmen / Director: Eray Mert
Senaryo / Screenwriter: Eray Mert
Kurgu / Editor: Ethem Onur Sevim, Eray Mert
Kamera / Camera: Eray Mert
Yapım / Produced by: Erdinç Bağcı
Özgeçmiş / Biography:  Eray Mert, Ankara'da doğdu. Ankara Üniversitesi iletişim Fakültesi'nde Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü 4. sınıf öğrencisidir.
Eray Mert was born in Ankara. He is in the fourth year of Faculty of Communication in Ankara
University.

DARBE  / STROKE
Kurmaca / Fiction, 9’51”
Renkli / Color, 2008
Konu / Synopsis: Darbeler bazen farklı hallerde olur.
Strokes be in different conditions.
Yönetmen / Director: Eray Mert
Yönetim yardımcısı / Director Of Asistant: Alper Özlü
Senaryo / Screenwriter: Eray Mert
Kurgu / Editor: Eray Mert
Ses / Sound: Alper Özlü
Kamera / Camera: Eray Mert
Kamera Asistanı / Camera of Asistant: Cemil Demiralp, Nazlı Güner, ismail fientürk
Oyuncular / Cast: Erdinç Bağcı, Özay Erol, Veysi Aslantaş
Yapım / Produced by: Erdinç Bağcı
Özgeçmiş / Biography:  Eray Mert, Ankara'da doğdu. Ankara Üniversitesi iletişim Fakültesi'nde Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü 4. sınıf öğrencisidir.
Eray Mert was born in Ankara. He is in the fourth year of Faculty of Communication in Ankara
University.

SANAT DÜŞMANI  / ENEMY OF ART
Kurmaca / Fiction, 3’35”
Renkli / Color, 2008
Konu / Synopsis: Sanırım o benim...
I guess it’s me…
Yönetmen / Director: Eray Mert
Senaryo / Screenwriter: Eray Mert
Kurgu / Editor: Eray Mert
Kamera / Camera: Eray Mert
Oyuncular / Cast: Erdinç Bağcı
Yapım / Produced by: Erdinç Bağcı
Özgeçmiş / Biography: Eray Mert, Ankara'da doğdu. Ankara Üniversitesi iletişim Fakültesi'nde Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü 4. sınıf öğrencisidir.
Biography: Eray Mert was born in Ankara. He is in the fourth year of Faculty of Communication in Ankara
University.

AMA / BUT
Yönetmen / Director: Onur Erdal
Senaryo / Screenwriter: Onur Erdal
Konu / Synopsis: Filmde sebep sonuç ilişkisine dair üç farklı felsefi görüş, üç farklı renkte filtrenin kullanıldığı üç farklı bölümle anlatılmaktadır. Kırmızı renk filtrenin kullanıldığı 1. bölüm insanın modern yaşamın parçası olan arzularını, mavi renkte filtrenin kullanıldığı 2. bölüm, bu arzuların sebep olduğu maddesel kaygıları anlatmaktadır. Bu çelişkili durum insanı buhrana sürüklemektedir. Mor renkli filtrenin kullanıldığı son bölümde ise, bu arzu ve kaygıların dengeye oturması ve insanın buhranlarından kurtulması anlatılmaktadır.
Kemal bugüne dek sebeplere tam itimat ederek yaşamış, titiz ve düzenli biridir. Y.Lisans,ona göre, kariyeri ve büyük hayalleri için çok önemli bir basamaktır. Ancak bu modern kaygıları gidermek için gösterdiği çabaları yüzünden her gün daha da bunaldığı bir dönemdedir. Kemal, HİKMET'E teslim olunca buhranları onu gerçeğin farklı yüzlerini görmeye, belki de KAMİL olmaya götürecektir.
In the film, three different philosophical opinions about causal connection are defined with three different chapters which are three different colours such as red, blue and purple. The fist chapter with red filter mentions desires of an individual who is a part of modern life, and the second chapter with blue filter mentions material anxieties that grow out of these desires. This paradoxical state has dragged man into depression. The last chapter with purple filter mentions that man balance these desires and anxieties, and gets out of depression.
Kemal who is captious and methodical person has lived up to his believe law of causality so far. His master program is very important step for his dreams and his career. However, he has to be distressed gradually because of his struggles owing to this modern anxieties. When Kemal (maturity) holds up Hikmet's (wisdom) hands, he will see various aspects of the reality, may be he will became Kamil (perfection).
Öz Geçmiş / Bıography:
Onur Erdal. 26.11.1979 / İstanbul.
2008: İstanbul Üniversitesi -İstanbul Araştırmaları A.B.D'da yüksek lisans (tez aşamasında)
2008: Tarih ve Kültür Araştırmaları Derneği Görsel sanatlar kulübü kurucusu.
2008 : İstanbul Tarihi Yarımada Kentsel Dönüşüm projesinde saha raportörü
2007-2008: Tarih ve Kültür Araştırmaları Derneği Eğitim koordinatörlüğü
2005-2007: Tarih ve Kültür Araştırmaları Derneği Akademik Araştırmalar kulübü başkanlığı
2004 : (Mimar Sinan Üniversitesi ) Sosyoloji mezunu.
Onur Erdal.
26.11.1979. İstanbul/Turkey.
2008: Graduate student in İstanbul University, İstanbul Studies Master
program. ( thesis process)
2008: Instituting the Visual arts club in History and Culture Research Association.
2008: Working on İstanbul Historical Peninsula Urban Transformation Project as field rapporteur.
2007-2008: To be employed in History and Culture Research Association as training coordinator.
2005-2007: To head an academical studies club in History and Culture Research Association.
2004: To graduate from sociology department at Mimar Sinan University.
Dağıtım / Contact: onurerdal@gmail.com

DAMLA / THE DROP
Yönetmen / Director: Güven Beklen
Format: HDV Kurmaca (Fiction)
Yıl / Year: 2008
Süre / Duration: 5' 22 "
Senaryo / Written by: Güven Beklen
Yönetmen Yardımcısı / Assistant Director: Bekir Sıddık Koç
Kurgu / Editing: Güven Beklen
Kamera / Camera: Tolga Fırat Karslı
Müzik / Music: Dimitris Pantagon, Güven Beklen
Kostüm Dizayn / Costume Design: Durdane Beklen
Set Fotoğrafları / Set Photos: Bekir Sıddık Koç
Oyuncular/Cast: Fırat Cem Tuncel, Emre Dokuyucu, Nusret Can Demirci, Fadime Topaktaş
Konu / Synopsis:
Film üç ana karakter ve bir çocuktan oluşmaktadır.
Birinci karakter bencilliği, ikinci karakter muhtaçlığı, diğeri umudu ve çocuk geleceği temsil etmektedir. Damla ise Hayatı. Bencillik muhtaçlığı; muhtaçlık umudu; umut geleceği; gelecek ise hayatı simgelemektedir.
Yağmurların on yıllarca yağmadığı, bir damla suyun bile acımasızca tüketildiği bir dünyada, umut denilen şey bir damla suyun dil ile temasıdır. Böyle bir zamanda dahi kötü niyetli tuhaf bir bilince sahip olan insanlığa ait mükemmelsizliğin hikâyesidir.
In a world where there has been no rain for decades, even a drop of water is consumed mercilessly, hope is such a thing that touch of the tongue to a drop of water.
Even in that time, this is the story of despair which belongs to people who is malignant and has an odd thought.
İletişim/Communication: sughsfilm@gmail.com  http://sinecafe.net

BIRIKIÜÇ4 / ONETWOTHREE4
Yönetmen / Director: Tufan SIMSEKCAN, Abdullah ÇIBIK
Format: DVCAM Kurmaca (Fiction), 2008
Süre / Duration: 7 dk
Senaryo / Script: Tufan SIMSEKCAN
Kurgu / Editing: Tufan SIMSEKCAN
Kamera / Camera: Abdullah ÇIBIK
Oyuncular / Cast: Tufan SIMSEKCAN
Müzik / Music: Okay TEMIZ
Konu / Synopsis: Bir parçacigin ayni anda birden fazla durumda olabilirligini kanitlayan deneyi dikkate aldigimizda, parçacigin pekala hem canli hem ölü olabildigini görebilecegimiz problem. (Bkz. Schrodinger' in Kedisi)
Biyografi / Biography: 06.08.79. Ankara. Maden Müh. Grafiker. Karikatürist. Tiyatrocu. Inisiyatif SANAT Kafe adli bir sanat merkezleri var. Onlarca tiyatro oyunnda yer aldi. TRT bir adet, Kültür bakanligi 4 adet olmak üzere çesitli destekler aldi. Istanbul, Ankara, Italya basta olmak üzere çesitli festivallerden ödül, mansiyon ve gösterimler aldi. Halen Inisiyatif SANAT Kafede çalismalarini sürdürmekte.
www.kig.org.tr
Iletisim/ Communucation: tufansimsekcan@kig.org.tr

KAYIP ARANIYOR / WANTED
Yönetmen: Ozan YILDIRIM
Filmin Türü: Kurmaca
Süre: 3’21’’
Yapım Tarihi: Eylül 2008
Konu: Kaybolanlar ve Kaybedilenler üstüne…
It’s about missings and losseses…
Senaryo:Ozan YILDIRIM
Yapımcı:Fuat YILDIRIM
Set Fotoğrafları:Merve ÖZBEK, Kübra ÖZBEK
Görüntü Yönetmeni:Ozan YILDIRIM
Kamera:Ozan YILDIRIM
Yardımcı Yönetmenler: Nurcan YILMAZ, Engin DEMİROK
Oyuncular: Ayşe YILDIRIM, Hanım YILMAZ, Ozan YILDIRIM, Kasım İlim ÇAKIRCA, Makbule SOYLU, Songül ÇİMEN
Kurgu: Ozan YILDIRIM
Ses: Mehmet HAZAR
Orijinal Müzik: Barış YILDIRIM
Yapım Ekibi:Koray AKSOY, Ilgın AYDOS, Gökhan ÖZİÇ, Birgihan UMUTLU, Mümtaz YÜCEL, Emre NAZİK, Selçuk ÇELİKÖRS
Set:Fethiye YILMAZ, Hatice GÜNDÜZ
Yönetmenin Özgeçmişi:
Filmin yönetmeni Ozan YILDIRIM 20 yaşında. Şu an Ankara’da yaşıyor, Çankaya Üniversitesi iç mimarlık bölümünde eğitimine devam ediyor ve bir yandan da sinemayla uğraşıyor.
Director of the film; Ozan YILDIRIM is 20 years old. He studies at Interior Design department at Çankaya University and he is interested with cinema.
Filmografi/Filmography:
*  Kayıp Aranıyor (2008)
*  Zamanın Ölümü (2008)
*  Derler Ki (2008)
* “09/02/2008” (2008)
* Bir Metre Yirmi Dört Santim (2007)
İletişim: ssszfilm@gmail.com, benozan@gmail.com

ZAMANIN ÖLÜMÜ / DEATH OF THE TIME
Yönetmen: Ozan YILDIRIM
Filmin Türü: Deneysel
Süre: 2’10’’
Yapım Tarihi: Ağustos 2008
Konu: An’a zamansız bir bakış…
Inopportune looking to the moment…
Senaryo:Ozan YILDIRIM
Yapımcı:Fuat YILDIRIM
Görüntü Yönetmeni:Ozan YILDIRIM
Kamera:Ozan YILDIRIM
Yardımcı Yönetmenler: Mehmet HAZAR, Engin DEMİROK
Oyuncular: Ayşe YILDIRIM, Fuat YILDIRIM
Kurgu: Ozan YILDIRIM
Orijinal Müzik: Baba Zula
Yönetmenin Özgeçmişi:
Filmin yönetmeni Ozan YILDIRIM 20 yaşında. Şu an Ankara’da yaşıyor, Çankaya Üniversitesi iç mimarlık bölümünde eğitimine devam ediyor ve bir yandan da sinemayla uğraşıyor.
Director of the film; Ozan YILDIRIM is 20 years old. He studies at Interior Design department at Çankaya University and he is interested with cinema.
Filmografi/Filmography:
*  Kayıp Aranıyor (2008)
*  Zamanın Ölümü (2008)
*  Derler Ki (2008)
* “09/02/2008” (2008)
* Bir Metre Yirmi Dört Santim (2007)
İletişim: ssszfilm@gmail.com, benozan@gmail.com
SIZI / HURT
Director/ Yönetmen:Ahmet Fatih Arıkan
Formats available/Çekim Formatı: DVCAM Fiction / Kurmaca; 2008
Duration/süre: 20 min./20 dakika
Asistant director/yardımcı yönetmen: Burak Aras
Editor/ kurgu: Burak Aras
Producers/yapımcılar:Burak ArasA. F. Arıkan Fabu Cooperation
Co-producer/ Ortak yapımcı: Hakan Taş
Scriptwriter/Senaryo: Burak Aras
Director of photography/Görüntü Yönetmeni: Ferhat Şendağ, Lale Çetinkaya
Camera/kamera: Lale Çetinkaya
Art director/sanat yönetmeni: Gözde Ergünal, A. F. Arıkan
Sound recording/ çekim sesleri: İbrahim Demir
Sound editor and effects/ ses kurgusu ve foley: Burak Aras
Cast/ Oyuncular: İpek Altıntaş, İbrahim Demir, Ferhat Şendağ
Synopsis: Yekta and Semih are students who love each other that live in a house together but, the communication has been being very poor between them in last times. So that, it has been becoming an unbearable situation and has been causing the melodramatic duration of an event that is effecting their lifes directly. Yekta's explanations and being unresponsive to these explanations by Semih are the basic factors that has been appointing the destiny of this duration.
Sinopsis: Yekta ile Semih, birbirlerini seven iki öğrenci, bir evde birlikte yaşarlar, ama aralarında müthiş bir iletişimsizlik başlamıştır. Öyle ki bu, ilişkilerinde dayanılmaz bir hal alır ve onların hayatlarına doğrudan etki edecek bir olgunun da hazin sürecini hazırlar. Yekta’nın yaptığı açıklamalar ve Semih’in bu açıklamalara kayıtsız kalması, bu sürecin kaderini tayin eden baş etmenler olur.
Sızı is in the festivals/Katıldığı Festivaller:  2nd Cyprus International Short Film Festival 2009
Boğaziçi Üniversitesi  Mithat Alam Film MerkeziHisar Kısa Film Seçkisi
Contacts/ İletişim: burakaras@windowslive.com  hurt.the.film@hotmail.com

TEKDÜZE
Yönetmen: Çağnur ÖZTÜRK
Format: Deneysel- DVD- Siyah-Beyaz - 2008
Süre: 4'27" dk.
Senaryo: Çağnur ÖZTÜRK
Kurgu: Çağnur ÖZTÜRK
Konu: Post-modernizm ve bireylerin kendilerinin ve hayatlarının tekdüzeliği,aynılaşması anlatılıyor.
Özgeçmiş: Çağnur ÖZTÜRK, 1983 Muğla doğumlu, Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo,Televizyon ve Sinema Bölümü mezunu.
Dağıtım:cagnur_ozturk@yahoo.com  

BAY RATE / Mr. RATE
Yönetmen / Director: Gökhan ÖZTÜRK
Format: DV Kurmaca (Fiction);  2008
Süre / Duration: 08’ 23”
Senaryo/Script:  Engin Yıldız Gökhan Öztürk, Bengü Vahapoğlu
Kurgu / Editing: Dursun Yüksel
Kamera / Camera: Erdoğan Yıldız
Oyuncular/Cast: Dursun Yüksel
Müzik/Music: Hasan Meten
Konu / Synopsis: Film, bay rate'nin işine vaktinde gidebilmek için telefonuna kurduğu alarmın sabah, onu uyandırmasıyla başlar ve uyandığı andan itibaren geçen ilk beş dakikalık süre içinde kafasından geçen düşünceleri anlatır.
Hayatını ve hayallerini tıpkı saatin alarmı gibi erteleyen bay rate, sonunda yine saatin alarmına yani toplum düzeninin çağrısına yenilir. Yatağından kalkıp işine gitmeye karar verdiğindeyse yine hayallerinden çok uzağa düşmüştür.
Mr. Rate
The film begins with Mr. Rate waking up to his alarm clock, which he sets every morning in order to be on time for work. The story is about the thoughts in his mind first five minutes after he wakes up.
Mr. Rate delays his dream and his life just like he hits snooze on his alarm clock. Then again he has to obey the alarm clock and society's call. When he decides to get up from his bed and go to his work, he is, again, way too far from his dreams.
İletişim/Communication: gok3d@hotmail.com

DÜŞÜNCE - THOUGHT
Deneysel / Experimental  
Renkli / Color 2008
Yönetmen / Director: Özcan Sel
Senaryo / Screenwriter: Özcan Sel
Görüntü Yönetmeni / Director of Photography: Güney Kaya
Oyuncular / Cast: Anı Durna
Kurgu / Editor: Bora Korkmaz
Müzik / Music: Setrak Bakırel
Yapımcı / Producer: Fatma Uz
Süre / Duration: 5'
Konu / Synopsis:  Sorular var ama cevaplar nerede?
There are questions but where are the answers?
Özgeçmiş / Biography: Özcan Sel, İstanbul Üniversitesi - Rus Dili ve Edebiyatı bölümünde eğitimini sürdürmektedir.Özcan Sel studies Russian Literature at Istanbul University.  
Dağıtım / Distribution: delalsel@gmail.com

GÜNEŞ / SUN
Kurmaca / Fiction  
Renkli / Color DVCAM 2008
Yönetmen / Director: Mithat Cesur
Senaryo / Screenwriter: Mithat Cesur
Kamera / Camera: Mithat Cesur
Kurgu / Editor: Hüseyin Yıldız
Oyuncular / Cast: Ali İnan, Serhat İnan, Kemal Yaprak
Ses / Sound: Bahar Tancı
Süre / Duration: 17'
Müzik / Music: Antonio Vivaldi
Yapım / Produced by: Mehmet Akar
Konu / Synopsis: Güneş nerede?
Where is the sun?
Özgeçmiş / Biography: Mithat Cesur 1984 yılında Gümüşhane'de doğdu. Kendisi Boğaziçi Üniversitesinde Türk Dili ve Edebiyatı okumaktadır.
Mithat Cesur was born in Gumushane 1984. He studies Turkish Literature at Bagozici University.
Dağıtım / Distribution: mithatcesur1984@gmail.com

KİTAP / BOOK
Kurmaca / Fiction
Renkli / Color DVCAM 2008
Yönetmen / Director: Mithat Cesur
Senaryo / Screenwriter: Mithat Cesur
Kamera / Camera: Mithat Cesur
Kurgu / Editor: Hüseyin Yıldız
Oyuncular / Cast: Faruk Sami, Kerem Sorak
Ses / Sound: Bahar Tancı
Süre / Duration: 9'
Müzik / Musik: Ludwig Van Beethoven  
Konu / Synopsis: Anlatabilir misin?
Can you explain it?
Özgeçmiş / Biography: Mithat Cesur 1984 yılında Gümüşhane'de doğdu. Kendisi Boğaziçi Üniversitesinde Türk Dili ve Edebiyatı okumaktadır.
Mithat Cesur was born in Gumushane 1984. He studies Turkish Literature at Bagozici University.
Dağıtım / Distribution: mithatcesur1984@gmail.com
4...5
Format: Mini DV Kurmaca (Fiction);  2008
Süre / Duration: 3' 35''
Yönetmen / Director: Emel SARALİ
Senaryo/Script:  Emel SARALİ
Görüntü Yönetmeni: Cengizhan CEBECİ
Kurgu / Editing: Özkan AKSULAR
Kamera / Camera: Fatih YILMAZER
Muzik / Music : Özgün
Oyuncular/Cast: Ahmet Sadi ÖZ, Aygül ÖZTÜRK, Gülşen SARALİ
Teşekkürler / Special Thanks To: DNA Film, Mantis Film, Doç Drç Neşe KARS
Konu / Synopsis: Dahil olmaktan vazgeçmediğimiz sürece herkesin rol alabileceği bir sahnedir hayat.
Ödüller / Awards: İstanbul Kısa Filmciler Derneği, Engelliler Konulu 7. Ulusal Kısa Film Festivali, Kurmaca Dalı, 3.lük (2008)
İletişim/Communication: emelsarali@gmail.com

ACI EKMEK/THE HARD BREAD
Filmin Adı/Name of Film: Acı Ekmek
Yapım Yılı/Construction Year: 2008
Süresi/Duracition: 00:17:58
Format: DV, Kurmaca/Fiction
Yönetmen/Director: Ogün Mert KURT
Senaryo/Script: Ogün Mert KURT
Kamera/Camera: Mehmet Eren BOZBAŞ, Ogün Mert KURT
Müzik/Music: Kıvılcım GÖKGÖZ
Kurgu/Editing: Cenk SUCU
Oyuncular/Cast: Acar ÇAKMAKCILAR, Türkan KURT, Zahide KUMBAS, Özdemir KURT ve Fahri BOZBAŞ
Katıldğı Festivaller: 7. İstanbul Uluslararası Çevre Kısa Film Festivali
                              7th Istanbul International Short Film Festival as Environmental
Konu/Synopsis: Olay, Zonguldak'ın Filyos beldesinde geçer. Birbirlerine yarenlik eden komşu iki kadından Havva yaşlı, Hatice orta yaştadır.  Havva'nın kızı, Almanya'da çalışan bir işçi ile evlendirilmiş, oğlu ise İstanbul'a çalışmaya gitmiş. Hatice'nin işsiz iki oğlu vardır. Büyük oğlu Rıza, Filyos'ta Ateş Tuğla Fabrikası'na ve ÇAYTAŞ'a iş için müracaat eder. Olumlu yanıt alamayınca maden ocağında çalışmaya mecbur kalır. Bu arada nişanlanır. Rıza, ocakta çalışırken  grizu patlaması sonucu hayatını kaybeder. Bütün aile arkasından ağıt yakar.
Event, Filyos town of Zonguldak in the passes. Together with a yarn from the two women Eve elderly neighbors, Hatice in middle age. Eve's daughter, married a worker is employed in Germany, the son went to Istanbul to work. Hatice's two sons are unemployed. Older son, Riza, and the Filyos'ta Fire Brick Factory ÇAYTAŞ'a will apply for the job. Positive replies are compelled to work in the mine do not. In the meantime, are engaged. Riza, working in quarries as a result of gas explosion loses his life. Coronach yakar behind the whole family.
Özgeçmiç/Biography:
Ben 1991 yılında Zonguldak'ın şehrinin Filyos beldesinde doğdum. Şu anda Filyos Atacan Şanlı Lisesi'nin 12. sınıf öğrencisiyim.Sinemayı seviyorum. Yönetmen olmak istiyorum.
In 1991, I was born in the town Filyos of the city of Zonguldak. Currently 12th in the Filyos Atacan Şanlı High School class öğrencisiyim.Sinemayı love. I want to be the director.
İletişim/Communication: ogungs1905@hotmail.com Telefon No:+903726231129
Elektronik posta adresi: ogungs1905@hotmail.com

LAL / THE DUMB
Yönetmen / Director : HAKAN YILMAZ
Format: Kurmaca/ Fiction,  17’10 Renkli / Color 2008
Senaryo / Script: HAKAN YILMAZ
Yapımcı / Producers: AFRİKA FİLM
Kurgu/ Editing: HAKAN YILMAZ
Görüntü yönetmeni / Director of photography: TURAN ONUR
Müzik / Music: PETER GABRIEL, LEVON MINISSIAN, TUNCEL KURTİZ -SEMA
Sanat Danışmanı / Art Adviser: SAVAŞ YILMAZ
Storyboard: ATIL AKBEL
Genel Koordinatör /Unit Production Manager: CELİL ASLAN
Yönetmen Yardımcısı / Assistant Director: RIZA ÜN
Art Director/Sanat Yönetmeni: ATIL AKBEL
Boom Operatörü / Boom Oparator : CELİL ASLAN
Oyuncular / Cast: TUNCEL KURTİZ, SENA BAŞOL, TURAN ONUR, EZGİ YÜKSEL
Sinopsis:
Uzun yıllar önce, çığ tehlikesi uyarısıyla sessiz bırakılan bir kasabaya uzak şehirden genç bir kız gelir. Kasabada gizlice konuşanlar olduğunu duyan genç kız onlara yardım etmek ister. Ve yavaş yavaş kasabada fısıltılar duyulmaya başlanır.
Long years ago some young girl comes a small town which is kept silence for an avalanche risk warning from a distant city. The young girl who knows about some people secretly keep talking in the small town wants to help them. And some whispers appear in the small town slowly.
Yönetmen Özgeçmiş: 1983’te İzmir’de doğdu. Liseden ihraç edildikten sonra öğrenimini dışarıdan tamamlayıp 2004’de Kocaeli Üniv. İletişim Fak. Radyo-Sinema-Tv bölümüne girdi. Daha önce çektiği iki kısa filmin yanı sıra birkaç şiiri ulusal edebiyat dergilerinde yayımlandı.
He was born in İzmir, 1983. He has graduated from high school. Nowadays he is in Kocaeli University, Faculty of Communication, Department of Radio-TV-Cinema at fourth grate. He made two short films, also his some poems were published in some national literature magazines.
Filmografi:
Hiç Kimse ve Benzeri (2005)
Yol Üstündeki Semender (2006)
Lal (2008)
Poyrazda Kımıldayan Salıncak (2009)
Haziranda Ölmek Zor (2009)
Dağıtım: hakanyilmaz-film@hotmail.com

ÖLÜMSÜZ AĞLAYIŞLARIN SİMGESİ / SYMBOL OF IMMORTAL CRIES
Yönetim/Kurgu/Kamera / Director/Editing/Camera : Alican Durbaş
Yapım Yılı / Year of Production: 2008
Ülke / Country of Production: Turkey
Süre / Lenght: 15'
Dil / Language: Turkish
Altyazı / Subtitles: English
DV, belgesel / documentary, renkli / colour
Sinopsis / Synopsis:
Osman Hamdi Bey'in 1887-1888 yılları arasında Sidon'da (Sayda - Lübnan) yaptığı Kral Nekropolü kazılarından İstanbul'a getirilen ve şu anda İstanbul Arkeoloji Müzeleri'nde teşhir edilen 4 lahdin (İskerder Lahdi, Sayda Kralı Tabnit'in Lahdi, Likya Lahdi ve Ağlayan Kadınlar Lahdi) hikâyesi.
The story of 4 sarcophagi including Alexander Sarcophagus, Sarcophagus of Sidonian King Tabnit, Lycian Sarcophagus and Sarcophagus of Mourning Women found ny Osman Hamdi Bey in Sidon (Saida-Lebanon) between 1887-1888 and now exhibited in İstanbul Archaeology Museums.
Festivaller ve Ödüller / The list of previous festival screenings and awards:
2.Uluslararası Beylikdüzü Kısa Film Festivali, Ulusal Kısa Film Yarışması, Belgesel Dalı 3.lük Ödülü. 2008
2.International Beylikdüzü Short Film Festival, National Short Film Competition, Third Film Award in Documentary Category. 2008
6. Pam Kısa Film Festivali, Yarışma Filmi.2008
T.C. Maltepe Üniversitesi 6. Türk Belgeselciler Haftası ve 6. Üniversitelerarası Öğrenci Filmleri Yarışması, Gösterim.2008
9. Uluslar arası Altın Safran Belgesel Film Festivali, Yarışma Filmi.2008
2. Altın Salkım Belgesel Film Yarışması, Yarışma Filmi.2008
Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Yıl Sonu Sergisi, gösterim.2008
9. Kısaca Öğrenci Filmleri Festivali, Yarışma Finalisti.2009
Fotoğraflar/ Photographs: Pelin Sarpkan
Metin / Text: Alican Durbaş
Araştırma / Research: Melike Erkal, Pelin Sarpkan, Mert Altınel, Alican Durbaş
Seslendirme / Narration: Mert Altınel,Tolga Toykoç,Bilge Durbaş
Özgeçmiş / Biography: Alican Durbaş
18 Şubat 1986, İstanbul doğumlu, Saint-Joseph Fransız Lisesi mezunu, Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sanat Yönetimi Bölümü öğrencisi.
Born in İstanbul, in 18 February 1986. He is graduated from Saint-Joseph French Lycee. He is studying Art Management at Yeditepe University Faculty of Fine Arts.
iletişim / contact: T +90 537 249 31 25, adurbas@gmail.com

KÂĞITLAR / PAPERS
Yönetmen, senaryo, görüntü, kurgu/ Director. script, screen, editing : Alican Durbaş
Yapım yılı / Year of production: 2008
Ülke / Country of production: Turkey
Süre / Lenght: 10' 31''
Dil / Language: Turkish
Altyazı / Subtitles: English
DV, kurmaca / fiction, renkli / colour
Oynayan / Actor:Naci Güneş Güven
Festivaller ve Ödüller / The list of previous festival screenings and awards:
6. Pam Kısa Film Festivali, Ulusal Kurmaca Dalı, Birincilik Ödülü. 2008
6. Pam Short Film Festival, best film in national fiction category. 2008
20. Ankara Uluslararası Film Festivali, Ulusal Kısa Film Gösterimi.2009
20. Ankara International Film Festival, National Short Film Screening.2009
2. Uluslararası Beylikdüzü Kısa Film Festivali, Yarışma Filmi.2008
İnönü Üniversitesi Kısa Film Festivali 2009, Yarışma Finalisti.2009
Sinopsis / Synopsis:
Ad Reinhardt'ın "Sanat, sanat olarak sanattır ve diğer şeyler de diğer şeylerdir" sözüne "Sinema ise her şeydir" sözünü ekleyerek her şey üzerine bir kısa film çekmeye çalışan Naci Güneş Güven'in çabaları.
The efforts of Naci Güneş Güven who tries to make a short film about the words of Ad Reinhardt "Art is art, everything else is everything else" by adding his own words "Cinema is everything".
Özgeçmiş / Biography:
18 Şubat 1986, İstanbul doğumlu, Saint-Joseph Fransız Lisesi mezunu, Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sanat Yönetimi Bölümü öğrencisi.
Born in İstanbul, in 18 February 1986. He is graduated from Saint-Joseph French Lycee. He is studying Art Management at Yeditepe University Faculty of Fine Arts.
iletişim / contact: T +90 537 249 31 25, adurbas@gmail.com

AVUNTU / CONSOLATION
Yönetmen/Director: Ali Rıza DÜRÜ
Format: Kurmaca/Fiction , 9’ , Renkli/Color, 2008
Senaryo/Script:  Ali Rıza DÜRÜ
Kamera/Camera: Ali Rıza DÜRÜ
Kurgu/Editing: Ali Rıza DÜRÜ
Dil/ Language: Türkçe/Türkish, İngilizce Altyazı/English Subtitle
Müzik/Music: Frederic CHOPIN
Oyuncular/ Cast : Evin ATEŞ,Nazire GÜRBÜZER, Ali BAYSAL
Katıldığı festivaller:
2008, 6. Pam Ulusal Kısa Film Festivali
2008, 2. Beylikdüzü Ulusal Kısa Film Festivali
2008, ODTÜ Ulusal Kısa Film Yarışması
2009, 8.İstanbul Kısa Filmciler Derneği Kısa Film Yarışması, Finalist
2009, 3. Diyarbakır Uluslar arası Film Günleri
Sinopsis/Synopsis:
Sakin bir sabahta güzel bir köy görünür. Köyün içinden sabah manzaraları belirir.  Umut evden çıkıp okulun yolunu tutar. Ama diğer öğrencilerden büyük bir farkı vardır. Umut’un gittiği okul kapanmış bir köy okuludur. Eprimiş, hırpalanmış, atıl durumdaki bu okula gidip etrafını ve aslında etrafında olup biten her şeyi anlamaya çalışır. Umut’un gözünden bir Avrupa haritası, bir dünya küresi, duvarda sallanıp duran yırtık bir Türkiye siyasi haritası olan biten her şeyi anlatır zaten.
(Umut leaves home to go to scholl, but she feels different from the other students. The village scholl which Umut goes to has closed down. She wants to understand why scholl has closed dawn. An european maps, a world cure, a ragged Turkey maps wich is hang down on the scholl walls tells everything from Umut's point of view. )
Özgeçmiş/Biography:
21.04.1984 Tunceli/Pertek doğumluyum. İlkokul öğrenimimi Pertek’te, ortaokul ve lise öğrenimimi Mersin’de yaptım. Halen Abant İzzet Baysal Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve rehberlik bölümü 3. sınıf öğrencisiyim. Lise yıllarımda edebiyat ve tiyatroyla ilgilendim, üniversite yıllarımda ise edebiyat ve sinemayla ilgileniyorum. Daha önce de iki tane kısa film denemem oldu fakat başarılı bulmadığım için herhangi bir şekilde yayımlama girişiminde bulunmadım. Avuntu filmi ile ilk gerçek anlamdaki çalışmamı yapmış sayıyorum kendimi.
(He was born in 1984 Tunceli. He graduated from primary and high scholl in Mersin. During his high school education he was interested in poetry and theater. He has written an unpublished novel called "Sakla Zamanı". He is in his third year at İ zzet Baysal Üniversty , subject  Consultant of pscyhological. He keeps working on short films in Bolu at Analog Cinema Ateliers wich he faunded.)
Email/Mail: ali.riza@hotmail.com / alirzaduru@yahoo.com.tr

RÜZGARIMDIR UMUT
Yönetmen : Vedat Ateş
Süre : 9'17''  2008
Format : Mini DV Dijital
Senaryo : Vedat Ateş
Kamera : Ali Murat Altınışık
Kurgu: Deniz Kavalalı
Konu : Semih  10  yaşlarında  uçurtma  tutkusu  olan  bir  çocuktur  fakat uçurtmasını  bir  türlü  uçuramamaktadır. En  sonunda  pes  eder.  Tam vazgeçecekken  en yakın arkadaşı Caner ve  marangoz  Ali  İhsan Amca' nın  sayesinde  denemeye  devam  eder, bu kez  başarılı olacaktır.
Yönetmenin Özgeçmişi : 1989  İstanbul  doğumlu. Galatasaray  Üniversitesi  İletişim  Fakültesi'nde  öğrenim  görüyor. Bir çok  reklam ve  klip  setinde görev almıştır.
Oyuncular : İlyas  Salman ,Ayhan Başoğulları, Dilara  Ateş
Dağıtım: zeynepburcududu@gmail.com

SANDIKLI GELİN EFSANESİ
Yazan ve Yöneten / Writter and Directed by: Erol Çelik
Tür / Genre: Kurmaca / Fiction
Süre / Duration: 00:19:30
Yapım Tarihi / Production Date: 2008
Görüntü Yönetmeni / Director of Photography: Harun Edil / Mehmet İmamoğlu
Oyuncular / Cast: Elif İlbay, Mehmet İmamoğlu, Coşkun Şahin, Aykut Yangın, Ali Argun, Deniz Çelik, Volkan Çelik
Filmin Kısa Özeti / Synopsis
Anadolu’da ve Türkiye’de yaşayan erkeklerin yüzde otuzunun hayalini süsleyen bir define öyküsüdür. Bu işle hiç ilgilenmemiş insanların bile iştahlarını kabartacak bu öykünün sonunda, gerçekle efsanenin hiçte birbirine uzak şeyler olmadığı anlaşılır. Tahmini kırk yıl önce başlamış efsane. Damat, komşu köyden bir kızla evlenmiş ve gelini kendi köyüne götürmek için yola koyulmuş. Yolda iki eşkıya kesmiş önlerini. Eşkıyalar, gelinin sandığındaki altınlar için, ikisini de öldürmüşler. Kırk yıl sonra, efsaneye dönen bu sandığın peşine iki delikanlı düşmüş. Efsaneye göre gelin, gömüyü çıkarmaya gelen herkese görünür ve korkuturmuş.
Yönetmenin Özgeçmişi / Director’s Biography:
1973 Artvin doğumlu. İTÜ Kontrol Sistemleri mezunu. 9 yıl boyunca Joy Fm ve Süper Fm ulusal radyolarında DJ olarak çalıştı. “Heyula”, “satranç ve şövalye”, “19 Numaralı Koltuk” isimli gerilim tarzında 3 öykü kitabı bulunmaktadır. Son 10 yıldır özel bir ulusal televizyon kanalında çalışmaktadır. Evli ve bir çocuk babasıdır.
He was born in Artvin in 1973. Graduated from İTÜ Control Systems .For nine years he worked as a DJ at national radios named Super Fm and Joy Fm. He wrote three horror books named “Nightmare, “Chess and The Knight”and “19 numbered seat”.Working in a national tv channel for last ten years. He is married and have a son.
Filmografi / Filmographie:
Vasiyet / Testament (2007)
Sandıklı  Gelin Efsanesi / The Might of the Coffer Bride (2008)
Son İstek / Last Desire (2008)
Temmuz Yağmuru / July Rain (2010)
Neşet-i Saniyye Teknesi / The Boat of Existing the Body Again (2011)
Takıntı / Obsession (2011)
Sülük / Leech (2011)
Kıyamet Yağmurdan Sonra / Doom After The Rain (2012)
Gelecek / Future    (2012)
Anahtar / The Key  (2013)
İletişim / Contact: erolcelikinfo@gmail.com
Yönetmen / Director: www.erolcelik.net

SON İSTEK  / THE LAST DESİRE
Yazan ve Yöneten / Writter and Directed by: Erol Çelik
Tür / Genre: Kurmaca / Fiction
Süre / Duration: 00:09:25
Yapım Tarihi / Production Date: 2008
Görüntü Yönetmeni / Director of Photography: Harun Edil / Ercan Bayrak
Oyuncular / Cast: Elif İlbay, Mehmet İmamoğlu, Coşkun Şahin, Aykut Yangın, Ali Argun
Filmin Kısa Özeti / Synopsis
“Her insanın kendi ölümünü seyretmeye hakkı vardır.” Film, tümüyle bu cümle içinde oluşmuştur. Bir insan ölmeden önce, özellikle kendini öldürmeden önce ne ister? Son İstek filminin kurgusunda bu soru dolaşır ve izleyici, dokuz dakikalık filmin içinde, ölümle, merakın arasında gidip gelir. Issız bir yol kenarında tuvaletini yapmak için arabasını durduran adam, bir süre sonra kendi arabasının arkasında başka bir arabanın durduğunu görür. Önce utanır ve toparlanarak arabasına binmek için harekete geçer. Ama arabasına yaklaştığında, ikinci arabanın ardında, bir başka araba durduğunu görür. Durum tuhafına gider ve ıssız bir yol kenarında daha fazla macera yaşamanın bir anlamı olmadığına kanat getirecek ki, arabasının kapısını açıp binmek için harekete geçer. Ama bir silah sesiyle irkilir. Kafasını arkaya doğru çevirdiğinde, ikinci arabadaki adamın kendini vurduğunu görür. Filmin kahramanının o andan sonra hayatı karmakarışık olmaya başlar. Bu karmaşa o denli yoğunlaşır ki, yol kenarında yardım isteyen bir kadınla, karmaşanın sebebini anlamaya başlar.
The whole movie is based on the sentence that every man on this planet has a right to look on to his own death.A person espacially the one who will commit suicide what really wants ? This question is totally getting more and more intensive  in the fiction of ‘The Last Desire’ and runs between death and curiosity during nine minutes.      A man parkes his car in a silent road side to pee. But after a while notices that another car parks behind his car.  He first be ashamed of his own situation but quickly as he is suprucing himself another car parks behind the car at the back. As he thinks himself that it’s getting weird suddenly he hears a gun shot. When he looks back notices that the driver of the second car shot himself. The life of the hero’s becomes more and more complicated after that moment. This complication becomes more intensive until meets with a women shouting for help on the road side.
Yönetmenin Özgeçmişi / Director’s Biography:
1973 Artvin doğumlu. İTÜ Kontrol Sistemleri mezunu. 9 yıl boyunca Joy Fm ve Süper Fm ulusal radyolarında DJ olarak çalıştı. “Heyula”, “satranç ve şövalye”, “19 Numaralı Koltuk” isimli gerilim tarzında 3 öykü kitabı bulunmaktadır. Son 10 yıldır özel bir ulusal televizyon kanalında çalışmaktadır. Evli ve bir çocuk babasıdır.
He was born in Artvin in 1973. Graduated from İTÜ Control Systems .For nine years he worked as a DJ at national radios named Super Fm and Joy Fm. He wrote three horror books named “Nightmare, “Chess and The Knight”and “19 numbered seat”.Working in a national tv channel for last ten years. He is married and have a son.
Filmografi / Filmographie:
Vasiyet / Testament (2007)
Sandıklı  Gelin Efsanesi / The Might of the Coffer Bride (2008)
Son İstek / Last Desire (2008)
Temmuz Yağmuru / July Rain (2010)
Neşet-i Saniyye Teknesi / The Boat of Existing the Body Again (2011)
Takıntı / Obsession (2011)
Sülük / Leech (2011)
Kıyamet Yağmurdan Sonra / Doom After The Rain (2012)
Gelecek / Future    (2012)
Anahtar / The Key  (2013)
İletişim / Contact: erolcelikinfo@gmail.com
Yönetmen / Director: www.erolcelik.net

HAL TERCÜMESİ / CURRİCULUM VİTAE
Yönetmen: Eren Özcüler, Ergahi Gülbitti
Filmin Yapım Yılı : 2008
Filmin Süresi : 13"06'
Ülke : Türkiye
Filmin Dili : Türkçe
Dal : Kurmaca
Çekim Formatı : Dijital- HDV
Ses : Dijital – DTS
Ekran Boyutu : 1: 1.33 / Renkli
Senaryo: Eren ÖZCÜLER
Görüntü Yönetmeni: Ergahi Gülbitti
Sanat Yönetmeni: Eren Özcüler
Kamera: Ergahi Gülbitti, Özgür Altınay
Ses: Ergahi Gülbitti
Müzik: Ergahi Gülbitti
Oyuncular: Selcan Kasaplı, Orkun Doğu, Fusün Doğu,Ege Şehirlioğlu,Coşkun Metin, Fusün Doğu,Volkan Çolak, Pınar Ekin,Tayfun Metin, Gökhan  Dilmen
Filmin Özeti / Synopsıs:
Aslı (Filmin baş Karakteri) kendinin farkına varmış bilinçli bir insandır. Maddi ve manevi baskılar onu bir iş aramaya yöneltir. İlanlardaki istekleri karşılamaya koyulur. Bu başka simgelerin hüküm sürdüğü tek tip dünya, Aslı'nın topuklu ayakkabılarında kırılır..
Yönetmenin Özgeçmişi / Director History:
1980 yılında Adana’da doğdu. Endüstri Mühendisi.  4 yıl tiyatronun çeşitli alanlarında çalıştı. Oyunculuk, yönetmenlik, metin yazarlığı yaptı. 3 yıl Türk Kızılayı ile uluslar arası insani yardım operasyonlarına katıldı. Hacettepe Üniversitesi Felsefe Bölümünde, insan felsefesi dalında çalışmalar yapıyor. 2008 yılında "İnsan Acısı" adlı şiir kitabı basıldı. Evli, Ankara'da yaşıyor.
He was born in Adana in 1980. Industrial Engineer. He has interested in theatre as a writer, director, actor for 4 years. He has involved many international humanitarian relief operations for 3 years with Turkish Red Crescent. He is studying Human Philosophy at Hacettepe University. His book called “Human Suffer” has been published in 2008. Married and living in Ankara.
İletişim: erenozculer@gmail.com
Film izleme:  http://www.youtube.com/watch?v=u5m8r-8tWt4

                 
                                          

 
İçeriğe dön | Ana menüye dön